autentificare cu OpenID
Hotărâre privind înființarea Regiei autonome a petrolului „Petrom” - R.A. București
 • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Se înființează regia autonomă a petrolului „Petrom” - R.A. cu sediul în municipiul București, Calea Victoriei nr. 108, sectorul 1.

„Petrom” - R.A. se organizează și funcționează în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale. „Petrom” - R.A. este persoană juridică și funcționează pe bază de gestiune economică și autonomie financiară.

Ministerul Resurselor și Industriei reprezintă interesele statului în consiliul de administrație al regiei, împreună cu Ministerul Finanțelor și Ministerul Comerțului și Turismului.

Art. 2. - „Petrom” - R.A. are ca obiect principal de activitate: exploatarea, gestionarea și descoperirea zăcămintelor de petrol și gaze de pe uscat și din platoul continental al Mării Nege, cu excepția zăcămintelor de gaze aflate în gestiunea și exploatarea Regiei autonome a gazelor naturale; comercializarea produselor rezultate; tirajul sondelor; cercetări și proiectări, lucrări de construcții-montaj, de întreținere și reparații utilaje, prestări de servicii; importul și exportul de produse, utilaje, echipamente și tehnologii specifice; colaborarea economică, tehnico-științifică și executarea de lucrări în străinătate în domeniul său de activitate; alte lucrări și activități cuprinse în regulamentul său de organizare și funcționare.

Art. 3. - Patrimoniul net al „Petrom” - R.A. este de 76.874,7 milioane lei, constituit prin:

 • preluarea activului și pasivului de la trusturile de foraj-extracție și de la unitățile prezentate în anexa nr. 1, care se reorganizează;
 • preluarea a 261,8 milioane lei, echivalentul a 90% din patrimoniul întreprinderii Rompetrol - Geonim, reprezentând participarea regiei la Societatea comercială „Rompetrol” care se va înființa prin reorganizarea întreprinderii amintite;
 • preluarea a 1002,1 milioane lei, reprezentând 51% din capitalul social al Societății comerciale „Conpet” - S.A. Ploiești înființată prin Hotărârea Guvernului nr. 1213/1990 (anexa nr. 1, poziția 1), reprezentând participarea regiei autonome la această societate.

Patrimoniul „Petrom” - R.A. se va modifica corespunzător pe baza reevaluării acestuia în condițiile prevăzute de lege.

Art. 4. - Regia autonomă a petrolului „Petrom" - R.A. este împuternicită să exercite toate drepturile și obligațiile ce revin statului roman din Acordul de exploatare și împărțire a producției, semnat în mai 1980 cu organizația libiană de stat „National Oil Corporation” pentru perimetrul petrolier concesionat în Libia.

Art. 5. - „Petrom” - R.A. are în structură sucursale (schele) de producție, de foraj, de probe producție și reparații sonde, uzine, fabrici, subunități de cercetare-proiectare, de aprovizionare, de calcul și informatică, secții, șantiere, ateliere și alte asemenea necesare obiectului său de activitate.

Art. 6. - Organizarea și activitatea „Petrom” - R.A. și a organelor de conducere a acesteia se desfășoară în conformitate cu Regulamentul de organizare și funcționare din anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art. 7. - Conducerea regiei este asigurată de consiliul de administrație, constituit potrivit legii;

Structura organizatorică a „Petrom” - R.A. se aprobă de consiliul de administrație, la data înființării regiei autonome, structura organizatorică a acesteia este cea prevăzută în anexa nr. 3. Modificarea structurii organizatorice, după începerea funcționării regiei, este, conform legii, de competența consiliului de administrație.

Art. 8. - Regia autonoma a petrolului își acoperă toate cheltuielile, inclusiv dobânzile, amortizarea investițiilor și rambursarea creditelor cu veniturile provenite din activitatea proprie și prin subvenții de la buget acordate potrivit legii.

Art. 9. - Personalul regiei autonome se supune reglementărilor interne ale „Petrom” - R.A., aprobate de consiliul de administrație.

Personalul trusturilor de foraj-extracție și al unităților componente care se desființează, preluat de „Petrom” - R.A., este considerat transferat în interesul serviciului. Acest personal, în cazul în care va fi încadrat cu un salariu mai mic, are dreptul la diferența până la salariul tarifar avut și sporuri de vechime, după caz, timp de trei luni.

Art. 10. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezența hotărâre.

Art. 11. - Orice dispoziții contrare prezentei hotărâri se abrogă.


[modificare] Anexa Nr. 1

Lista unităților din componența Regiei autonome a petrolului „Petrom” București

Nr.
crt.
Denumirea unității existente Nr.
crt.
Denumirea unității reorganizate
A. Întreprinderi de producție petrolieră A. Sucursale de producție
1. Schela de producție petrolieră Poeni 1. Schela de petrol Poeni
2. Schela de producție petrolieră Videle 2. Schela de petrol Videle
3. Schela de producție petrolieră Clejani 3. Schela de petrol Roata
4. Schela de producție petrolieră Titu 4. Schela de petrol Titu
5. Schela de producție petrolieră Brăila 5. Schela de petrol Brăila
6. Schela de producție petrolieră Craiova 6. Schela de petrol Craiova
7. Schela de producție petrolieră Țicleni 7. Schela de petrol Țicleni
8. Schela de producție petrolieră Turburea -
9. Schela de producție gaze Stoina 8. Schela de petrol Stoina
10. Schela de producție petrolieră Suplacu de Barcău 9. Schela de petrol Suplacu de Barcău
11. Schela de producție petrolieră Arad 10. Schela de petrol Arad
12. Schela de producție petrolieră Timișoara 11. Schela de petrol Timișoara
13. Schela de producție petrolieră și de gaze Marghita 12. Schela de petrol și de gaze Marghita
14. Schela de producție petrolieră Moșoaia 13. Schela de petrol Pitești
15. Schela de producție petrolieră Ciurești 14. Schela de petrol Ciurești
16. Schela de producție petrolieră Drăgășani 15. Schela de petrol Drăgășani
17. Schela reproducție petrolieră Găești 16. Schela de petrol Găești
18. Schela de producție petrolieră Viforâta 17. Schela de petrol Târgoviște
19. Schela de producție petro1era Moreni 18. Schela de petrol Moreni
20. schela de producție petrolieră Băicoi 19. Schela de petrol Băicoi
21. Schela de producție petrolieră Boldești 20. Schela de petrol Boldești
22. Schela de producție petrolieră Berca 21. Schela de petrol Berca
23. Schela de producție petrolieră Zemeș 22. Schela de petrol Zemeș
24. Schela de producție petrolieră Modârzău 23. Schela de petrol Modârzău
25. Schela de producție petrolieră Comănești 24. Schela de petrol Moinești
26. Întreprinderea de foraj, și exploatare a sondelor marine PETROMAR Constanța 25. Petromar Constanța
B. Întreprinderea de foraj B. Sucursale de foraj, probe de producție și reparații sonde
1. Schela de foraj Brăila 1. Schela de foraj, probe de producție și reparații sonde Brăila
2. Schela de foraj Cărbunești 2. Schela de foraj, probe de producție și reparații sonde Tg. Cărbunești
3. Schela de foraj Stoina 3. Schela de foraj, probe de producție și reparații sonde Stoina
4. Schela se foraj Craiova 4. Schela de foraj, probe de producție și reparații sonde Craiova
5. Schela de foraj Zădăreni 5. Schela de foraj, probe de producție și reparații sonde Zădăreni
6. Schela de foraj Oradea 6. Schela de foraj, probe de producție și reparații sonde Oradea
7. Schela de foraj Bascov 7. Schela de foraj, probe de producție și reparații sonde Bascov
8. Schela de foraj Râmnicu Vâlcea 8. Schela de foraj, probe de producție și reparații sonde Râmnicu Vâlcea
9. Schela de foraj Liliești 9. Schela de foraj, probe de producție și reparații sonde Băicoi
10. Schela de foraj Scăeni 10. Schela de foraj, probe de producție și reparații sonde Boldești-Scăeni
11. Schela de foraj Moreni 11. Schela de foraj, probe de producție și reparații sonde Moreni
12. Schela de foraj Ghelnița 12. Schela de foraj, probe de producție și reparații sonde Ghelnița
C. Unități de ateliere și transporturi C. Unități de ateliere și transporturi
1. Baza de ateliere și transporturi Târgu Jiu 1. Baza de ateliere și transporturi Târgu Jiu
D. Subunități de construcții și întreținere D. Subunități de construcții și întreținere
1. Brigada de construcții-montaje petroliere Cartojani 1. Șantierul de construcții-montaj Cartojani
2. Brigada de construcții-montaje petroliere Cărbunești 2. Șantierul de construcții-montaj Cărbunești
3. Brigada de construcții-montaje petroliere Arad 3. Șantierul de construcții-montaj Arad
4. Brigada de construcții-montaje petroliere Pitești 4. Șantierul de construcții-montaj Pitești
5. Brigada de construcții-montaje petroliere Boldești 5. Șantierul de construcții-montaj Boldești
6. Brigada de construcții-montaje petroliere Moinești 6. Șantierul de construcții-montaj Moinești
7. Secția de înaltă tensiune și automatizări Moinești 7. Secția de înaltă tensiune și automatizări Moinești
E. Baze de aprovizionare E. Unități de aprovizionare tehnico-materială
1. Baza de aprovizionare pentru petrol și recuperări materiale Florești 1. Baza de aprovizionare Florești
2. Baza de aprovizionare Leordeni -
3. Baza de aprovizionare Dărmănești -
4. Baza de aprovizionare Târgu Jiu -
5. Baza de aprovizionare cu piese de schimb Câmpina 2. Baza de aprovizionare cu piese de schimb Câmpina
F. Unități de cercetare-proiectare F. Unități de cercetare-proiectare
1. Institutul de cercetări și proiectări pentru petrol și gaze Câmpina 1. Institutul de cercetări și proiectări tehnologice Câmpina
G. Unități de calcul G. Unități de calcul
1. Centrul de calcul și lucrări auxiliare București 1. Centrul de perfecționare a personalului București
H. Unități de perfecționare H. Unități de perfecționare
1. Centrul de perfecționare a personalului din industria extractivă de petrol și gaze București 1. Centrul de perfecționare a personalului București
I. Unități social-culturale I. Unități social-culturale
1. Muzeul petrolului Ploiești 1. Muzeul petrolului Ploiești
J. Unități școlare J. Unități școlare
1. Grupul școlar industrial de petrol Arad 1. Grupul școlar industrial de petrol Arad
2. Grupul școlar industrial de petrol Marghita 2. Grupul școlar industrial de petrol Marghita
3. Grupul școlar industrial de petrol Țicleni 3. Grupul școlar industrial de petrol Țicleni
4. Grupul școlar industrial de petrol Pitești 4. Grupul școlar industrial de petrol Pitești
5. Grupul școlar industrial de petrol Moreni 5. Grupul școlar industrial de petrol Moreni
6. Grupul școlar industrial de petrol Târgoviște 6. Grupul școlar industrial de petrol Târgoviște
7. Grupul școlar industrial de petrol Câmpina 7. Grupul școlar industrial de petrol Câmpina
8. Grupul școlar industrial de petrol Teleajen 8. Grupul școlar industrial de petrol Teleajen
9. Grupul școlar industrial de petrol Videle 9. Grupul școlar industrial de petrol Videle
10. Grupul școlar industrial de petrol Moinești 10. Grupul școlar industrial de petrol Moinești
11. Grupul școlar industrial de petrol Berca 11. Grupul Școlar industrial de petrol Berca


[modificare] Anexa Nr. 2

Regulament de organizare și funcționare a Regiei autonome a petrolului „Petrom” București

Capitolul I

Prevederi generale

Art. 1. - „Petrom” - R.A. asigură exploatarea, gestionarea și descoperirea zăcămintelor de petrol și gaze de pe teritoriul României, de pe uscat și din platoul continental al Mării Negre, cu excepția zăcămintelor de gaze aflate în gestiunea și exploatarea Regiei autonome a gazelor naturale.

Art. 2. - „Petrom” - R.A. este persoană juridică și funcționează pe bază de gestiune economiei și autonomie financiară; activitatea acesteia se desfășoară în baza prezentului regulament și a altor prevederi legale.

Art. 3. - Sediul central al „Petrom” - R.A. este municipiul București, Calea Victoriei nr. 109, sectorul 1. „Petrom” - R.A. are în structură următoarele categorii de subunități:

3.1. - Schele de petrol; schele de foraj, probe de producție și reparații sonde; PETROMAR-Constanța, baze de ateliere și transporturi ai baze de aprovizionare;

3.2. - Uzine, fabrici, secții, șantiere„ateliere, centre, oficii și alte asemenea;

3.3. - În structura regiei funcționează și Institutul de cercetări și proiectări tehnologice Câmpina, Centrul de calcul și lucrări auxiliare București, Centrul de perfecționare a personalului, unități școlare, Muzeul Petrolului și altele, organizate conform legii.

Capitolul II

Obiectul de activitate

Art. 4. - „Petrom” - R.A. are următorul obiect de activitate:

4.1. - exploatarea, gestionarea și descoperirea zăcămintelor de petrol și gaze de pe teritoriul României de pe uscat și din platoul continental al Mării Negre, cu excepția zăcămintelor de gaze aflate în gestiunea și exploatarea Regiei autonome a gazelor naturale;

4.2. - recuperarea fracțiilor de gazolină și etan din gaze; extracția bioxidului de carbon din sonde pentru necesități tehnologice și alte utilizări;

4.3. - cercetări și proiectări tehnologice; forajul sondelor; întreținerea și repararea sondelor, a echipamentelor și instalațiilor de producție, lucrări de construcții-montaj specifice; aprovizionarea tehnico-materiale și alte prestări de servicii în legătură cu obiectul său de activitate;

4.4. - importul și exportul de produse, utilaje, echipamente și tehnologii; colaborarea economică și tehnico-științifică și executarea de lucrări în străinătate pe perimetre cu perspective petroliere, pe contul și riscul său; exploatarea unor zăcăminte de petrol de pe teritoriul altor țări prin participare cu capital și înființare de societăți mixte;

4.5. - activități cu caracter social în favoarea salariaților.

Art. 5. - în realizarea obiectului său de activitate, regia exercită următoarele atribuții principale:

5.1. - inițiază și elaborează studii și cercetări privind activitatea geologică în perimetrele existente și pe perimetre noi, în scopul punerii în evidență de noi structuri cu rezerve de hidrocarburi.

5.2. - în funcție de potențialul zăcămintelor în exploatare, cât și al celor care urmează a fi puse în producție, stabilește programele de producție anuale și în perspectivă și asigură realizarea acestora.

5.3. - conduce, pe baza studiilor și proiectelor elaborate, întreaga activitate de aplicare a proceselor și tehnologiilor de creștere a gradului de recuperare a țițeiului din zăcăminte.

5.4. - organizează captarea întregii cantități de gaze asociate și libere și ia măsuri pentru valorificarea superioară a acestora prin degazolinare și deetanizare.

5.5. - asigură aprovizionarea tehnico-materială și organizează cooperarea în producție între unități, precum și cu alte unități cu care intră în relații contractuale sau cu care se asociază.

5.6. - coordonează și asigură realizarea lucrărilor de foraj, de reparații sonde și probe de producție, de intervenții la sonde, a lucrărilor de întreținere și reparații ale instalațiilor și utilajelor din dotare în vederea menținerii capacității de producție.

5.7. - asigura proiectarea, execuția și punerea în funcțiune prin unitățile proprii sau prin contracte cu alte unități, a noilor obiective și capacități de producție, în conformitate cu programele aprobate de guvern sau de consiliul de administrație, funcție de competențele acordate acestuia.

5.8. - urmărește și verifică modul de realizare a lucrărilor de investiții, în vederea respectării proiectelor de execuție și asigură condițiile de punere în funcțiune a noilor obiective și capacități de producție.

5.9. - pregătește executarea noilor obiective, retehnologizarea capacităților existente, organizând, după caz, licitații cu antreprenorii generali, potrivit reglementărilor legale.

5.10. - asigură finanțarea lucrărilor geologice și de investiții.

5.11. - stabilește principalele direcții privind dezvoltarea tehnică și științifică a ramurii, în scopul realizării obiectivelor strategice.

5.12. - efectuează studii și cercetări științifice privind retehnologizarea proceselor de producție din cadrul activităților de extracție a țițeiului și gazelor, degazolinarea și deetanizare a gazelor și asigură realizarea acestora.

5.13. - stabilește și răspunde de aplicarea măsurilor pentru protecția mediului și pentru securitatea muncii.

5.14. - organizează activitatea de export prin executarea în străinătate de lucrări specifice activității petroliere ca; forajul sondelor, punere în producție, intervenții și reparații sonde, construcții și instalații petroliere etc. precum și prin efectuarea de studii și acordarea de asistență tehnică în domeniu.

5.15. - realizează importul de echipamente, utilaje, materiale etc. precum și tehnologii sau licențe pentru retehnologizarea industriei extractive de petrol.

5.16. - inițiază și contractează acțiuni de cooperare economică și tehnico-științifica cu firme străine, atât în țară cât și în străinătate.

5.17. - execută și controlează conducerea proceselor tehnologice pentru asigurarea protecției oamenilor, utilajelor și utilizării acestora cu eficiență.

5.18. - organizează activitatea de management în subunitățile din structura, inclusiv dezvoltarea aplicațiilor informatice în vederea luării operative a deciziilor tehnice, economice și organizatorice.

5.19. - asigură respectarea disciplinei muncii în desfășurarea proceselor de producție, respectarea atribuțiilor de serviciu și a prevederilor legale de către întregul personal.

5.20. - asigură atribuirea terenurilor aferente lucrărilor petroliere în conformitate cu legislația în vigoare, organizează redarea terenurilor în circuitul agricol și silvic.

5.21. - fundamentează cheltuielile de producție și prețurile de livrare a produselor realizate.

5.22. - elaborează documentațiile pentru obținerea de credite și a altor surse de finanțare a unităților.

5.23. - realizează programarea și executarea activității economico-financiare, întocmirea proiectelor de bugete, analiza execuției acestora și stabilește destinația veniturilor, conform legislației în vigoare.

5.24. - efectuează direct operații de comerț exterior prin compartimentele proprii sau unități specializate de import-export, execuție de lucrări în străinătate, marketing și conjunctură.

Capitolul III

Patrimoniul

Art. 6. - „Petrom” - R.A. are un patrimoniu net în valoare de 76.874,7 milioane lei, constituit prin:

 • preluarea activului și pasivului de la trusturile de foraj-extracție și de la unitățile prezentate în anexa nr. 2, care se desființează;
 • preluarea a 261,8 milioane lei, echivalentul a 90 % din capitalul social al Societății comerciale „Rompetrol” - S.A. - București, reprezentând participarea regiei la capitalul social al acestei societăți;
 • preluarea a 1.002,1 milioane lei, reprezentând 51% din capitalul social al Societății comerciale „Conpet” - S.A. Ploiești, înființată prin Hotărârea guvernului nr. 1213/20.11.l990 (anexa nr. 1, poziția 1).

Art. 7. - „Petrom” - R.A. este proprietara bunurilor din patrimoniul său. În exercitarea dreptului de proprietate ea folosește și dispune în mod autonom, în condițiile legii, de bunurile pe care le are în patrimoniu pentru realizarea obiectului său de activitate și beneficiari de rezultatele utilizării acestora.

Capitolul IV

Structura regiei

Art. 8. - „Petrom" - R.A. își aprobă structura sa organizatorică prin consiliul său de administrație inclusiv înființarea subunităților.

De asemenea, a stabilește relațiile subunităților în cadrul regiei și le acordă împuternicire de reprezentare în numele regiei și în nume propriu, în domeniile tehnice, economice, comerciale, administrative, financiare, juridice și altele.

Modul de organizare și structura conducerii subunităților componente ale regiei autonome se stabilesc de consiliul de administrație al regiei.

Art. 9. - Subunitățile au competențele stabilite conform regulamentului, cu următoarele limitări: nu pot încheia direct operațiuni financiare pentru obținerea de subvenții de la bugetul statului, precum și operațiuni de comerț exterior.

Subunitățile răspund în fața consiliului de administrație al „Petrom” - R.A. de îndeplinirea tuturor atribuțiilor, responsabilităților și competențelor încredințate de acesta prin hotărârile și deciziile de împuternicire.

Art. 10. - Sucursalele sunt conduse de un director și un comitet director. Atribuțiile acestora se stabilesc prin regulament aprobat de consiliul de administrație al „Petrom” - R.A.

Art. 11. - „Petrom” - R.A. are în structură moduri direcții generale, divizii, direcții și compartimente. Normele de structură pentru direcții generale, divizii, și celelalte compartimente se aprobă de către consiliul de administrație.

Art. 12. - Atribuțiile direcțiilor generale, diviziilor, direcțiilor și celorlalte compartimente se stabilesc prin regulament aprobat de consiliul de administrație.

Capitolul V

Organele de conducere ale „Petrom” - R.A.

Art. 13. - Conducerea „Petrom” - R.A. se asigură prin:

 • Consiliul de administrație;
 • Directorul general.

Art. 14. - Consiliul de administrație se numește prin ordin al ministrului resurselor și industriei și este compus din 15 persoane, după cum urmează:

 • Directorul general al „Petrom” - R.A. - președinte;
 • Reprezentantul Ministerului Finanțelor;
 • Reprezentanții Ministerului Resurselor și Industriei;
 • Reprezentantul Ministerului Comerțului și Turismului;
 • Ingineri, tehnicieni, economiști și juriști specializați în domeniul de activitate al regiei.

Art. 15. - Una și aceeași persoană nu poate face parte concomitent din mai mult de două consilii de administrație sau să participe la societăți comerciale cu care regia autonomă întreține relații de afaceri sau are interese contrare.

Art. 16. - Sunt incompatibile cu calitatea de membru al consiliului de administrație persoanele care au suferit condamnări pentru delapidare, furi, tâlhărie, distrugere cu intenție, înșelăciune, gestiune frauduloasă, abuz de încredere comis în dauna avutului obștesc sau particular, speculă, omor, omor calificat, omor unor deosebit de grav, viol, luare de mită, arestare nelegală și cercetare abuzivă și infracțiuni contra păcii și omenirii.

Art. 17. - Consiliul de administrație își desfășoară activitatea în baza propriului regulament de funcționare.

Art. 18. - Atribuțiile, răspunderile și competențele consiliului de administrație sunt următoarele:

18.1. - Aprobă structura organizatorică și funcțională a „Petrom” - R.A.

18.2. - Aprobă programele de producție în funcție de potențialul zăcămintelor și de eficiența măsurilor de creștere a gradului de recuperare a țițeiului din zăcăminte.

18.3. - Hotărăște cu privire la investițiile ce urmează a fi realizate, potrivit obiectului său de activitate, care se finanțează din surse proprii, credite bancare sau alocații de la buget.

18.4. - Propune, potrivit reglementărilor legale, investițiile a căror aprobare este în competența altor organe.

18.5. - Aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al „Petrom” - R.A. în caz de excedent sau echilibru. În situațiile în care cheltuielile depășesc veniturile, dispune promovarea documentației prevăzute de legislația în vigoare pentru acordarea de subvenții către organele competente, spre aprobare.

18.6. - Stabilește împrumuturile pe termen lung sau mediu și modul de rambursare a acestora.

18.7. - Răspunde de administrarea legală și eficientă a întregului patrimoniu.

18.8. - Aprobă înstrăinarea bunurilor mobile aparținând regiei, potrivit legii.

18.9. - Aprobă utilizarea fondului valutar.

18.10. - Aprobă asocierea, potrivit legii, cu persoane fizice sau juridice din țară și străinătate.

18.11. - Asigură și răspunde de respectarea reglementărilor legale privind protecția mediului înconjurător și securizarea muncii.

18.12. - Stabilește nivelele de salarizare ale personalului în funcție de studii și muncii efectiv prestate, cu respectarea salariului tarifar minim prevăzut de lege.

18.13. - Aprobă orice alte probleme privind activitatea regiei, cu excepția celor date, potrivit legii, în competența altor organe.

Art. 19. - Consiliul de administrație se întrunește în sesiuni ordinare o data pe lună sau la cererea președintelui sau a o treime din membrii săi, ori de câte ori este nevoie.

Art. 20. - Pentru luarea unor decizii complexe, consiliul de administrație poate atrage în activitatea de analiză consilieri și consultanți din diferite sectoare. Activitatea acestora va fi recompensată material conform înțelegerii, pe bază de contract.

Art. 21. - Anual, consiliul de administrație prezintă Ministerului Resurselor și Industriei un raport asupra activități în perioada expirată și asupra programului de activitate pe anul în curs.

Art. 22. - Directorul general al „Petrom” - R.A. conduce activitatea curentă a acesteia și reprezintă regia în relațiile cu organele statului, precum și cu persoanele fizice sau juridice. De asemenea, angajează și concediază personalul aparatului propriu, numește și revocă prin decizie conducătorii subunităților din structura regiei.

Capitolul VI

Bugetul și administrarea acestuia

Relații financiare

Art. 23. - Corelat cu contractele încheiate pentru producția realizată, „Petrom” - R.A. determină anual volumul de venituri de realizat, cheltuielile totale de efectuat și cota de impozit pe beneficiu datorată bugetului statului, conform legii.

Art. 24. - Veniturile și cheltuielile „Petrom” - R.A. se stabilesc prin buget pentru fiecare exercițiu financiar și cuprind la „Venituri” sumele provenite din vânzarea țițeiului, gazelor, gazolinei, etanului și a celorlalte, produse și prestații, iar la „Cheltuieli", valorile consumate pentru extracția, colectarea, tratarea și transportul țițeiului, produselor și prestărilor de servicii, inclusiv cheltuielile cu amortizarea investițiilor și reparațiilor capitale, cu întreținerea și exploatarea utilajelor și instalațiilor, cu cercetarea geologică etc., precum și rambursarea creditelor și dobânzilor.

Art. 25. - „Petrom” - R.A. întocmește anual bilanț contabil și cont de profit și pierderi după modele stabilite de Ministerul Finanțelor.

Bilanțul contabil anual și contul de profituri și pierderi se supun spre aprobare Ministerului Finanțelor și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

Art. 26. - Din veniturile realizate după acoperirea cheltuielilor, „Petrom” - R.A. constituie fondul de rezervă și fondul de dezvoltare, precum și fondurile necesare pentru pregătirea, perfecționarea și recalificarea personalului angajat și pentru cointeresarea prin premiere a acestuia, plătește impozitele, taxele, cotele de asigurări și securitate socială și celelalte vărsăminte prevăzute de lege.

Partea de venituri rămasă după constituirea fondurilor proprii și efectuarea plăților prevăzute de lege reprezintă profitul net. Din acest profit, 5% se utilizează pentru constituirea fondului de participare a angajaților la profituri.

Art. 27. - În situația în care, în cursul exercițiului financiar veniturile nu sunt suficiente pentru acoperirea cheltuielilor, „Petrom” - R.A., pe baza calculelor de fundamentare, determină volumul împrumuturilor necesare activității de producție în valoare de cel mult 20% din veniturile brute realizate în anul precedent. Pentru acoperirea eventualelor deficite, regia autonomă poate beneficia în condițiile legii de subvenții de la bugetul de stat sau poate contracta credite bancare.

Art. 28. - „Petrom” - R.A., hotărăște cu privire la investițiile ce urmează a fi realizate, în limita competențelor ce-i sunt acordate, stabilește nivelul surselor proprii de finanțare și determină volumul creditelor bancare pentru obiectivele de investiții.

Art. 29. - Operațiunile de încasări și plăți ale „Petrom” - R.A. se efectuează prin conturi deschise la Banca Națională a României, Banca pentru Dezvoltare și Banca Română de Comerț Exterior sau alte bănci.

Capitolul VII

Relațiile comerciale

Art. 30. - Prețul de livrare a țițeiului, gazelor și gazolinei se propune de „Petrom” - R.A. cu acordul Ministerului Finanțelor și se aprobă de guvern.

Prețurile și tarifele celorlalte produse, lucrări sau servicii executate de unitățile și subunitățile regiei se supun legilor și reglementărilor generale privind prețurile.

Art. 31. - Livrarea produselor și prestarea serviciilor se vor face pe bază de contracte.

Art. 32. - „Petrom” - R.A. poate realiza, conform legii, lucrări și să-și asigure furnituri pe bază de licitație publică prin orice societate comercială din țară și străinătate.

Capitolul VIII

Dispoziții finale

Art. 33. - Litigiile de orice fel în care este implicat „Petrom” - R.A. sunt de competența instanțelor judecătorești de drept comun.

Art. 34. - Prezentul regulament se completează cu celelalte reglementări legale.