autentificare cu OpenID
Ședința Biroului executiv al Consiliului Provizoriu de Uniune Națională
  • semnat: Consiliul Provizoriu de Uniune Națională

Miercuri, 7 martie 1990, a avut loc ședința Biroului executiv al Consiliului Provizoriu de Uniune Națională, prezidată de domnul Ion Iliescu, președintele consiliului.

La ședință au luat parte, ca invitați, miniștri și alți conducători ai unor organe centrale.

În cadrul problemelor înscrise pe ordinea de zi, biroul executiv a luat în dezbatere proiectul de Decret-lege pentru alegerea parlamentului și a Președintelui României.

Cu acest prilej s-a constatat că proiectul de decret-lege în forma prezentată cuprinde propuneri și concluzii formulate în presă, la radio, televiziune, precum și, îndeosebi, în cadrul dezbaterilor ce au avut loc, în mai multe etape, cu reprezentanții partidelor și formațiunilor politice legal constituite.

Discuțiile care au avut loc pe marginea proiectului au subliniat importanța deosebită a acestui act legislativ, chemat să stabilească cadrul juridic necesar în vederea realizării alegerilor libere în țara noastră ca unul din obiectivele esențiale ale revoluției din decembrie 1989.

Membrii biroului executiv au făcut propuneri de îmbunătățire a unor prevederi. S-a hotărât, în unanimitate, ca, în această formă, proiectul de Decret-lege pentru alegerea parlamentului și a Președintelui României să fie supus spre dezbatere Consiliului Provizoriu de Uniune Națională, convocat în sesiune pentru ziua de vineri, 9 martie 1990.

În continuarea ordinii de zi, biroul executiv a examinat unele proiecte de decrete-lege inițiate de guvern, după cum urmează:

  • Decretul-lege privind modificarea unor reglementări referitoare la „Timbrul literar al scriitorilor” prin care se asigură unele resurse financiare necesare în activitatea Uniunii scriitorilor;
  • Decretul-lege privind instituirea „Timbrului teatral” în scopul susținerii activităților pe care urmează să le desfășoare Uniunea teatrală română;
  • Decretul-lege privind trecerea la săptămâna de lucru de 5 zile în unitățile de stat, care reglementează modalitățile în care se va asigura trecerea generalizată la săptămâna de lucru de 5 zile până la sfârșitul trimestrului III/1990;
  • Decretul-lege privind unele măsuri în vederea atragerii investițiilor de capital străin în România prin constituirea de societăți mixte, act prin care se creează un cadru nou, apt să stimuleze înființarea, organizarea și funcționarea societăților mixte în țara noastră pe principii economice noi și care să înlăture restricțiile în această materie prevăzute de legislația actuală;
  • Decretul-lege cu privire la abrogarea unor prevederi legale referitoare la termenele de plată a salariilor personalului muncitor în unitățile de construcții-montaj;
  • Decretul-lege privind acordarea unor drepturi pentru personalul din activitatea de exploatare a metroului care se referă la programul de lucru, concediul suplimentar de odihnă pentru mecanicii de locomotivă de metrou și plata orelor de muncă prestate peste durata normală a timpului de lucru;
  • Decretul-lege privind acordarea unor drepturi personalului din transporturile pe calea ferată care privesc salarizarea orelor de lucru prestate pe timp de noapte, a orelor efectuate peste programul normal de lucru, sporul de vechime și altele;
  • Decretul-lege privind modul de îndeplinire a serviciului militar în termen și cu termen redus, potrivit căruia încorporarea tinerilor se face la vârsta de 20 de ani, iar durata serviciului militar se stabilește la 12 luni pentru militarii în termen din toate armele, cu excepția celor încorporați la marina militară și la navele grănicerești pentru care durata serviciului militar este de 1 an și 6 luni. De asemenea, se reduce la 6 luni stagiul militar pentru tinerii admiși în instituțiile civile de învățământ superior, care se va efectua după terminarea studiilor.

Biroul executiv o hotărât ca aceste proiecte de decrete-lege, cu îmbunătățirile aduse în ședință, însoțite de avizele comisiilor de specialitate ale consiliului, să fie prezentate sesiunii Consiliului Provizoriu de Uniune Națională.

Biroul executiv a soluționat, de asemenea, unele probleme ale activității curente și a stabilit măsurile referitoare la convocarea și pregătirea sesiunii Consiliului Provizoriu de Uniune Națională din ziua de 9 martie 1990.