autentificare cu OpenID
Decret privind desființarea Departamentului Cultelor și înființarea Ministerului Cultelor
  • semnat: Președintele Consiliului Frontului Salvării Naționale, Ion Iliescu

Acte cu același nume:

Consiliul Frontului Salvării Naționale decretează:

Art. 1. - Se desființează Departamentul Cultelor.

Art. 2. - Se înființează Ministerul Cultelor.

Art. 3. - Fondurile necesare desfășurării activității Ministerului Cultelor se vor asigura din sumele alocate prin bugetul de venituri și cheltuieli al fostului Departament al Cultelor.

Art. 4. - Stoicescu Nicolae se numește în funcția de ministru al cultelor.