autentificare cu OpenID
Decret-lege privind unele măsuri ca urmare a încetării activității sau reorganizării unor organe centrale și locale de stat
  • semnat: Președintele Consiliului Frontului Salvării Naționale, Ion Iliescu

Acte care menționează acest act:

Consiliul Frontului Salvării Naționale decretează:

Art. 1. - Persoanele din aparatul organelor centrale și locale de stat care și-au încetat activitatea sau au fost reorganizate ca urmare a stabilirii unor noi structuri de organizare vor primi, timp de 3 luni, drepturile bănești avute anterior.

Art. 2. - Consiliile teritoriale ale Frontului Salvării Naționale vor asigura încadrarea în muncă a persoanelor prevăzute la art. 1, potrivit pregătirii acestora.

Art. 3. - Perioada până la încadrarea în muncă, în limita termenului de 3 luni, se consideră vechime neîntreruptă în muncă.

Art. 4. - Fondurile necesare pentru plata drepturilor bănești, în condițiile prezentului decret, se asigură de la bugetul de stat.