autentificare cu OpenID
Hotărâre privind validarea unui mandat de senator
  • semnat: Președintele Senatului, academician, Alexandru Bîrlădeanu

În temeiul art. 72 alin. 4 din Decretul-lege nr. 92/1990 pentru alegerea parlamentului și a Președintelui României,

Senatul hotărăște:

Articol unic. - Se validează mandatul de senator al domnului Ilie Ioan Nistor în Circumscripția electorală nr. 33 Sibiu.