autentificare cu OpenID
Hotărâre privind reorganizarea Centrului de cercetare științifică și inginerie tehnologică pentru motoare de aviație București
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Pe data prezentei hotărâri, Centrul de cercetare științifică și inginerie tehnologică pentru motoare de aviație București, din cadrul Institutului de cercetare științifică și inginerie tehnologică pentru aviație București, din subordinea Centrului național al industriei aeronautice române București, din cadrul Departamentului industriei construcțiilor de mașini, din coordonarea Ministerului Resurselor și industriei, se reorganizează ca Institut de cercetare și proiectare pentru motoare de aviație București, unitate cu personalitate juridică, și funcționează pe baza gestiunii economico-financiare proprii, potrivit normelor unitare de structură în vigoare.

Art. 2. - Activul și pasivul stabilite pe baza bilanțului încheiat la data de 30.09.1990, împreună cu indicatorii economici și financiari și cu contractele încheiate trec de la Centrul de cercetare științifică și inginerie tehnologică pentru motoare de aviație București la Institutul de cercetare și proiectare pentru motoare de aviație București.

Salariații care trec la noua unitate, potrivit prevederilor prezentei hotărâri, se consideră transferați în interesul serviciului.

Art. 3. - Salariații transferați în interesul serviciului sau trecuți în aceeași unitate în funcții cu niveluri de salarizare mai mici, ca urmare a aplicării prevederilor prezentei hotărâri, beneficiază de drepturile prevăzute de legislația în vigoare.

Art. 4. - Lista unităților din subordinea Centrului național al industriei aeronautice române București se modifică și se completează corespunzător prevederilor prezentei hotărâri.