autentificare cu OpenID
Decret privind desființarea Ministerului Contractării și Achiziționării Produselor Agricole
  • semnat: Președintele Consiliului Frontului Salvării Naționale, Ion Iliescu

Acte cu același nume:

Consiliul Frontului Salvării Naționale decretează:

Art. 1. - Pe data prezentului decret Ministerul Contractării și Achiziționării Produselor Agricole se desființează.

Art. 2. - Următoarele compartimente din structura fostului Minister al Contractării și Achiziționării Produselor Agricole se reorganizează astfel:

a) Direcția generală economică pentru contractarea, achiziționarea, recepționarea, păstrarea și livrarea cerealelor și plantelor tehnice trece la Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare;

b) Direcția economică pentru contractarea, achiziționarea, recepționarea, conservarea și livrarea pieilor, blănurilor, lânii, fibrei de in și cânepă, bumbacului și altor produse trece la Ministerul Industriei Ușoare;

c) Serviciul rezerva de stat de produse agroalimentare trece la Ministerul Economiei Naționale.

Art. 3. - Centrala pentru nutrețuri concentrate trece din subordinea fostului Minister al Contractării și Achiziționării Produselor Agricole în subordinea Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare.