autentificare cu OpenID
Hotărâre privind înființarea de societăți comerciale pe acțiuni în industrie
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Versiunea:
În temeiul Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale,
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Pe data prezentei hotărâri se înființează societățile comerciale pe acțiuni, persoane juridice, cu denumirea, sediul, obiectul de activitate și capitalul social prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2. - Societățile comerciale pe acțiuni, înființate potrivit prezentei hotărâri, se vor organiza și vor funcționa în conformitate cu statutul propriu al fiecărei societăți, prevăzut în anexele nr. 2 (2.1-2.35)[1].

În perioada în care statul este acționar unic, atribuțiile adunării generale a acționarilor vor fi exercitate de consiliul împuterniciților statului care își desfășoară activitatea în conformitate cu regulamentul de organizare și funcționare prevăzut în anexa nr. 3[1].

Art. 3. - Societățile comerciale pe acțiuni înființate realizează obiectul de activitate pe bază de contracte comerciale încheiate în conformitate cu Codul civil și Codul comercial român, cu excepțiile prevăzute de lege.

Contractarea mărfurilor supuse sistemului de repartiții prin balanțele materiale, se va face în conformitate cu reglementările stabilite de către guvern.

Art. 4. - Pe baza reevaluării patrimoniului în condițiile prevăzute de lege, activitate care se va finaliza până la data de 15 decembrie 1990, societățile comerciale nou înființate își vor definitiva capitalul social.

Art. 5. - Pe data înființării societăților comerciale pe acțiuni, unitățile economice de stat prevăzute în anexa nr. 1 își încetează activitatea.

Activul și pasivul unităților de stat care își încetează activitatea se preiau de către societățile comerciale înființate.

Personalul care trece la societățile comerciale se consideră transferat în interesul serviciului și beneficiază timp de trei luni de salariul tarifar avut și sporul de vechime, după caz, dacă este încadrat în funcții cu niveluri de salarizare mai mici.

Art. 6. - Anexele nr. 1, 2 (2.1-2.35) și 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 7. - Orice dispoziții contrare prezentei hotărâri se abrogă.


[modificare] Anexa nr. 1

Lista societăților comerciale care se înființează în baza Legii nr. 15/1990

Nr. crt. Denumirea societății comerciale Forma juridică Sediul, localitatea, județul Obiectul de activitate Capital social inițial
——————
structura [2] conform bilanțului la 30.06.1990 (mil. lei)
Denumirea unităților care își încetează activitatea
0 1 2 3 4 5 6
1. „Roman” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Brașov, str. Poienelor nr. 5, județul Brașov Producerea și comercializarea autoșasiurilor, autotractoarelor în gama de 8-32 tone, mașini agregat, SDV etc. prestări servicii în domeniul autovehiculelor de transport 6.232,5
——————
(4.281+3.477)
Întreprinderea de autocamioane Brașov
2. „Upetrom” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A) Ploiești, str. Piața 1 Decembrie nr. 1, județul Prahova Producerea și comercializarea instalațiilor de foraj și părți de instalații aferente, agregate de cimentare și fisurare; sape de foraj, instalații de prevenire a erupțiilor, comenzi hidraulice, utilaje tehnologice, mașini-unelte specializate, piese schimb, asistență tehnică 3.132,4
——————
(3.122,4+1.902,4)
Întreprinderea „1 Mai” Ploiești
3. „Petal” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Huși, str. Al. I. Cuza nr. 99, județul Vaslui Producerea și comercializarea utilajului petrolier, alimentar, metalurgic și pentru agricultură, activitate de service, prestări servicii, turism și alimentație publică 269
——————
(258,1+205,2)
Întreprinderea „1 Mai” - secția de utilaj complex Huși
4. „Tractorul - U.T.B." - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Brașov, str. Turnului nr. 5, județul Brașov Producerea și comercializarea tractoarelor și componentelor de tractoare, servicii și. asistență tehnică în domeniul acestora, proiectare constructivă și tehnologică 3.458,6
——————
(4.400+4.331)
Întreprinderea „Tractorul” Brașov
5. „Umuc” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, b-dul Metalurgiei nr. 78, sector 4 Producerea și comercializarea utilajelor tehnologice complexe pentru industria chimică, petrochimică, metalurgică, industria alimentară; proiectare tehnologică și constructivă produse noi; comercializarea produselor, executare lucrări, service, prestare servicii, asistență tehnică 834,5
——————
(474,9+701,9)
Întreprinderea mecanică de utilaj chimic București
6. „Neptun” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Câmpina, str. Bobâlna nr. 57-63, județul Prahova Producerea și comercializarea de reductoare, motoreductoare și alte transmisii mecanice, trolii ascensor, pompe și electropompe pentru fluide vâscoase; cercetare, proiectare în domeniu, asistență tehnică și service 737,8
——————
(548,6+247,2)
Întreprinderea „Neptun” Câmpina
7. „Imut” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Moreni, str. 22 Decembrie 1989 nr. 60, județul Prahova Producerea și comercializarea utilajelor complexe pentru industria extractivă de petrol și gaze, petrochimică, chimică, alimentară și transporturi; proiectarea tehnologică și constructivă de produse noi; executarea de lucrări cu caracter industrial și service; prestarea de servicii în domeniul asistenței tehnice la montaj; activitatea social-culturală pentru salariați 544,8
——————
(314,4+230,4)
Întreprinderea mecanică de utilaj tehnologic Moreni
8. „Arctic” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Găești, str. 13 Decembrie nr. 213, județul Dâmbovița Producerea și comercializarea frigiderelor, congelatoarelor și mașinilor specifice tehnicii frigului, proiectare tehnologică și constructivă, service 706,1
——————
(620,7+284,1)
Întreprinderea de frigidere Găești
9. „Imep” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Pitești, șos. București nr. 112, județul Argeș Producerea și comercializarea motoarelor electrice și componentelor pentru acestea, altor produse electrotehnice și bunuri de larg consum, unor mașini și instalații specifice industriei electrotehnice 658,541
——————
(486,7+197,1)
Întreprinderea „Motoare electrice” Pitești
10. „Metalica” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Oradea, str. Sovata nr. 4, județul Bihor Producerea și comercializarea de bunuri de larg consum m domeniul mașinilor de gătit electrice și cu combustibil gazos, aparatelor de uz casnic, vaselor emailate, accesoriilor pentru confecții și marochinărie 291,3
——————
(372,9+144,6)
Întreprinderea „Metalica” Oradea
11. „Inox” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, str. Tudor Vladimirescu nr. 29, sector 5 Producerea și comercializarea de articole de uz casnic și gospodăresc (tacâmuri, truse, aparate de ras), articole de sport (pescuit și vânătoare), recipiente pentru depozitare și transport produse chimice și alimentare 132,6
——————
(95,9+60,3)
Întreprinderea „Inox” București
12. „Feper” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, b-dul D. Pompei nr. 8, sector 2, București Producerea și comercializarea de echipamente și produse din domeniul tehnicii de calcul, aparaturii electronice, electrotehnice; proiectare tehnologică și constructivă, asistență tehnică și service 394,5
——————
(266,7+309,4)
Întreprinderea de echipamente periferice București
13. „Elars” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Râmnicu Sărat, str. Industriei nr. 4, județul Buzău Producerea și comercializarea de organe de asamblare pentru industria electrotehnică, electronică și aparataj de joasă tensiune 275
——————
(134,8+63,1)
Întreprinderea de organe de asamblare Râmnicu Sărat
14. „Victoria” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Arad, str. Mărășești nr. 4, județul Arad Producerea și comercializarea de produse din domeniul ceasornicăriei și mecanicii fine, subansambluri pentru industria electrotehnică, alte bunuri de consum, service 121
——————
(101,2+33,1)
Întreprinderea „Victoria” Arad
15. „Astar” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, str. Fântânica nr. 38, sector 2 Consultanță și servicii în domeniul ingineriei, marketingului, expertize, aprovizionare, desfacere, transport, pregătire personal 57,9
——————
(39,9+30,9)
Centrala industrială mecanică și de articole casnice - Direcția de comerț exterior „Arcaș” București
16. „Acmur” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, b-dul Muncii nr. 250, sector 2 Executarea de servicii de management, studii de marketing, comercializarea de produse, organizarea de expoziții și târguri în domeniul mașinilor-unelte, operațiuni de import-export pentru bază materială, produse auxiliare și accesorii 5,817
——————
(9,6+4,2)
Asociația constructorilor de mașini-unelte din România
17. „Macon” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Deva, str. Sântuhalm nr. 1, județul Hunedoara Producerea și comercializarea de elemente din beton armat, precomprimat, beton celular autoclavizat, materiale termo și fonoizolante, cahle de teracotă și alte materiale de construcții 393,9
——————
(322,2+105,8)
Întreprinderea de materiale de construcții Deva
18. „Sanex” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Cluj-Napoca, str. Beiușului nr. 1, județul Cluj Producerea și comercializarea de plăci faianță, gresie, obiecte sanitare de porțelan, cărămizi și blocuri ceramice, produse refractare corditiere, produse din alabastru 377,087
——————
(287+146,9)
Întreprinderea de produse de ceramică fină Cluj
19. „Granitul” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, șos. Vergului nr. 18, sector 2 Producerea și comercializarea de prefabricate din beton pentru construcții civile, prelucrarea marmurei și pietrei 439,7
——————
(262,6+171)
Întreprinderea de prefabricate din beton „Granitul” București
20. „Simar” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, b-dul Preciziei nr. 1, sector 6 Executare de lucrări, produse și comercializare a pieselor de schimb pentru utilaje industriale și din diverse domenii, recondiționări piese schimb și reparații utilaje, aparate electrice, electronice, de automatizare și tehnică de calcul 253,6
——————
(49,6+188,3)
Întreprinderea de servicii tehnice, aparate și piese schimb București
21. „Romceram” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Chitila, șos. Banatului nr. 14, Sectorul agricol Ilfov Producerea și comercializarea materialelor de construcții din ceramică (plăci faianță, cărămizi și blocuri ceramice, cahle de teracotă, placaj ceramic) 138,7
——————
(114,4+54,6)
Întreprinderea de materiale de construcții Chitila
22. „Izolatorul” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, șos. Electronicii nr. 9-11, sector 2 Producerea și comercializarea produselor din plută, șnururi de azbest și elemente de etanșare, produse din poliester armat și policlorură de vinii 48,2
——————
(15,8+50,5)
Întreprinderea de materiale izolatoare București
23. „Real” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Comuna Pleașa, județul Prahova Producerea și comercializarea produselor refractare și ceramice (cărămizi refractare silico-aluminoase și carborundice, corindonografitice și zirconice, șamote și cimenturi refractare, mortare, betoane, prefabricate din beton) 1026,4
——————
(896,5+353)
Întreprinderea de produse refractare Pleașa - Ploiești
24. „Refractara” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Comuna Baru Mare, județul Hunedoara Producerea și comercializarea produselor refractare silico-aluminoase, șamote, mase mortare, plăci termoizolante, prafuri exoterme 557,2
——————
(510,6+35,9)
Întreprinderea de produse refractare Baru Mare
25. „Commet” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Tecuci, str. 23 August nr. 144, județul Galați Producerea de confecții metalice pentru construcții, ansambluri sudate pentru industrie, utilaje tehnologice și piese schimb pentru industria metalurgică, minieră, energetică, chimică 192,92
——————
(186,7 + 119,8)
Întreprinderea de construcții metalice Tecuci
26. „Fareb” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Brașov, str. Carierei nr. 127, județul Brașov Producerea și comercializarea produselor refractare și termoizolatoare 154,8
——————
(124+67,7)
Întreprinderea de produse refractare „Răsăritul” Brașov
27. „Sorec” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Cristian, str. Brazilor nr. 11, județul Brașov Producerea și comercializarea produselor refractare, termoizolatoare și prafuri pentru turnarea oțelurilor 188,34
——————
(156+62,3)
Întreprinderea de produse refractare „Răsăritul” Brașov
28. „Comppil” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, str. Dr. Marcovici nr. 2, sector 1 Cumpărarea, conservarea și preindustrializarea linii, pieilor, blănurilor și părului de animale de la unități de stat, cooperatiste și producători particulari; organizarea producției de gogoși de mătase, preindustrializarea lor; vânzarea produselor către toate categoriile de producători autorizați. Recepționarea pieilor din import. Activitate cu caracter industrial 458,6
——————
(270,6+188)
Direcția generală de contractări și achiziții și întreprinderile pentru achiziționarea și industrializarea materiilor prime de origine animală
29. „Țesătoria de bumbac” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Pucioasa, str. Principală nr. 135, județul Dâmbovița Producerea și comercializarea țesăturilor din bumbac și înlocuitori tip bumbac 201
——————
(139,6+103,1)
Întreprinderea textilă „Bucegi” Pucioasa
30. „Frottierex” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, b-dul Lacul Tei nr. 37, sector 2 Producerea și comercializarea de țesături de bumbac și tip bumbac 148
——————
(126,6+26,2)
Întreprinderea textilă „Suveica” București
31. „Filatura de bumbac” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Pucioasa, str. Principală nr. 135, județul Dâmbovița Producerea și comercializarea firelor de bumbac și tip bumbac 123,2
——————
(97,9+47,8)
Întreprinderea textilă „Bucegi” Pucioasa
32. „Țesătoria de bumbac Suveica” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, șos. Colentina nr. 16, sector 2 Producerea și comercializarea de țesături de bumbac din înlocuitori și tip bumbac 104
——————
(75,5+29,8)
Întreprinderea textilă „Suveica” București
33. „Tehnicotex” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, str. Finlanda nr. 11 bis, sector 1 Producerea și comercializarea țesăturilor tehnice 27
——————
(4+20)
Întreprinderea textilă „Suveica” București
34. „Textilcotton” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, șos. Morarilor nr. 2, sector 2 Comercializarea firelor și țesăturilor de bumbac și tip bumbac pe piața internă și externă; intermedierea cooperării între societatea comercială și, alți agenți economici; servicii de cercetare științifică, creație, tehnologii noi; activități de import-export; studii de marketing, management, Consulting ; organizarea de expoziții în țară și străinătate 16
——————
(4+12)
Centrala industriei bumbacului București
35. „Hidroconstrucția” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, calea Dorobanților nr. 103-105, sector 1 Proiectarea tehnologică și execuția de construcții de suprafață și subteran în domeniile hidroenergetice și hidrotehnice; realizarea de produse industriale specifice domeniilor de mai sus. 6.740
——————
(5.601+1.715)
Trustul de construcții hidroenergetice București
  1. 1,0 1,1 Anexele nr. 2.1-2.35 și anexa nr. 3 se comunică unităților interesate. Statutul cadru al societăților comerciale înființate potrivit art. 1 este cuprins în anexa nr. 2.
  2. Mijloace fixe + mijloace circulante.