autentificare cu OpenID
Hotărâre pentru modificarea art. 13 alin. 2 din Regulamentul provizoriu privind activitatea Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 1/1990
  • semnat: Președintele Senatului, academician, Alexandru Bîrlădeanu

Acte care menționează acest act:

Senatul hotărăște:

Articol unic. - Art. 13 alin. 2 din Regulamentul provizoriu privind activitatea Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 1/1990, se modifică și va avea următorul cuprins:

„Președintele Senatului este și președintele biroului permanent, din care mai fac parte 4 vicepreședinți, 4 secretari și 2 chestori."