autentificare cu OpenID
Hotărâre privind constituirea Comitetului pentru sprijinirea instituțiilor de ocrotire a copilului
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Versiunea:

Acte care menționează acest act:

Guvernul României hotărăște:

Articol unic. - Se constituie Comitetul pentru sprijinirea instituțiilor de ocrotire a copilului, organ guvernamental, menit să contribuie la evaluarea și coordonarea programelor de îmbunătățire a condițiilor de îngrijire și educare a copiilor ocrotiți, la amplificarea cooperării cu organismele și fundațiile create în acest domeniu în România și în lume.

Comitetul este împuternicit să realizeze obiective concrete din cadrul programelor de ajutor umanitar ale C.E.E., P.H.A.R.E. și pe linie interguvernamentală.

Comitetul se constituie din personalități marcante ale vieții publice din România și este condus de primul-ministru. Pentru obținerea sprijinului unor personalități din străinătate și pentru extinderea sferei de relații în interesul activității comitetului, se poate acorda calitatea de membru de onoare al comitetului unor personalități din străinătate.

Statutul și structura de funcționare, precum și activitatea curentă a comitetului sunt asigurate de un secretariat numit de acesta.


[modificare] Anexă

Componența
Comitetului pentru sprijinirea instituțiilor de ocrotire a copilului
Theodor Stolojan - președinte
Petre Roman - coordonator
Augustin Buzura - membru
Mihai Drăgănescu - membru
Gabriela Făgărășanu - membru
Mircea Maiorescu - membru
Lia Manoliu - membru
Ioan Moldovan - membru
Rodica Munteanu - membru
Dorel Mustățea - membru
Andrei Pleșu - membru
Virgil Radulian - membru
Preafericitul Teoctist - membru
Răzvan Teodorescu - membru
Emil Tonescu - membru
Ion Țiriac - membru
Aura Urziceanu - membru
Alexandra Zugrăvescu - secretar executiv.