autentificare cu OpenID
Decret privind numirea președintelui și a membrilor Curții Supreme de Justiție
 • semnat: Președintele României, Ion Iliescu
 • contrasemnat: Prim-ministru, Petre Roman notă
  În temeiul art. 82 alin. 2 din Decretul-lege nr. 92/1990 pentru alegerea parlamentului și a Președintelui României, contrasemnăm acest decret.

Acte cu același nume:

În temeiul art. 82 alin. 1 lit. b) din Decretul-lege nr. 92/1990 pentru alegerea parlamentului și a Președintelui României,

Președintele României decretează:

Articol unic. - Se numesc președintele și membrii Curții Supreme de Justiție, după cum urmează:

 • Teofil Pop - președintele Curții Supreme de Justiție
 • Valeriu Bogdănescu - vicepreședintele Curții Supreme de Justiție; președintele Secției penale
 • Paul Florea - președintele Secției civile
 • Eugenia Popa - președintele Secției economice
 • Cornel Bădoiu - președintele Secției militare
 • Vasile Boroi - judecător
 • Gheorghe Bucur - judecător
 • Maria Burac - judecător
 • Dorin Clocotici - judecător
 • Maria Coca-Cozma - judecător
 • Ștefan Dănilă - judecător militar
 • Adrian Duță - judecător
 • Mihai Marian Eftimescu - judecător militar
 • Gabriela Gaspar - judecător
 • Dumitru Gazetovici - judecător
 • Emil Gherguț - judecător
 • Bela Gyorgy - judecător
 • Elisabeta Ioanițiu - judecător
 • Ion Ionescu - judecător
 • Costică Ionescu - judecător
 • Samoilă Joarză - judecător militar
 • Vasile Manea-Drăgulin - judecător
 • Paul Mitroi - judecător
 • Sorin Moisescu - judecător
 • Teodor Mrejeru - judecător
 • Adrian Nițoiu - judecător militar
 • Dimitrie Onică - judecător
 • Elena Osipenco - judecător
 • Florica Palaghiciuc - judecător
 • Leonida Pastor - judecător
 • Eugenia Pușcariu - judecător
 • Dorin Silviu Sabău - judecător militar
 • Ana Alexandrina Savin - judecător
 • Andrei Selyem - judecător
 • Benedict Sîrbu - judecător
 • Constanța Tudorache - judecător
 • Lucia Tudorică - judecător
 • Gheorghe Uglean - judecător
 • Ovidiu Zărnescu - judecător
 • Victor-Dan Zlătescu - judecător