autentificare cu OpenID
Rectificare

Acte care menționează acest act:

La Hotărârea guvernului nr. 1295 din 13 decembrie 1990 privind taxele de timbru pentru acțiunile și cererile introduse la instanțele judecătorești, precum și asupra taxelor de notariat și a serviciilor prestate de acestea, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 148 din 20 decembrie 1990, la articolul 10 litera c) după cuvintele „autentificarea actelor de partaj” se vor adăuga cuvintele „și actelor de garanție”, iar la litera o) a aceluiași articol, în loc de „pentru rude de gradul II” se va citi „pentru rude de până la gradul II”.