autentificare cu OpenID
Hotărâre privind încetarea activității unor centrale industriale și unități cu statut similar
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Pe data prezentei hotărâri, centralele industriale și unitățile cu statut similar, prevăzute în anexa la prezenta hotărâre, își încetează activitatea.

Art. 2. - Patrimoniul centralelor industriale și al unităților cu statut similar care se desființează va fi împărțit și transmis întreprinderilor care erau subordonate acestora și departamentelor respective din Ministerul Resurselor și Industriei.

Activul și pasivul unităților care își încetează activitatea se preiau de întreprinderile subordonate sau departamente pe bază de protocol încheiat la termen de 30 de zile de la data prezentei hotărâri.

Art. 3. - Personalul centralelor industriale și al unităților cu statut similar din anexă, care se desființează, va fi preluat de unitățile economice care au fost subordonate acestora.

Personalul preluat de la centralele industriale și al unităților cu statut similar se consideră transferat în interesul serviciului și în cazul în care este încadrat cu un salariu mai mic are dreptul la diferența până la salariul avut și la sporuri de vechime, după caz, timp de 3 luni.

Art. 4. - Ministerul Resurselor și Industriei și Ministerul Finanțelor vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.[modificare] Anexă

Lista centralelor industriale și a unităților cu statut similar care își încetează activitatea în conformitate cu prevederile art. 55 din Legea nr. 15/1990

Nr. crt. Departamentul Denumirea centralei industriale sau unității cu statut similar care își încetează activitatea Actul de înființare Sediul/Localitatea, județul
1. Departamentul industriei construcțiilor de mașini Centrala industrială de tractoare, autovehicule și mașini agricole Brașov Decretul nr. 276/1987 Brașov, str. Poienelor nr. 5, județul Brașov
2. Departamentul industriei construcțiilor de mașini Centrala industrială de utilaj petrolier Ploiești Decretul nr. 223/1985 Ploiești, Piața 1 Decembrie 1918 nr. 1, județul Prahova
3. Departamentul industriei construcțiilor de mașini Centrala industrială de utilaj chimic și alimentar București Decretul nr. 223/1985 București, calea Griviței nr. 355-357, sector 1
4. Departamentul industriei construcțiilor de mașini Centrala industrială de mașini-unelte București Decretul nr. 223/1985 București, b-dul Muncii nr. 250, sector 3
5. Departamentul industriei electrotehnice, electronice, mecanică fină Centrala industrială electrotehnică Craiova Decretul nr. 225/1985 Craiova, calea București nr. 1448, județul Dolj
6. Departamentul industriei electrotehnice, electronice, mecanică fină Centrala industrială mecanică și articole casnice București Decretul nr. 241/1985 București, str. Fântânica nr. 38, sector 3
7. Departamentul industriei electrotehnice, electronice, mecanică fină Centrala industrială de electronică pentru tehnica de calcul Decretul nr. 225/1985 București, b-dul Dimitrie Pompei nr. 6, sector 2
8. Departamentul industriei electrotehnice, electronice, mecanică fină Centrala industrială de echipamente pentru automatizare București Decretul nr. 225/1985 București, b-dul Kalinin nr. 8, sector 1
9. Departamentul materialelor de construcții Centrala materialelor de construcții București H.C.M. nr. 367/1973 București, calea Griviței nr. 136, sector 1
10. Departamentul materialelor de construcții Centrala cimentului București H.C.M. nr. 367/1973 București, str. Radu Calomfirescu nr. 8, sector 3
11. Departamentul industriei textile și pielăriei Direcția de preindustrializare și achiziții materii prime de origine animală Hotărârea guvernului nr. 151/1990 București, str. dr. Markovici nr. 2, sector 1
12. Departamentul industriei textile și pielăriei Centrala industrială a bumbacului Hotărârea guvernului nr. 151/1990 București, șos. Morarilor nr. 2, sector 3