autentificare cu OpenID
Decret privind trecerea Trustului-antrepriză generală „Energomontaj” și a Antreprizei „Nuclearomontaj” din cadrul Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini în subordinea Ministerului Energiei Electrice
  • semnat: Președintele Consiliului Frontului Salvării Naționale, Ion Iliescu
Consiliul Frontului Salvării Naționale decretează:

Art. 1. - Pe data de 1 ianuarie 1990 Trustul-antrepriză generală „Energomontaj”, din subordinea Centralei industriale de utilaj energetic București de sub îndrumarea și controlul Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini, trece în subordinea Ministerului Energiei Electrice.

Pe aceeași dată, Antrepriza „Nuclearomontaj” din cadrul Întreprinderii de mașini grele București, din subordinea Centralei industriale de utilaj energetic București, trece în subordinea Trustului-antrepriză generală „Energomontaj”.

Art. 2. - Întregul patrimoniu stabilit pe baza bilanțului încheiat la data de 31 decembrie 1989, împreună cu indicatorii de plan economici și financiari și cu contractele încheiate trec de la Centrala industrială de utilaj energetic la Trustul-antrepriză generală „Energomontaj”, corespunzător prevederilor art. 1.

Personalul care trece la Trustul-antrepriză generală „Energomontaj” se consideră transferat în interesul serviciului.

Art. 3. - Dispozițiile prevăzute în art. 13, 14, 15 și 16 din Decretul nr. 397/1985 privind perfecționarea organizării activității de construcții-montaj și de reparații capitale la centralele electrice, precum și cele din art. 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 și 19 din Decretul nr. 67/1980 privind organizarea activității de producere, livrare și montare a echipamentelor pentru centralele nuclearo-electrice, se aplică la unitățile trecute în subordinea Ministerului Energiei Electrice.

Art. 4. - Ministerul Economiei Naționale și Ministerul Finanțelor vor lua măsuri pentru a introduce modificările corespunzătoare în indicatorii economici și financiari ai Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini și Ministerului Energiei Electrice pe anul 1990.