autentificare cu OpenID
Lege pentru modificarea Decretului nr. 251/1978 privind pensiile și alte drepturi de asigurări sociale ale avocaților
  • semnat: Președintele Senatului, academician, Alexandru Bîrlădeanu notă
    Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 29 octombrie 1990.
  • semnat: Președintele Adunării Deputaților, Marțian Dan notă
    Această lege a fost adoptată de Adunarea Deputaților în ședința din 30 octombrie 1990.
  • promulgat: Președintele României, Ion Iliescu notă
    În temeiul art. 82 lit. m) din Decretul-lege nr. 92/1990 pentru alegerea parlamentului și a Președintelui României, promulgăm Legea pentru modificarea Decretului nr. 251/1978 privind pensiile și alte drepturi de asigurări sociale ale avocaților și dispunem publicarea sa în Monitorul Oficial al României.

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I. - Articolul 3 litera a) din Decretul nr. 251/1978 privind pensiile și alte drepturi de asigurări sociale ale avocaților se modifică și va avea următorul cuprins:

„a) o cotă percepută lunar asupra sumelor încasate din onorarii, care va fi stabilită prin decizia Consiliului Uniunii avocaților din România, în raport cu nevoile financiare ale Casei de asigurări a avocaților, dar nu mai mică de 10%;”

Art. II. - Cuvintele „colectiv de asistență juridică” din cuprinsul Decretului nr. 251/1978 se înlocuiesc cu cuvintele „birou de avocați”.