autentificare cu OpenID
Lege privind extinderea prevederilor Decretului-lege nr. 118/1990 și la persoanele deportate în străinătate după 23 august 1944
  • semnat: Președintele Senatului, academician, Alexandru Bîrlădeanu notă
    Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 5 decembrie 1990.
  • semnat: Președintele Adunării Deputaților, Marțian Dan notă
    Această lege a fost adoptată de Adunarea Deputaților în ședința din 10 decembrie 1990.
  • promulgat: Președintele României, Ion Iliescu notă
    În temeiul art. 82 lit. m) din Decretul-lege nr. 92/1990 pentru alegerea parlamentului și a Președintelui României, promulgăm Legea privind extinderea prevederilor Decretului-lege nr. 118/1990 și la persoanele deportate în străinătate după 23 august 1944 și dispunem publicarea sa în Monitorul Oficial al României.
Versiunea:
Acest act a fost abrogat de Legea 59 / 1991.

Acte care menționează acest act:

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. - Prevederile Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 8 martie 1945 se extind și la persoanele deportate în străinătate după 23 august 1944.

În această categorie sunt incluse și persoanele constituite în prizonieri de către partea sovietică după data de 23 august 1944.