autentificare cu OpenID
Hotărâre privind desființarea Trustului pentru aprovizionarea Capitalei cu carne
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Pe data de 1 octombrie 1990 se desființează Trustul pentru aprovizionarea Capitalei cu carne din subordinea Ministerului Agriculturii și Alimentației - Departamentul agriculturii de stat.

Art. 2. - Unitățile de stat pentru creșterea și îngrășare porcilor subordonate Trustului pentru aprovizionarea Capitalei cu carne, ce se desființează potrivit art. 1, precum și întreaga activitate a acestuia trec în subordinea Trustului pentru producerea și industrializarea cărnii, cu excepția Combinatului agroindustrial Copăceni și Întreprinderii pentru creșterea și îngrășarea porcilor Popești-Leordeni, care trec în subordinea Trustului de întreprinderi agricole de stat municipiul București.

Art. 3. - Personalul care trece la alte unități în condițiile prezentei hotărâri, se consideră transferat în interesul serviciului, iar cel devenit disponibil sau trecut în funcții cu salarii mai mici beneficiază pe o perioadă de trei luni de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, de salariul avut anterior.

Art. 4. - Activitatea unităților prevăzute la art. 2 se preia împreună cu activul și pasivul stabilite pe baza bilanțului încheiat la 30 septembrie 1990, cu indicatorii de plan economici și financiari și cu contractele încheiate, pe bază de protocol.

Art. 5. - Orice prevedere contrară prezentei hotărâri, precum și art. 3 și 4 din Decretul nr. 262/1989, se abrogă.