autentificare cu OpenID
Hotărâre privind determinarea prețurilor de deviz pentru lucrările noi de construcții și a celor de reparații la construcții și la instalațiile aferente acestora, care se execută pentru populație de unitățile de stat și cooperatiste autorizate
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Versiunea:

Acte care menționează acest act:

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Prețurile lucrărilor noi de construcții și ale lucrărilor de reparații la construcții și la instalațiile aferente acestora, care se execută pentru populație de unitățile de stat și cooperatiste autorizate, se determină pe baza reglementărilor legale ce se aplică pentru executarea acelorași lucrări pentru unitățile beneficiare din sectorul de stat, materialele luându-se în calcul la prețurile cu amănuntul.

Art. 2. - Impozitul pe circulația mărfurilor și rabatul comercial, cuprinse în prețurile cu amănuntul ale materialelor utilizate la lucrările executate populației, se varsă la bugetul de stat de către unitățile executante.

Art. 3. - Prevederile prezentei hotărâri se aplică la lucrările care se contractează după data publicării ei în Monitorul Oficial.