autentificare cu OpenID
Hotărâre privind numirea primului-adjunct al ministrului energiei electrice
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Guvernul României hotărăște:

Articol unic. - În funcția de prim-adjunct al ministrului energiei electrice se numește Milițescu Gheorghe.