autentificare cu OpenID
Decret privind aderarea României la Convenția împotriva torturii și altor pedepse ori tratamente cu cruzime, inumane și degradante
  • semnat: Președintele României, Ion Iliescu
  • contrasemnat: Prim-ministru, Petre Roman notă
    În temeiul art. 82 alin. 2 din Decretul-lege nr. 92/1990 pentru alegerea parlamentului și a Președintelui României, contrasemnăm acest decret.

Acte cu același nume:

În temeiul art. 82 alin. 1 lit. h) din Decretul-lege nr. 92/1990 pentru alegerea parlamentului și a Președintelui României,

Președintele României decretează:

Art. 1. - Se aprobă aderarea României la Convenția împotriva torturii și altor pedepse ori tratamente cu cruzime, inumane sau degradante, adoptată la New York la 10 decembrie 1984.

Art. 2. - Convenția împotriva torturii și altor pedepse ori tratamente cu cruzime, inumane sau degradante se supune ratificării parlamentului.