autentificare cu OpenID
Hotărâre privind înființarea de societăți comerciale pe acțiuni în comerțul exterior
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman

Acte care menționează acest act:

În temeiul Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale,
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Începând cu data prezentei hotărâri, se înființează societățile comerciale pe acțiuni, persoane juridice, cu denumirea, sediul, obiectul de activitate și capitalul social prevăzute în anexa nr. 1[1].

Art. 2. - Societățile comerciale pe acțiuni, înființate potrivit prezentei hotărâri, se vor organiza și vor funcționa în conformitate cu dispozițiile legale ce le sunt aplicabile și ale statutului prevăzute în anexa nr. 2[2].

Art. 3. - Societățile comerciale pe acțiuni înființate realizează obiectul de activitate pe bază de contracte comerciale încheiate în conformitate cu Codul civil și Codul comercial român, cu excepțiile prevăzute de lege.

Art. 4. - Pe data înființării societăților comerciale prevăzute la art. 1, întreprinderile de comerț exterior „Mineralimport-export”, „Romtrans”, „Terra”, „Delta”, „Carpați” și „Romconsult” își încetează activitatea.

Activul și pasivul întreprinderilor de stat care își încetează activitatea se preiau de societățile comerciale înființate.

Personalul care trece la societățile comerciale se consideră transferat în interesul serviciului și beneficiază, timp de trei luni, de salariul tarifar avut, sporul și indemnizația de conducere, după caz, dacă este încadrat sau transferat în funcții cu nivele de salarizare mai mici.

Art. 5. - Pe baza reevaluării patrimoniului în condițiile prevăzute de lege, activitate care se va finaliza până la data de 1 decembrie 1990, societățile comerciale nou înființate își vor definitiva capitalul social.

Art. 6. - Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 7. - Orice dispoziții contrare prezentei hotărâri se abrogă.

  1. Anexa se comunică unităților interesate.
  2. Anexa se comunică unităților interesate.