autentificare cu OpenID
Decret privind înființarea, organizarea și funcționarea Institutului Național de Cercetări Economice
  • semnat: Președintele Consiliului Frontului Salvării Naționale, Ion Iliescu

Acte cu același nume:

Consiliul Frontului Salvării Naționale decretează:

Art. 1. - Pe data prezentului decret se înființează Institutul Național de Cercetări Economice prin reorganizarea Institutului central de cercetări economice, care se desființează.

Art. 2. - Institutul Național de Cercetări Economice se organizează și funcționează provizoriu în subordinea guvernului.

Art. 3. - Institutul Național de Cercetări Economice are în componență următoarele unități:

a) Institutul de economie națională;
b) Institutul de economie mondială;
c) Institutul de cercetare a relațiilor interramuri și a structurilor industriale;
d) Institutul de economie agrară;
e) Institutul de prognoză economică;
f) Institutul de finanțe, prețuri și probleme valutare;
g) Institutul de cercetare a calității vieții;
h) Oficiul de calcul electronic;
i) Centrul de informare și documentare economică;
j) centrele teritoriale de cercetări economice din municipiile Cluj-Napoca, Craiova, Iași și Timișoara.

Art. 4. - Institutul Național de Cercetări Economice editează publicații de specialitate.

Art. 5. - Institutul Național de Cercetări Economice este condus de un director general care are grad de ministru secretar de stat.

Art. 6. - Activitatea Institutului Național de Cercetări Economice se finanțează de la bugetul de stat.

Art. 7. - Patrimoniul fostului Institut central de cercetări economice trece, pe data prezentului decret, la Institutul Național de Cercetări Economice.

Art. 8. - Profesor universitar doctor Tudorel Postolache, membru corespondent al Academiei Române, se numește în funcția de director general al Institutului Național de Cercetări Economice, cu grad de ministru secretar de stat.