autentificare cu OpenID
Lege privind angajarea salariaților în funcție de competență
  • semnat: Președintele Senatului, academician, Alexandru Bîrlădeanu notă
    Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 12 noiembrie 1990.
  • semnat: Președintele Adunării Deputaților, Marțian Dan notă
    Această lege a fost adoptată de Adunarea Deputaților în ședința din 12 noiembrie 1990.
  • promulgat: Președintele României, Ion Iliescu notă
    În temeiul art. 82 lit. m) din Decretul-lege nr. 92/1990 pentru alegerea parlamentului și a Președintelui României, promulgăm Legea privind angajarea salariaților în funcție de competență și dispunem publicarea sa în Monitorul Oficial al României.

Acte care menționează acest act:

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. - Angajarea, în condițiile legii, a salariaților la instituțiile de stat, organele administrației de stat și la orice altă unitate bugetară se face numai prin concurs.

La regiile autonome, societățile comerciale și la oricare alte persoane juridice, angajarea salariaților se face în condițiile stabilite de acestea dacă, pentru ocuparea anumitor funcții, prin lege nu se prevede altfel.

Art. 2. - Orice discriminare la angajarea salariaților pe criterii politice, etnice, confesionale, de vârsta, sex și de stare materială este interzisă de lege.

Încălcarea prevederilor alin. 1 atrage răspunderea disciplinară, administrativă, civilă sau penală, după caz.

Art. 3. - În termen de 3 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi, guvernul va organiza atestarea pe post, pe bază de examinare, a salariaților din administrația de stat. Posturile devenite vacante ca urmare a testării vor fi ocupate prin concurs.

Art. 4. - Organele administrației de stat, regiile autonome, societățile comerciale și oricare alte organizații angajează absolvenți ai unei unități de învățământ, la debutul lor în profesia dobândită, pentru o perioadă de probă.

Durata perioadei de probă se stabilește de către organul de conducere al unității prevăzute la alin. 1, dar nu va fi mai mică de 6 luni și mai mare de un an.

Dispozițiile legale referitoare la stagiu se abrogă.

Art. 5. - Dispozițiile legale care condiționează ocuparea unor funcții de conducere, de execuție sau orice alt fel de funcții, indiferent de domeniul de activitate, de vechimea în muncă sau în specialitate se abrogă.

Prevederile alin. 1 nu se aplică judecătorilor, procurorilor, medicilor și cadrelor didactice, ale căror criterii de angajare și promovare pe bază de competență se stabilesc prin statutele profesiilor respective.