autentificare cu OpenID
Decret pentru aderarea României la Convenția asupra zonelor umede de importanță internațională, în special ca habitat al păsărilor acvatice
  • semnat: Președintele României, Ion Iliescu
  • contrasemnat: Prim-ministru, Petre Roman notă
    În temeiul art. 82 alin. 2 din Decretul-lege nr. 92/1990 pentru alegerea parlamentului și a Președintelui României, contrasemnăm acest decret.

Acte cu același nume:

În temeiul art. 82 alin. 1 lit. h) din Decretul-lege nr. 92/1990 pentru alegerea parlamentului și a Președintelui României,
Președintele României decretează:

Art. 1. - Se aprobă aderarea României la Convenția asupra zonelor umede de importantă internațională, în special ca habitat al păsărilor acvatice, încheiată la Ramsar la 2 februarie 1971 și amendată prin Protocolul de la Paris din 3 decembrie 1982.

Art. 2. - Convenția asupra zonelor umede de importanță internațională, în special ca habitat al păsărilor acvatice, se supune ratificării parlamentului.