autentificare cu OpenID
Decret-lege cu privire la salarizarea personalului din organele, instituțiile și organizațiile care și-au încetat activitatea
  • semnat: Președintele Consiliului Frontului Salvării Naționale, Ion Iliescu

Consiliul Frontului Salvării Naționale decretează:

Art. 1. - Persoanele din cadrul organelor centrale și locale de stat desființate, care sunt necesare la vechile locuri de muncă pentru predarea lucrărilor, a gestiunilor, întreținerea clădirilor și alte activități, primesc, până la trecerea pe o nouă funcție, dar nu mai mult de trei luni de la data desființării, salariul tarifar avut, fără alte sporuri sau indemnizații.

Persoanele din aceste organe care, până la trecerea pe o nouă funcție, rămân la domiciliu, primesc, în limita termenului de trei luni, 50% din salariul tarifar avut.

Prevederile prezentului articol se aplică și personalului din cadrul fostelor organe supreme ale puterii de stat și organe centrale și locale, cu dublă subordonare, de partid și de stat, care și-au încetat activitatea.

După reîncadrarea pe funcții corespunzătoare pregătirii lor, persoanele prevăzute la alin. 1-3 vor fi salarizate potrivit legii.

Art. 2. - Prevederile art. 1 se aplică și persoanelor ale căror posturi s-au desființat prin reorganizarea unor ministere, altor organe centrale și instituții de stat. Aceste persoane vor primi, după reîncadrarea pe o nouă funcție, și diferența până la salariul tarifar avut, în perioada de trei luni de la data reorganizării organului sau instituției în care au fost încadrate anterior.

Art. 3. - Persoanele înlocuite din funcții, ca urmare a măsurilor luate de consiliul de administrație cu consultarea colectivelor de muncă, vor fi încadrate pe funcții corespunzătoare pregătirii și salarizate potrivit legii, fără a mai primi diferența până la salariul tarifar avut.

Art. 4. - Pentru persoanele din organele și instituțiile care au fost desființate, și-au încetat activitatea sau au fost reorganizate și care la acea dată erau înscrise la pensie, decizia de pensionare va fi pusă în plată cu începere de la 1 ianuarie 1990, fără menținerea salariului tarifar avut.

În cazul persoanelor care au îndeplinit condițiile de pensionare până la 1 ianuarie 1990 și solicită ieșirea la pensie, organele competente le vor emite de îndată decizia de pensionare, care va fi pusă în plată de la data de 1 ianuarie 1900, fără menținerea salariului tarifar avut.

Persoanelor care îndeplinesc condițiile de pensionare, dar nu doresc ieșirea la pensie și se încadrează în unități care apreciază ca necesară menținerea lor în activitate, li se aplică, după caz, prevederile art. 1 sau 2.

Art. 5. - Personalul încadrat pe funcții specifice muncii politice, din cadrul fostelor organe de partid, sindicale, de femei și altor organizații obștești al căror obiect de activitate era cel politic și s-au autodizolvat, nu beneficiază de prevederile prezentului decret-lege.

Personalului din cadrul organelor și organizațiilor menționate la alin. 1, care era încadrat pe funcții prevăzute în Legea retribuirii după cantitatea și calitatea muncii, nr. 57/1974, i se aplică prevederile art. 1.

Comisiile de inventariere, gestionare, întocmire a bilanțurilor și predare a bunurilor acestor foste organe și organizații vor funcționa pe baza statelor de funcții ce vor fi avizate de Ministerul Muncii și Ocrotirilor Sociale.

Art. 6. - Perioadele în care personalul menționat în prezentul decret-lege urmează să primească salariul tarifar integral sau parțial pe perioada până la reîncadrarea în alte funcții, în limita termenului de trei luni, se consideră vechime neîntreruptă în muncă și în aceeași unitate. Pentru aceste perioade, personalul respectiv beneficiază de alocația de stat pentru copii.

Art. 7. - Ministerul Muncii și Ocrotirilor Sociale va putea da instrucțiuni în aplicarea prezentului decret-lege.

Art. 8. - Prevederile art. 1 și art. 3 din Decretul-lege nr. 1/1990 se modifică în mod corespunzător.

Art. 9. - Prezentul decret-lege se aplică de la 1 ianuarie 1990.