autentificare cu OpenID
Hotărâre privind încetarea aplicabilității dispozițiilor Hotărârii Guvernului României nr. 37 din 14 ianuarie 1991
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman

Acte care menționează acest act:

Având în vedere Hotărârea Guvernului României nr. 464 din 5 iulie 1991 cu privire la reglementarea regimului prețurilor,
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Pe data de 1 septembrie 1991 încetează aplicabilitatea dispozițiilor Hotărârii Guvernului României nr. 37 din 14 ianuarie 1991 privind unele măsuri de limitare a consumului de benzină și motorină.

Art. 2. - Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Ministerul Industriei, Departamentul industriei chimice și petrochimice și unitățile comerciale de distribuție a produselor petroliere.