autentificare cu OpenID
Decret-lege cu privire la organizarea adunărilor publice
  • semnat: Președintele Consiliului Frontului Salvării Naționale, Ion Iliescu
Versiunea:
Acest act a fost abrogat de Legea 60 / 1991.

Acte care menționează acest act:

Consiliul Frontului Salvării Naționale decretează:

Art. 1. - Adunările publice sunt autorizate, ca modalitate de manifestare a libertății de opinie și expresie, precum și de organizare a participării cetățenilor la viața publică a țării.

Art. 2. - În scopul garantării desfășurării normale a activităților economice și sociale și asigurării ordinii și liniștii publice, adunările publice în piețe și alte spații deschise pot avea loc numai după înregistrarea acestora de către organizatori, la organele poliției din localitatea unde urmează a avea loc adunarea, cu cel puțin 48 de ore înainte.

Art. 3. - Organizatorii adunării publice sunt obligați să ia toate măsurile care se impun pentru a asigura desfășurarea acesteia în mod pașnic, cu evitarea oricărui act de violență sau dezordine.

Art. 4. - În cazul producerii unor daune materiale sau comiterii de infracțiuni, organizatorii adunării răspund, potrivit legii, împreună cu autorii direcți ai acestor fapte.