autentificare cu OpenID
Hotărâre privind reducerea unor taxe vamale de import și instituirea regimului de „drawback"
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Versiunea:

Acte care menționează acest act:

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Taxele vamale de bază, prevăzute în tariful vamal de import al României, pentru mărfurile din anexa la prezenta hotărâre, se vor aplica temporar, la nivelurile reduse specificate în coloana 4 din anexă, până la intrarea în vigoare a unui nou tarif vamal de import.

Art. 2. - Se instituie regimul vamal de „drawback”, care constă în restituirea totală sau parțială a taxelor vamale de import percepute cu ocazia introducerii în țară a unor mărfuri, dacă acestea se reexportă în aceeași stare sau după ce au fost transformate, prelucrate sau reparate în vederea exportului, ori au fost încorporate în produse de export.

Art. 3. - Regimul vamal de „drawback” se poate acorda de organele vamale la solicitarea importatorilor numai pentru acele mărfuri care pot fi identificate cu ocazia reexportului sau, dacă este cazul, pentru care se poate dovedi, prin acte justificative, efectuarea uneia din operațiunile prevăzute.

Art. 4. - Acordarea regimului vamal de „drawback” se face la cererea importatorilor odată cu depunerea declarației vamale de import, numai la vămile de interior în a căror rază de competență se află destinatarii. Organele vamale pot dispune în orice moment importatorilor ținerea de evidențe care să permită verificarea ulterioară a exactității datelor înscrise în documentele justificative ce vor fi prezentate cu ocazia cererii de restituire n taxelor vamale.

De asemenea, organele vamale pot dispune ca mărfurile supuse regimului de „drawback” să fie depozitate în loturi separate de alte mărfuri sau ca operațiunile efectuate cu acestea să ne desfășoare în locuri speciale sau în locuri aflate sub supraveghere vamală.

O dată cu acordarea regimului de „drawback", organele vamale pot stabili un termen pentru reexportul mărfurilor. Termenul acordat poate fi prelungit la cererea justificată a importatorilor.

Art. 5. - Declarația vamală de export pentru mărfurile importate sub regimul de „drawback" se depune la vama care a acordat regimul, împreună cu cererea de restituire a taxelor vamale și cu documentele justificative solicitate.

Organele vamale nu vor accepta restituirea taxelor pentru cererile depuse după acordarea liberului de vamă la export.

Art. 6. - Cererea de restituire a taxelor vamale se soluționează de organele vamale în termen de 30 de zile.

Restituirea taxelor ce face din încasările curente de taxe vamale.

Art. 7. - În cazul nerespectării de către importatori a condițiilor stabilite pentru verificarea reexportului mărfurilor importate, în urma controlului efectuat la destinatar, organele vamale pot decide retragerea regimului de „drawback", pe baza unui act de constatare vamală.

Art. 8. - Prezenta hotărâre intră în vigoare de la 1 ianuarie 1991.


[modificare] Anexă

Poziția tarifară
Denumirea mărfurilor
Taxa vamală tarif vamal Taxa vamală redusă
02.02 Păsări de curte tăiate și organele lor comestibile (exclusiv ficatul), proaspete, refrigerate sau congelate 50 20
02.03 Ficat de pasăre proaspăt, refrigerat, congelat, sărat sau în saramură 50 20
02.05 Slănină, cu excepția slăninii care conține părți slabe (împănată), grăsime de porc și grăsime de pasăre nepresată, netopită, neextrasă cu ajutorul solvenților, proaspătă, refrigerată, congelată, sărată sau în saramură, uscată sau afumată 50 20
02.06 Carne și măruntaie comestibile din toate speciile (exclusiv ficatul de pasăre), sărate sau în saramură, uscate sau afumate 40 20
04.02 Lapte și smântână, conservate, concentrate sau îndulcite 50 20
ex. 04.02 Lapte sau smântână, conservate, concentrate sau îndulcite - lapte praf, smântânit 30 10
04.03 Unt 80 20
04.04 Brânzeturi și cașuri 32 30
04.05 Ouă de păsări și gălbenușuri de ouă, proaspete, uscate sau altfel conservate, îndulcite sau nu 45 30
04.06 Miere naturală 50 20
04.07 Produse comestibile de origine animală, nedenumite și necuprinse în altă parte 40 20
08.10 Fructe, fierte sau nu, congelate, fără adaos de zahăr 40 30
08.13 Coji de citrice și pepeni proaspeți, congelate, conservate provizoriu în apă sărată, sulfitată sau în care s-au adăugat alte substanțe pentru conservare provizorie, sau uscate 40 30
10.06 Orez:

B) Decorticat

50 10
C) Brizuri 30 10
D) Altele 50 10
11.01 Făinuri de cereale 35 30
11.02 Arpacaș, grișuri, alte boabe prelucrate, decorticate, polizate, concasate (inclusiv în fulgi), cu excepția orezului decorticat, glasat sau în brizuri; germeni de cereale, inclusiv sub formă de făină 35 30
12.01 Semințe și fructe oleaginoase, inclusiv sfărâmate:

A) Arahide

40 20
12.06 Roșcove proaspete sau uscate, inclusiv sfărâmate sau sub formă de praf; sâmburii de fructe și produse vegetale folosite în principal în alimentația umană, nedenumite și neincluse în alte poziții 40 30
15.13 Margarină, înlocuitor de untură și alte grăsimi alimentare prelucrate 50 30
17.04 Produse zaharoase, neconținând cacao 50 30
19.03 Paste făinoase 40 30
19.05 Produse pe bază de cereale obținută prin expandare sau prăjire; fulgi de orez, corn flakes și similare 40 30
19.07 Pâine, pesmeți și alte produse obișnuite de brutărie, fără adaos de zahăr, miere, ouă, grăsimi, brânză sau fructe 45 20
19.08 Produse de franzelărie, de patiserie și biscuiți, inclusiv cu cacao în orice proporție 60 20
20.01 Legume, zarzavaturi și fructe preparate sau conservate cu oțet sau acid acetic, cu sau fără sare, condimente, muștar sau zahăr 45 30
20.02 Legume și zarzavaturi preparate sau conservate fără oțet sau acid acetic 45 30
20.07 Sucuri de fructe (inclusiv must de struguri) sau de legume, nefermentate, fără adaos de alcool, cu sau fără adaos de zahăr 40 20
21.02 Extracte sau esențe de cafea, ceai sau mate; preparate din aceste extracte sau esențe 40 30
ex. 21.02 Extracte sau esențe de cafea, ceai sau mate; preparate din aceste extracte sau esențe
  • extracte sau esențe de cafea
38 30
21.03 Făină de muștar și muștar preparat 35 30
22.05 Vin din struguri proaspeți, must din struguri proaspeți cu fermentația oprită prin adaos de alcool (inclusiv mustul alcoolizat):

A) Vărsat

70 30
B) îmbuteliat 75 30
22.06 Vermuturi și alte vinuri din struguri proaspeți, preparate cu plante sau cu extracte aromatice 49 30
22.07 Cidru, rachiu de pere, hidromel și alte băuturi fermentate 70 30
22.09 Alcool etilic nedenaturat sub 80 grade; rachiuri, lichioruri și alte băuturi spirtoase; preparate alcoolice mixte (denumite extracte concentrate) pentru fabricarea băuturilor:

B) Băuturi spirtoase

40 30
C) Extracte și esențe 40 30
22.10 Oțeturi comestibile și înlocuitorii lor comestibili 70 30
25.01 Sare gemă, sare de salină, sare marină, sare de masă; clorură de sodiu pură; saramură de salină; apă de mare 10 0
25.07 Argile (cadmiu, bentonită etc.), cu excepția argilelor expandate de la poziția 68.07, andaluzit ceanit, sillimanit, inclusiv calcinate; mulit; pământ de șamotă și dinas 10 0
25.10 Fosfați de calciu naturali, fosfați aluminocalcici naturali, apatită și cretă fosfatată 5 0
27.11 Gaz de petrol și alte hidrocarburi gazoase 8 0
29.01 Hidrocarburi 10 0
34.06 Lumânări, lumânări de seu, făclii, candele și alte articole similare 50 30
41.01 Piei brute (crude, sărate, uscate cenușerite, pâclate), inclusiv piei de ovine cu lână 4 0
43.04 Blănuri artificiale, confecționate sau nu 40 30
44.03 Lemn brut, decojit sau simplu fasonat 10 0
44.20 Rame din lemn pentru tablouri, oglinzi și similare 50 30
48.14 Articole de corespondență: blocuri de corespondență, plicuri, cărți poștale neilustrate etc.; cutii, mape și prezentări similare, din hârtie sau carton, conținând un sortiment de articole de corespondență 60 30
48.18 Registre, caiete, carnete (de note, de chitanțe și similare), blocnotesuri, agende, mape de birou, clasoare și alte articole școlare, de birou sau de papetărie, din hârtie sau carton; albume pentru eșantioane și pentru colecții și coperți pentru cărți, din hârtie sau carton 50 30
49.09 Cărți poștale, felicitări, ilustrate obținute prin orice procedeu, inclusiv cu aplicații sau garnituri 40 30
50.07 Fire de mătase, fire din deșeuri de mătase și de filatură, condiționate pentru vânzare cu amănuntul 40 20
51.03 Fire din fibre textile sintetice și artificiale continue, condiționate pentru vânzare cu amănuntul 50 30
54.04 Fire de in sau de ramie, condiționate pentru vânzare cu amănuntul 40 10
56.06 Fire din fibre textile sintetice și artificiale discontinue (sau din deșeuri din fibre textile sintetice și artificiale), condiționate pentru vânzare cu amănuntul 60 15
58.01 Covoare cu fire înnodate sau înfășurate, chiar confecționate:

A) Manuale

60 40
B) Mecanice 53 30
58.02 Alte covoare, chiar confecționate; țesături denumite Kelim, Sumak, Karamaniu și similare, chiar confecționate:

A) Manuale

60 40
B) Mecanice 40 30
58.03 Tapiserie țesută de mână (gen Goblinas, Flandres, Aubusson, Beauvais și similare) și tapiserii cu acul (cu punct mărunt sau în cruciulițe etc.), inclusiv confecționate 48 40
60.03 Ciorapi, șosete, apărătoare de ciorapi și articole similare de tricotaje neelastice, necauciucate 40 20
61.01 Îmbrăcăminte pentru bărbați și băieți 40 30
61.02 Îmbrăcăminte pentru femei, fete și copii mici:

B) Pentru femei și fete

40 20
61.04 Lenjerie de corp pentru femei, fete și copii mici 40 20
61.05 Batiste 40 20
69.13 Statuete, obiecte de fantezie pentru decorații interioare sau ornamentale, de podoabă:

A) Din porțelan

35 30
71.16 Bijuterii de fantezie 60 30
73.36 Sobe de încălzit, calorifere, mașini de gătit (inclusiv cele ce pot fi utilizate în mod accesoriu pentru încălzirea centrală), reșouri, plăci de încălzit și aparate similare, neelectrice, pentru uz casnic, precum și părți și piese detașate pentru acestea, din fontă, fier sau oțel 40 30
74.17 Aparate neelectrice pentru fiert și încălzit pentru uz casnic, precum și părți și piese detașabile pentru acestea 40 30
74.18 Articole de menaj, sanitare și de uz casnic și părțile acestora din cupru 40 30
76.01 Aluminiu brut; deșeuri și resturi de aluminiu:

A) Aluminiu brut

10 0
82.14 Tacâmuri și articole similare de bucătărie și de masă 48 30
83.14 Plăci indicatoare, plăci pentru firme, plăci pentru reclame, plăci pentru adrese și alte plăci similare, cifre, litere și diverse însemne din metale comune 40 30
84.32 Mașini și aparate pentru broșat, pentru legat cărți, inclusiv pentru cusut foi 45 30
84.58 Aparate pentru vânzarea automată, a căror funcționare nu se bazează pe îndemânare sau noroc, cum sunt distribuitoarele automate de timbre poștale, țigarete, ciocolată, alimente etc. 35 30
86.01 Locomotive și locotractoare cu abur; tendere 50 30
87.12 Părți și piese detașate și accesorii pentru vehicule de la pozițiile 87.09-87.11 inclusiv:

A) Pentru cele de la poziția 87.09

40 10
87.14 Alte vehicule neacționate mecanic și remorci pentru orice vehicule; piesele și părțile lor detașate:

A) Remorci pentru autoturisme

60 25
92.01 Piane (inclusiv automate, cu sau fără claviatură); clavecine și alte instrumente cu coarde cu claviatură; harpe (altele decât harpele eoliene) 60 40
92.02 Alte instrumente muzicale cu coarde 50 40
92.03 Orgi cu tuburi; armonii și alte instrumente similare cu claviatură și cu ancii libere metalice 60 30
92.11 Gramofoane, mașini de dictat și alte aparate de înregistrare și de reproducere a sunetului, inclusiv pikupuri, aparate pentru redarea benzii sonore, a sârmelor magnetice cu sau fără doze de redat sunetul; aparate de înregistrare și de reproducere a imaginilor și a sunetului în televiziune, prin procedee magnetice 42 30
92.13 Alte părți, piese detașate și accesorii ale aparatelor de la poziția 92.11 50 30
94.01 Scaune, chiar cele care se pot transforma în paturi (cu excepția celor de la poziția 94.02) și părțile lor 40 30
94.03 Alte mobile și părțile lor 40 30
94.04 Somiere; articole de pat și similare cu resorturi sau umplute cu câlți sau cu garnituri interioare din orice materiale ca de exemplu: saltele, pleduri, plăpumi, perne etc., inclusiv cele din cauciuc sau materiale plastice sintetice, în stare spongioasă sau celulară, acoperite sau neacoperite 40 30
97.01 Jucării cu roți pentru amuzamentul copiilor, ca: biciclete, trotinete, triciclete, cai mecanici, mașini cu pedale, cărucioare pentru păpuși și similare 35 10
97.02 Păpuși de orice fel 50 10
97.03 Alte jucării; modele reduse pentru divertisment 50 10
97.07 Cârlige de undiță, mincioguri; articole pentru pescuitul cu undița, momeli, oglinzi cu păsărele și articole similare pentru vânătoare 50 30