autentificare cu OpenID
Hotărâre privind înființarea de societăți comerciale pe acțiuni în domeniul metalurgiei feroase
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Se înființează, prin reorganizarea unor unități economice de stat, societățile comerciale pe acțiuni, persoane juridice, cu denumirea, sediul, obiectul de activitate și capitalul social prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2. - Capitalul social inițial al societății comerciale „SIDEROM” - S.A. este constituit din părți ale capitalurilor sociale ale societăților comerciale pe acțiuni participante potrivit prezentei hotărâri (anexa nr. 1), conform anexei nr. 2.1.

Prin participare la constituirea capitalului social al Societății comerciale „SIDEROM” - S.A. statutele și capitalul social ale societăților comerciale înființate potrivit Hotărârii Guvernului nr. 1104/16 octombrie 1990 (anexa nr. 1, poz. 25), nr. 1176/2 noiembrie 1990 (anexa 1, poz. 41; 44; 42; 46), nr. 1200/12 noiembrie 1990 (anexa nr. 1, poz. 7) și nr. 1039/25 septembrie 1990 (anexa nr. 1, poz. 1) se reactualizează la valorile prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art. 3. - Societățile comerciale pe acțiuni, înființate potrivit prezentei hotărâri, se vor organiza și vor funcționa în conformitate cu statutul propriu al fiecărei societăți prevăzut în anexele nr. 2 (2.1.-2.55) și 2.a.

Art. 4. - Pentru realizarea cointeresării societăților comerciale în domeniul specific de activitate, acestea își compun capitalul social inițial prin participații reciproce, conform anexelor nr. 3.1.-3.42.

Art. 5. - Societățile comerciale pe acțiuni înființate prin prezenta hotărâre, la care capitalul social este constituit prin participații reciproce, își vor organiza activitatea - adunarea generală a acționarilor și consiliul de administrație - prin aplicarea prevederilor Legii nr. 31/1990.

Art. 6. - Societățile comerciale pe acțiuni realizează obiectul de activitate pe bază de contracte comerciale, încheiate în conformitate cu Codul civil și Codul comercial român, cu excepțiile prevăzute de lege.

Contractarea mărfurilor supuse sistemului de repartiții prin balanțe materiale se va face în conformitate cu reglementările stabilite de către guvern, potrivit prevederilor art. 52 din Legea nr. 15/1990.

Art. 7. - Societățile comerciale nou înființate își vor definitiva capitalul social, pe baza reevaluării patrimoniului, în condițiile prevăzute de lege.

Art. 8. - Pe data înființării societăților comerciale pe acțiuni, unitățile economice de stat prevăzute în anexa nr. 1 (poz. 2-36, 38-44 și 51-55) își încetează activitatea.

Personalul care trece la societățile comerciale se consideră transferat în interesul serviciului și beneficiază timp de trei luni de salariul tarifar avut și sporul de vechime, după caz, dacă este încadrat sau transferat în funcții cu niveluri de salarizare mai mici.

Art. 9. - Anexele nr. 1, 2.1[1]-2.55[1], 2.a[1], 3.1[1]-3.42[1] fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 10. - Orice dispoziții contrare prezentei hotărâri se abrogă.


[modificare] Anexa Nr. 1

Lista societăților comerciale pe acțiuni care se înființează potrivit Legii nr. 15/1990

Nr. crt. Denumirea societății comerciale Forma juridică Sediul
——————
localitatea, județul
Obiectul de activitate Capitalul social și structura[2] (conform bilanțului la 30.06.1990)
- mil. lei -
Denumirea unităților care își încetează activitatea
0 1 2 3 4 5 6
1. Societatea comercială „Siderom” - S.A. București Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, str. Mendeleev nr. 21-25, sector 1 Activități de cercetare, proiectare în domeniul specific de activitate.

Activități de import pentru materii prime, utilaje, tehnologie în domeniul său de activitate.

Activități de prognozare și strategie în domeniul specific de activitate. Efectuarea operațiunilor de comerț exterior, engineering, colaborarea directă cu băncile de comerț exterior, executarea operațiunilor de cont valutar.

Efectuarea de studii tehnice, manageriale, comerciale, economice, financiare și de sistem legate de comercializarea și fabricarea produselor specifice.

Servicii apres-vente a tuturor produselor din activitățile specifice. Crearea de sucursale, filiale, agenții, reprezentanțe.

49.998,63 -
2. Societatea comercială „Combinatul siderurgic Sidex” - S.A. Galați Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Galați, str. Smârdan nr. 1, județul Galați Producerea și comercializarea produselor plate laminate la cald și la rece din oțel (table și benzi), țigle, țevi de diametre mari sudate longitudinal, toate semifabricatele necesare fabricării produselor de bază, precum și produsele secundare rezultate din fluxul tehnologic. 26.812,60
——————
(33.824,8 +12.443,0)
Combinatul siderurgic Galați
3. Societatea comercială „Siderca” - S.A. Călărași Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Călărași, prelungirea București nr. 162, județul Călărași Producerea și comercializarea de: var, aglomerat, cocs, fontă, oțel, laminate din oțel, subansamble și piese de schimb, energie termică și executarea de reparații metalurgice. 18.038,73
——————
(4.349,9 +1.205,3)
Combinatul siderurgic Călărași
4. Societatea comercială „Cost” - S.A. Târgoviște Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Târgoviște, șos. Găești nr. 9-11, județul Dâmbovița Producerea și comercializarea de: oțeluri speciale (aliate și înalt aliate) pentru scule, bare, blocuri, semifabricate forjate, profile laminate și bare trase, bandă și tablă pentru industria electrotehnică, precum și activități de cercetare-proiectare și prestări servicii. 8.010,6
——————
(8.702,4 + 1.926,1)
Combinatul de oțeluri speciale Târgoviște
5. Societatea comercială „Siderurgica” - S.A. Hunedoara Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Hunedoara, str. Dr. Petru Groza nr. 8, județul Hunedoara Producerea și comercializarea de: calcar aglomerat, var, oțel, laminate din oțel, semifabricate din fontă și oțel, cocs metalurgic, produse chimice, subansamble și piese de schimb, recuperare și valorificare de materiale refolosibile și executarea de reparații metalurgice. 5.959,33
——————
(6.338,1 + 3.149,4)
Combinatul siderurgic Hunedoara
6. Societatea comercială „Industria sârmei” - S.A. Câmpia Turzii Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Câmpia Turzii, str. Laminoriștilor nr. 145, județul Cluj Producerea și comercializarea de: oțel, laminate, oțel calibrat în bare și colaci, sârme din oțel tras la rece, electrozi de sudură, cabluri din oțel, piese de schimb, executarea de reparații, precum și recuperarea și valorificarea materialelor refolosibile. 3.192,80
——————
(3.843 + 962,4)
Combinatul metalurgic Câmpia Turzii
7. Societatea comercială „Sidermet” - S.A. Călan Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Călan, str. Furnalistului nr. 17, județul Hunedoara Producerea și comercializarea de aglomerat, cocs metalurgic, fontă cenușie, piese turnate din fontă, energie electrică și termică, precum și executarea de reparații. 2.825,55
——————
(4.971,4 + 571,2)
Combinatul siderurgic „Victoria” Călan
8. Societatea comercială „Socomet” - S.A. Oțelul Roșu Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Oțelu Roșu, str. M. Eminescu nr. 10, județul Caraș-Severin Producerea și comercializarea de: oțel și laminate la cald și rece (profile, platine, blumuri, țagle, tablă subțire, bare trase, benzi, piese de schimb) și executarea de reparații. 1.823,12
——————
(1.729,4 + 874,6)
Întreprinderea „Oțelul Roșu”
9. Societatea comercială „Tepro” - S.A. Iași Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Iași, șos. Țuțora nr. 132, județul Iași Producerea și comercializarea de: țevi sudate longitudinal, profile formate la rece, benzi laminate la cald și la rece, piese de schimb și reparații metalurgice. 1.739,66
——————
(1.834,5+539,31)
Întreprinderea metalurgică Iași
10. Societatea comercială „Ferom” - S.A. Tulcea Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Tulcea, str. Taberei nr. 2, județul Tulcea Producerea și comercializarea feroaliajelor, pieselor de schimb, recuperarea și valorificarea deșeurilor metalice și executarea de reparații. 1.623,33
——————
(1.730 + 260)
Combinatul metalurgic Tulcea
11. Societatea comercială „CSR” - S.A. Reșița Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Reșița, str. Podul Înalt nr. 1, județul Caraș-Severin Producerea și comercializarea de: calcar, var, aglomerat, cocs, produse refractate, fontă, oțel, laminate din oțel, piese de schimb, recuperare și valorificare de materiale refolosibile și executarea de reparații metalurgice. 1.579,69
——————
(3.802,5 + 1.586,3)
Combinatul siderurgic Reșița
12. Societatea comercială „Elsid” - S.A. Titu Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Titu, str. Unirii nr. 1, județul Dâmbovița Producerea și comercializarea de: electrozi siderurgici grafitați și cocs petrol calcinat. 1.534,39
——————
(1.425,9 + 155,1)
Întreprinderea de electrozi siderurgici Titu
13. Societatea comercială „Electrocarbon” - S.A. Slatina Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Slatina, str. Silozului nr. 9, județul Olt Producerea și comercializarea de produse cărbunoase (electrozi și nipluri din grafit, blocuri și plăci carbonice, mase și paste carbonice, cocs de petrol calcinat, microproduse din grafit) executarea de reparații. 1.428,18
——————
(2.101,3 + 471,8)
Întreprinderea de produse cărbunoase Slatina
14. Societatea comercială „Lamdro” - S.A. Drobeta Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Drobeta-Turnu Severin, str. Portului nr. 2, județul Mehedinți Producerea și comercializarea de laminate din oțel. 713,115
——————
(1.100,2 + 905,8)
Întreprinderea metalurgică Turnu Severin
15. Societatea comercială „Grantmetal” - S.A. București Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, str. Mehadiei nr. 39, sector 6 Producerea și comercializarea produselor metalurgice deformate plastic la cald și la rece. 1.343,81
——————
(541,3 + 118,9)
Institutul de cercetări metalurgice București, Secția microproducție
16. Societatea comercială „Oțelinox” - S.A. Târgoviște Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Târgoviște, șos. Găești nr. 16, județul Dâmbovița Producerea și comercializarea de: table și benzi inoxidabile, laminate la rece și laminate finite pline în colaci și bare. 1.192,03
——————
(1.758,9 + 427,9)
Întreprinderea „Oțelinox” Târgoviște
17. Societatea comercială „Cord” - S.A. Buzău Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Buzău, aleea Industriilor nr. 1, județul Buzău Producerea și comercializarea cordului metalic, cablurilor de tracțiune și benzilor transportoare. 818,09
——————
(1.332,9 + 111)
Întreprinderea de sârmă și produse de sârmă Buzău
18. Societatea comercială „Atlas” - S.A. Galați Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Galați, șos. Smârdan nr. 2, județul Galați Executarea sincronizată de utilaje specifice a lucrărilor de construcții-montaj, transporturi auto de mărfuri, persoane, agabaritice, extragerea de produse balastiere, recuperare și prelucrare de benzi metalice din halde de zgură. 731,64
——————
(1.034,1 + 108,0)
Întreprinderea de utilaj greu pentru construcții Galați
19. Societatea comercială „Laminorul” - S.A. Focșani Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Focșani, b-dul Independenței nr. 8, județul Vrancea Producerea și comercializarea de: profile mijlocii și sârme laminate la cald. 709,47
——————
(905,5 + 486,6)
Întreprinderea metalurgică Focșani
20. Societatea comercială „Sociex-Carsium” - S.A. Hârșova Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Hârșova, str. 23 August nr. 48, județul Constanța Producerea și comercializarea de: sârmă trefilată și cabluri de oțel. 675,87
——————
(186 + 0)
Întreprinderea de sârmă și cabluri Hârșova
21. Societatea comercială „ICMRS” - S.A. Galați Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Galați, șos. Smârdan nr. 1, județul Galați Efectuarea de lucrări de construcții montaj în domeniul siderurgiei efectuarea de construcții industriale, social-culturale și reparații, efectuarea de reparații proprii și la terți, reglaje pe instalații, mecanizare și transporturi în construcții, activitate de SERVICE, proiectare de lucrări. 649,02
——————
(415,8 + 531,4)
Întreprinderea-antrepriză de construcții, montaj și reparații siderurgice Galați
22. Societatea comercială „Promet” - S.A. Beclean Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Beclean, str. Valea Viilor nr. 3, județul Bistrița-Năsăud Producerea și comercializarea de: laminate sârmă și cuie din oțel moale, sârmă trefilată, acoperită metalic (zincată) și executare de reparații metalurgice. 575,9
——————
(738,5 + 242,3)
Întreprinderea metalurgică Beclean
23. Societatea comercială „Ductil” - S.A. Buzău Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Buzău, aleea Industriilor nr. 1, județul Buzău Producerea și comercializarea de: sârmă și produse din sârmă, sârmă laminată, oțel beton, sârmă trasă la rece, sârmă pentru rulmenți și organe de asamblare, sârmă zincată, plase sudate, cuie, electrozi de sudură, piese de schimb și utilaj tehnologic pentru metalurgie. 479.31
——————
(608,6 + 384,9)
Întreprinderea de sârmă și produse din sârmă Buzău
24. Societatea comercială „Laminorul” - S.A. Brăila Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Brăila, str. Transilvaniei nr. 1-5, județul Brăila Producerea și comercializarea de: laminate la cald, trase, trefilate, lanțuri, cuie, furci și reparații metalurgice. 469,30
——————
(1.045,2 + 458,4)
Întreprinderea Laminorul Brăila
25. Societatea comercială „Tremag” - S.A. Tulcea Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Tulcea, str. Taberei nr. 2, județul Tulcea Producerea și comercializarea de: cărămizi refractare bazice, mase refractare și mortare, piese de schimb, recuperare și valorificare deșeuri refractare și executarea de reparații. 433,16
——————
(464,7+ 63,9)
Combinatul metalurgic Tulcea
26. Societatea comercială „Ciocanul” - S.A. Nădrag Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Nădrag, str. Metalurgiștilor nr. 16, județul Timiș Producerea și comercializarea de: tablă laminată la cald, tablă zincată, tablă plumbuită, piese turnate din fontă și oțel, bunuri de larg consum (mașini de gătit, sobe de încălzit, burlane, coturi, găleți negre și zincate și caiele). 339,88
——————
(458,5 + 143,8)
Întreprinderea „Ciocanul” - Nădrag
27. Societatea comercială „ICSH” - S.A. Hunedoara Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Hunedoara, str. Dr. Petru Groza nr. 8, județul Hunedoara Efectuarea de lucrări și reparații în domeniul siderurgiei, realizarea de construcții și confecții metalice și din lemn, prefabricate din beton, produse de balastieră, reparații capitale și curente la mijloace de transport și utilaje de construcții, prestații cu utilaje de construcții și mijloace de transport și proiectare în domeniul construcții și montaj, informatică, proiectare și lucrări laborator. 241,73
——————
(173,5 + 211,6)
Întreprinderea-antrepriză de construcții și reparații siderurgice Hunedoara
28. Societatea comercială „Minersort” - S.A. Galați Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Galați, str. Bazinul Nou nr. 87, județul Galați Importul de minereu cărbuni și alte materii prime pentru metalurgie, precum și prelucrarea (concasarea, sortarea etc.) și comercializarea acestora. 241,41
——————
(145,2 + 736,6)
Combinatul siderurgic Galați
Stația de sortare
29. Societatea comercială „Minmetal” - S.A. Constanța Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Constanța, Portul Constanța, județul Constanța Efectuarea de prestații portuare privind primirea, transbordarea, manipularea, depozitarea, expedierea și reexpedierea mărfurilor, operarea navelor maritime și fluviale, vagoanelor și autovehiculelor și alte prestații. 237,57
——————
(328,5 + 37,8)
Întreprinderea de exploatare portuară pentru produse metalurgice Constanța
30. Societatea comercială „Crosi” - S.A. Reșița Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Reșița, str. 6 Martie nr. 32, județul Caraș-Severin Efectuarea de lucrări de construcții-montaj în domeniul siderurgic, prestări de servicii și proiectare. 142,15
——————
(213,5 + 176,9)
Întreprinderea-antrepriză construcții metalurgice și reparații Reșița
31. Societatea comercială „Corint” - S.A. Târgoviște Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Târgoviște, str. Laminorului nr. 5, județul Dâmbovița Efectuarea de lucrări de construcții de montaj metalurgie și reparații la instalații tehnologice din siderurgie, prestări de servicii pentru stat, public și particular. 138,97
——————
(179,1 + 188,7)
Întreprinderea-antrepriză construcții-montaje metalurgice și reparații Târgoviște
32. Societatea comercială „Cablul Românesc” - S.A. Ploiești Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Ploiești, b-dul Republicii nr. 293, județul Prahova Producerea și comercializarea de: cabluri din oțel pentru tracțiune, cabluri pentru industria electrotehnică, din cupru și aluminiu, cabluri cu ocheți, lănci termice și piese de schimb. 125,71
——————
(152,9 + 48,2)
Întreprinderea „Cablul Românesc” Ploiești
33. Societatea comercială „Start” - S.A. Târgoviște Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Târgoviște, șos. Găești-Colanu nr. 1, județul Dâmbovița Prestări de servicii cu mijloace de transport auto și utilaje grele pentru construcții, reparații auto și utilaje, lucrări industrie mică. 121,29
——————
(171,3 + 15,1)
Întreprinderea-antrepriză de construcții-montaj metalurgic și reparații Târgoviște
34. Societatea comercială „Predemet” - S.A. Podu Iloaiei Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Podu Iloaiei, str. Scobâlteni nr. 2, județul Iași Colectarea, prelansarea și comercializarea deșeurilor metalice. 86,32
——————
(106,9 + 31,2)
Secția de prelucrare a deșeurilor metalice Podu Iloaiei
35. Societatea comercială „Comrem” - S.A. Slatina Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Slatina, str. Cireașov nr. 5, județul Olt Efectuarea da construcții-montaj și reparații capitale la instalațiile metalurgice, efectuarea de lucrări de întreținere, reparații și prestări în construcții. 30,63
——————
(19,5 + 65,9)
Grupul de șantiere de construcții montaj și reparații Slatina
36. Societatea comercială „Consid” - S.A. Călărași Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Călărași, str. Varianta Nord nr. 1, județul Călărași Efectuarea de lucrări și reparații în domeniul siderurgiei, efectuarea de lucrări de montaj, instalații electrice, automatizări, reglaje și prestări servicii în construcții. 26,06
——————
(498,3 + 373,8)
Întreprinderea-antrepriză de construcții-montaj și reparații Călărași
37. Societatea comercială „Metalurgica” - S.A. Aiud Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Aiud, str. Vulcan nr. 2-10, județul Alba Producerea și comercializarea de: utilaj metalurgic și piese de schimb, diferite construcții metalice, utilaje de turnare pentru oțelării, piese turnate din fontă și neferoase, piese de schimb necesare. 1.016,6
——————
(1.304,8 + 1.619,7)
Întreprinderea metalurgică Aiud
38. Societatea comercială „Admeb” - S.A. București Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, șos. Berceni nr. 108 Comercializarea materiilor prime și materialelor metalurgice, feroase și neferoase, siderurgice produse în țară și import. 304,83
——————
(26,63 + 1.221,735)
Baza de aprovizionare și desfacere nr. 1 București
39. Societatea comercială „Admet” - S.A. Galați Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Galați, str. Păcii nr. 130, județul Galați Preluarea, depozitarea și conservarea în vederea desfacerii ulterioare de materii prime, produse metalurgice și alte materiale. 346,44
——————
(35,58 + 753,95)
Baza de aprovizionare și desfacere nr. 2 Galați
40. Societatea comercială „Adimet” - S.A., Iași Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Iași, șos. Tuțora nr. 28, județul Iași Comercializarea materiilor prime și materialelor feroase și neferoase și siderurgice produse în țară și import. 229,32
——————
(17,5 + 521,73)
Baza de aprovizionare și desfacere nr. 3 Iași
41. Societatea comercială „Bador” - S.A. Oradea Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Oradea, calea Clujului nr. 199 Preluarea și depozitarea, conservarea și livrarea către economie a metalelor feroase și neferoase provenite din import, derularea importului specific metalurgiei. 338,59
——————
(26,73 + 682,78)
Baza de aprovizionare și desfacere nr. 4 Oradea
42. Societatea comercială „Commetcar” - S.A. Caransebeș Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Caransebeș, comuna Păltiniș nr. 187 Aprovizionarea și desfacerea produselor metalurgice. 135,24
——————
(15,45 + 293,39)
Baza de aprovizionare și desfacere nr. 5 Caransebeș
43. Societatea comercială „Metalul” - S.A. Peștișu Mare Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Comuna Peștișu Mare, județul Hunedoara Preluarea și desfacerea laminatelor produse de C.S.H. pe sortotipodimensiuni ce nu pot fi livrate în cantități vagonabile, alte activități specifice. 121,52
——————
(25,88 + 267,01)
Baza de aprovizionare și desfacere din Peștișu Mare
44. Societatea comercială „Metalsoft” - S.A. București Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, str. Mendeleev nr. 21-25, sector 1 Producerea și comercializarea de: produse și servicii informatice adresate în special producătorilor, comercianților și consumatorilor de metal, promovarea și punerea în aplicare a inițiativelor de interes național în domeniul informaticii. 13,48
——————
(22,3 + 8,0)
Centrul de calcul electronic al Dept. Ind. Metalurgice
45. Societatea comercială „Intfor” - S.A. Galați Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Galați, Str. Portului nr. 157, județul Galați Producerea și comercializarea de laminate la cald (tablă subțire, mijlocie și groasă), laminate la rece, tablă striată, profile la rece deschise și închise, panouri portante din tablă neagră și zincată, tablă acoperită metalic (zincată și cositorită). 385,45
——————
(383,3 + 331,8)
Întreprinderea Laminorul de tablă Galați
46. Societatea comercială „Trefo” - S.A. Galați Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Galați, b-dul G. Coșbuc nr. 251, județul Galați Producerea și comercializarea de produse din sârmă trefilată, cuie, lanțuri, cabluri electrice pentru cuptoare electrice. 241,8
——————
(324 + 83,3)
Întreprinderea de cuie, sârmă și lanțuri Galați
47. Societatea comercială „Metalurgica” - S.A. Vlăhița Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Vlăhița, str. Gabor Aron nr. 20, județul Harghita Producerea și comercializarea de fontă specială și piese turnate din fontă pentru industria metalurgică și electrotehnică 230,1
——————
(305,9 + 117,9)
Întreprinderea de fier Vlăhița
48. Societatea comercială „Commet” - S.A. Tecuci Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Tecuci, str. 23 August nr. 144, județul Galați Producerea de confecții metalice pentru construcții, ansambluri sudate pentru industrie, utilaje tehnologice și piese de schimb pentru industria metalurgică, minieră, energetică și chimică. 192,92
——————
(186,7 + 119,8)
Întreprinderea de construcții metalice Tecuci
49. Societatea comercială „Mineralimportexport” - S.A. București Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, str. Colonadelor nr. 3, sector 3 Import și export de materii prime și materiale pentru industria metalurgică, constructoare de mașini, chimică, lemnului și materialelor de construcții, agricultură și alimentară, energiei electrice ca de ex.: minereuri feroase și neferoase, cărbunoase inclusiv grafit, abrazive, refractare și altele.

Prelucrări, schimburi, intermedieri, cooperări, consulting, barter pentru produsele din nomenclatorul societății.

Operațiuni de aport valutar.

115,58 Întreprinderea Mineralexportimport
50. Societatea comercială „Metalexportimport” - S.A. București Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, str. Mendeleev nr. 21-25, sector 1 Operațiuni de import-export de materii prime, produse metalurgice, utilaje și piese de schimb, operațiuni de reexport, intermediere, depozitare, închiriere, transport; operațiuni de import-export de tehnologie, consulting. 29,35
——————
(0,001 + 0,7)
Întreprinderea Metalexportimport
51. Societatea comercială „ICEM” - S.A. București Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, str. Mehadiei nr. 39, sector 6 Cercetări în toate domeniile: siderurgie, produse refractare, cocs și produse cărbunoase, caracterizarea oțelurilor și comportarea lor în exploatare, pulberi metalice, conducerea pe calculator a proceselor siderurgice, ecologie, aliaje speciale ș.a. Microproducție în stații pilot; produse metalurgice, produse refractare speciale, produse din carburi metalice ș.a. 100,98
——————
(167,9 + 45,8)
Institutul de Cercetări Metalurgice București
52. Societatea comercială „Ipromet” - S.A. București Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, b-dul Constructorilor nr. 20, sector 6 Furnizarea de know-how, engineering, consulting și asistență tehnică pentru implementarea tehnologiilor, utilajelor, acționărilor electrice și automatizării proceselor din metalurgia feroasă, turnătorii, forje, ateliere mecanice, industria refractară, industria produselor din cărbune amorf și grafitat, a abrazivilor în instalații de transport, centrale electrotehnice, fabrici de oxigen, instalații de depoluare, încălziri, ventilații, alimentare cu apă, epurarea apelor, electroenergetică industrială, telefonie. Lucrări pentru import-export, studii de fezabilitate, oferte, asistență tehnică și traduceri. Proiectări de construcții industriale și civile din metal și beton, expertize în domeniul constructorilor. Studii geotehnice și topometrice. 38,25
——————
(48,6 + 26,4)
Inst. pentru proiectări de secții și uzine metalurgice (IPROMET) București
53. Societatea comercială „ICPPAM” - S.A. Galați Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Galați, str. Combinatului nr. 2, județul Galați Efectuarea de studii și cercetări în sectorul siderurgiei, realizarea de produse și procese tehnologice siderurgice, dezvoltare tehnologică și proiectare pentru produse plate, acoperiri metalice, utilaje, instalații, cuptoare siderurgice, inclusiv servicii și asistență tehnică. 60,0
——————
(43,0 + 22,0)
Inst. de Cercet. și Proiect. de fabricație pt. produse plate și acoperiri metalice (ICPPAM) Galați (modulată în 2 societăți)
54. Societatea comercială „Galfinband” - S.A. Galați Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Galați, str. Combinatului nr. 2, județul Galați Fabricarea și comercializarea de benzi înguste și sudări laminate la rece. 13,77
——————
(25,0 + 4,0)
Inst. de Cerc și Proiect. de fabricație pt. produse plate și acoperiri metalice (ICPPAM) Galați
55. Societatea comercială „Iprolam” - S.A. București Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, str. Negustori nr. 23-25, sector 2 Furnizarea de engineering, know-how și asistență tehnică pentru laminoare, trăgătorii, trefilării și secții de extrudare la cald și la rece pentru metale feroase și neferoase, acoperiri metalice, nemetalice, pentru investiții și modernizări sau reparații din metalurgia prelucrătoare; inginerie tehnologică pentru utilaje metalurgice, utilaje de prelucrarea metalului, cuptoare de încălzit și tratamente termice, instalații electrice și automatizări, construcții civile, industriale și consolidări, plan general, instalații chimice, ateliere de întreținere, ventilații, recuperări și instalații de protecția mediului; studii de prognoză, fezabilitate, conjunctură, activități de import și export de secții și uzine de prelucrări metalurgice; producție de serie mică de traductoare metalurgice, aparate de afișare și reglare în conducerea proceselor metalurgice. 21,47
——————
(21,3 + 36,9)
Inst. pt. proiect. de secții și uzine de laminare.
  1. 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 Anexele se comunică unităților interesate.
  2. Mijloace fixe și mijloace circulante.