autentificare cu OpenID
Hotărâre privind înființarea de societăți comerciale pe acțiuni în domeniul fabricației de produse refractare și abrazive
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Se înființează, prin reorganizarea unor unități economice de stat, societățile comerciale pe acțiuni, persoane juridice, cu denumirea, sediul, obiectul de activitate și capitalul social prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2. - Capitalul social inițial al societății comerciale „Refarom” - S.A. este constituit din părți ale capitalurilor sociale ale societăților comerciale pe acțiuni participante, potrivit prezentei hotărâri (anexa nr. 1), conform anexei nr. 2.1.

Prin participarea la constituirea capitalului social al „Refarom” - S.A. statutele și capitalul social al societăților comerciale înființatei potrivit hotărârii Guvernului nr. 1104/16.10.1990 (anexele 2.23; 2.24; 2.26; 2.27), nr. 1176/2.11.1990 (anexele 2.43; 2.45; 2.47) se reactualizează la valorile prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art. 3. - Societățile comerciale pe acțiuni, înființate potrivit prezentei hotărâri, se vor organiza și vor funcționa în conformitate cu statutul propriu al fiecărei societăți prevăzut în anexele nr. (2.1-2.16) și 2 a.

Art. 4. - Având în vedere legăturile economice cu societatea comercială „Siderom” - S.A., 14 din societățile comerciale prevăzute în anexa nr. 1 (poz. 1-7 și 10-16) își compun capitalul social inițial prin participații reciproce, conform anexelor nr. 3.1-3.15.

Art. 5. - Pentru realizarea cointeresării celor 13 societăți comerciale (anexa nr. 1 poz. 2-7 și 10-16) în domeniul specific de activitate, acestea își compun capitalul social inițial prin participații reciproce, conform anexelor nr. 3.2-3.14, care se păstrează și după reevaluare.

Art. 6. - Societățile comerciale pe acțiuni înființate prin prezenta hotărâre, la care capitalul social este constituit prin participații reciproce, își vor organiza activitatea - adunarea generală a acționarilor și consiliul de administrație - prin aplicarea prevederilor Legii nr. 31/1990.

Art. 7. - Societățile comerciale pe acțiuni realizează obiectul de activitate pe bază de contracte comerciale, încheiate în conformitate cu Codul civil și Codul comercial român, cu excepțiile prevăzute de lege.

Contractarea mărfurilor supuse sistemului de repartiții prin balanțe materiale se va face în conformitate cu reglementările stabilite potrivit prevederilor art. 52 din Legea nr. 15/1990.

Art. 8. - Societățile comerciale nou înființate își vor definitiva capitalul social pe baza reevaluării patrimoniului în condițiile prevăzute de lege.

Art. 9. - Pe data înființării societăților comerciale pe acțiuni, unitățile economice de stat prevăzute în anexa nr. 1 (poz. 2-9) își încetează activitatea.

Personalul care trece la societățile comerciale se consideră transferat în interesul serviciului și beneficiază timp de trei luni de salariul tarifar avut și sporul de vechime, după caz, dacă este încadrat sau transferat în funcții cu niveluri de salarizare mai mici.

Art. 10. - Anexele nr. 1, 2.1[1]-2.16[1], 2 a[1], 3.1[1]-3.15[1] fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 11. - Orice dispoziții contrare prezentei hotărâri se abrogă.


[modificare] Anexa Nr. 1

Lista societăților comerciale pe acțiuni care se înființează potrivit Legii nr. 15/1990

Nr. crt. Denumirea societății comerciale Forma juridică Sediul
——————
localitatea județul
Obiectul de activitate Capitalul social și structura[2] (conform bilanțului la 30.06 1990)
- mil. lei -
Denumirea unității care își încetează activitatea
0 1 2 3 4 5 6
1. Societatea comercială „Refarom” - S.A. Brașov Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Brașov, str. Carierei nr. 127, jud. Brașov Activități de cercetare, proiectare în domeniul fabricației de produse refractare și abrazive.

Activități de import pentru materii prime, utilaje, tehnologie în domeniul de activitate specific.

Activități de prognozare și strategie în domeniul specific de activitate.

Cooperarea cu celelalte societăți comerciale în activitățile de comerț exterior, engineering, colaborarea directă cu băncile de comerț exterior, executarea operațiunilor de cont valutar, putând participa și conveni la operațiuni de credit și cooperare cu firme străine din domeniul său de activitate cât și în alte domenii.

Servicii apres-vente a tuturor produselor din activitatea specifică.

Efectuarea de studii tehnice, manageriale, comerciale, economice, financiare și de sistem legate de comercializarea și fabricarea produselor specifice.

Crearea de sucursale, filiale, agenții reprezentate în țară și străinătate al căror obiect de activitate se leagă de activitățile societății.

Asigurare asistență juridică.

1.558,96 -
2. Societatea comercială „Vulturul” - S.A. Comarnic Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Comarnic, str. Republicii nr. 4, județul Prahova Producerea și comercializarea de produse refractare, prestare de servicii de transport auto de aparatură de măsură și control, de laborator și de alimentație publică prin cantină, comerț intern și extern, întreținerea și repararea utilajelor. 326,05
——————
(372,1+51,0)
Într. de produse refractare „Vulturul” - Comarnic
3. Societatea comercială „Helios” - S.A. Aleșd Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Aleșd, str. Aștileu nr. 236, județul Bihor Producerea și comercializarea de cărămizi refractare silico-aluminoase, antiacide, plăci termoizolante, mase lotiere și bucșe termoizolante etc. 296,92
——————
(399,8+103,7)
Într. de produse refractare „Refractar” - Aleșd
4. Societatea comercială „Abrom” - S.A. Bârlad Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Bârlad, str. Gândirii nr. 3, județul Vaslui Producerea și comercializarea corpurilor abrazive, produselor cărbunoase, produselor refractare termoizolante, asimilare și consulting și comercializarea lor. 175,53
——————
(209,0+53,2)
Într. de produse abrazive Bârlad
5. Societatea comercială „Casirom” - S.A. Turda Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Turda, str. Armata Roșie nr. 35, județul Cluj Producerea și comercializarea de produse refractare, silică, fabricarea de mase, mortare, betoane și prefabricate din material refractar, silică și din carbură de siliciu, fabricarea de carbură de siliciu și produse din carbură de siliciu. 130,84
——————
(433,1+43,4)
Într. de produse refractare „9 Mai” - Turda
6. Societatea comercială „Unirea” - S.A. Tg. Jiu Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Tg. Jiu, Bd. 1 Mai, jud. Gorj Producerea și comercializarea de produse refractare silico-aluminoase, mase plastice refractare, extracție de argilă de Viezuroiu. 48,86
——————
(62,2+19,2)
Fabr. de produse refractare „Unirea” - Tg. Jiu
7. Societatea comercială „Stânca” - S.A. Brăila Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Brăila, str. Fabricilor nr. 21 Producerea și comercializarea șamotelor refractare, prafurilor de turnare, mortare, mase refractare, val. acțiunii. 15,27
——————
(5,1+31,2)
Fabr. de produse refractare Brăila
8. Societatea comercială „CCPR” - S.A. Brașov Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Brașov, str. Carierei nr. 127, Brașov Cercetări, inginerie tehnologică și proiectări de fabricație pentru produsele refractare, bazice, acide, aluminoase etc.; microproducție de refractare și înrudite; asistență tehnică și service, comercializarea rezultatelor muncii. 21,17
——————
(39,2+12,4)
Centrul de cercetări și proiectări de fabricație pentru produse refractare și abrazive (prin modularea în 2 societăți)
9. Societatea comercială „Abrazivul” - S.A. Cluj-Napoca Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Cluj-Napoca, Piața 1 Mai nr. 3, jud. Cluj Cercetare, inginerie tehnologică și proiectare aplicativă, avansată și fundamentală pentru produse abrazive și înrudite, SDV, utilaje, instalații și linii tehnologice pentru producția abrazivilor sau înrudite; microproducția de abrazive și înrudite; asistență tehnică și service unităților producătoare sau consumatoare de abrazive. Comercializarea rezultatelor muncii. 5,93
——————
(10,9+2,7)
Centrul de cercetări și proiectări de fabricație pentru produse refractare și abrazive (prin modulare în 2 societăți)
10. Societatea comercială „Real” - S.A. Pleașa Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Pleașa, Ploiești, str. Principală nr. 1, Prahova Producerea și comercializarea cărămizilor refractare silico-aluminoase și carorundice, șamote și cimenturi refractare, mase montare betoane și prefabricate din betoane, cărămizi refractare, aluminoase, superaluminoase, corindonografitice, zirconice. 670,46
——————
(896,5+360,7)
-
11. Societatea comercială „Refractara” - S.A. Baru Mare Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Baru Mare, str. Principală nr. 314, jud. Hunedoara Producerea și comercializarea cărămizilor refractare silico-aluminoase, șamote, refractare, mase și mortar refractare, plăci termoizolante, prafuri extoterme. 317,83
——————
(510,6+35,9)
-
12. Societatea comercială „Carbochim” - S.A. Cluj Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Cluj-Napoca, Piața 1 Mai nr. 3, jud. Cluj Producerea și comercializarea de corpuri abrazive, abrazivi pe suport, granule de electrocorindon, granule de carbură de siliciu și produse cărbunoase, executarea de lucrări privind reparațiile capitale și reparațiile curente. 318,5
——————
(411,9+179,2)
-
13. Societatea comercială „Resial” - S.A. Alba Iulia Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Alba Iulia, str. Clujului nr. 23, jud. Alba Producerea și comercializarea de produse refractare, silico-aluminoase, producția de matrițe și piese de schimb pentru sectorul de produse refractare, prestarea de servicii în domeniul energiei termice și apei industriale. 239,5
——————
(343,5+118,6)
-
14. Societatea comercială „Sinteref” - S.A. Azuga Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Azuga, str. Independenței nr. 59, jud. Prahova Producerea și comercializarea de produse refractare, executarea de lucrări privind reparații de utilaje specifice, prestarea de servicii în domeniul asistenței de specialitate. 43,09
——————
(9,6+57,8)
-
15. Societatea comercială „Sorec” - S.A. Cristian Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Cristian, str. Brazilor nr. 10, jud. Brașov Producerea și comercializarea de cărămizi refractare, silico-aluminoase, mortare refractare, produse silico-aluminoase, termoizolatoare, chit refractar, betoane termoizolatoare și refractare silico-aluminoase, materiale antiresatură și de lubrefiere. 122,39
——————
(156,1+62,4)
-
16. Societatea comercială „Fareb” - S.A. Brașov Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Brașov, str. Carierei nr. 127 Producerea și comercializarea de cărămizi refractare, silico-aluminoase, dense, mortare refractare, chit refractar, betoane refractare și termoizolatoare silico-aluminoase, mase plastice refractare silico-aluminoase, fibre ceramice. 100,62
——————
(124,6+67,7)
-
  1. 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 Anexele se comunică unităților interesate.
  2. Mijloace fixe și mijloace circulante.