autentificare cu OpenID
Hotărâre privind validarea mandatelor unor deputați
  • semnat: Președintele Adunării Deputaților, Marțian Dan

În temeiul art. 71 alin. final din Decretul-lege nr. 92/1990 pentru alegerea parlamentului și a Președintelui României și având în vedere Raportul Comisiei de validare,

Adunarea Deputaților hotărăște:

Articol unic. - Se validează mandatele următorilor deputați:

  1. Bezdadea Mariana - Circumscripția electorală nr. 24 Iași
  2. Radu Aurică - Circumscripția electorală nr. 41 București