autentificare cu OpenID
Decret privind trecerea gărzilor patriotice și a activității de pregătire a tineretului pentru apărarea patriei la Ministerul Apărării Naționale
  • semnat: Președintele Consiliului Frontului Salvării Naționale, Ion Iliescu
Consiliul Frontului Salvării Naționale decretează:

Articol unic. - Până la elaborarea unei noi reglementări, Statul Major Central al Gărzilor Patriotice trece la Ministerul Apărării Naționale.

Statele majore ale gărzilor patriotice de la fostele comitete județene, municipale, de sector al municipiului București, orășenești și comunale, precum și de la unele organizații economice, întreprinderi și instituții, vor activa pe lângă centrele militare județene și vor fi subordonate Statului Major Central al gărzilor Patriotice.

De asemenea, trece la Ministerul Apărării Naționale activitatea de pregătire a tineretului pentru apărarea patriei.