autentificare cu OpenID
Decret privind unele numiri în funcții la Președinția României
  • semnat: Președintele României, Ion Iliescu

Acte cu același nume:

În temeiul art. 82 din Decretul-lege nr. 92/1990 pentru alegerea parlamentului și a Președintelui României și în conformitate cu art. 10 alin. 2 din Legea nr. 1 din 30 iunie 1990 privind organizarea și funcționarea serviciilor Președinției României,
Președintele României decretează:

Articol unic. - Se numesc, cu data de 1 iulie 1990, în calitate de consilieri prezidențiali, cu rang de prim-adjunct al ministrului, în cadrul Departamentului de analiză politică, următorii:

Dan-Mircea Popescu - Direcția pentru politică internă;
Ioan-Mircea Pașcu - Direcția pentru politică externă;
Marius Guran - Direcția pentru știință, învățământ și cultură;
Ioan Talpeș - Direcția pentru probleme militare și ordine publică;
Florin Bucur Vasilescu - Direcția juridică.