autentificare cu OpenID
Decret privind aprobarea Convenției cu privire la drepturile copilului
  • semnat: Președintele României, Ion Iliescu
  • contrasemnat: Prim-ministru, Petre Roman notă
    În temeiul art. 82 alin. 2 din Decretul-lege nr. 92/1990 pentru alegerea parlamentului și a Președintelui României, contrasemnăm acest decret.

Acte cu același nume:

În temeiul art. 82 alin. 1 lit. h) din Decretul-lege nr. 92/1990 pentru alegerea parlamentului și a Președintelui României,

Președintele României decretează:

Art. 1. - Se aprobă Convenția cu privire la drepturile copilului, adoptată de Adunarea generală a Organizației Națiunilor Unite la 20 noiembrie 1989.

Art. 2. - Convenția cu privire la drepturile copilului se supune ratificării parlamentului.