autentificare cu OpenID
Hotărâre privind înființarea de societăți comerciale pe acțiuni în industrie
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Versiunea:
În temeiul Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale,
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Pe data prezentei hotărâri se înființează societățile comerciale pe acțiuni, persoane juridice, cu denumirea, sediul, obiectul de activitate și capitalul social prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă statutele de organizare și funcționare ale societăților comerciale pe acțiuni, înființate prin articolul precedent, astfel cum sunt cuprinse în anexele nr. 2 (2.1-2.110)[1].

Art. 3. - În perioada în care statul este acționar unic, atribuțiile adunării generale a acționarilor vor fi exercitate de consiliul împuterniciților statului care își desfășoară activitatea în conformitate cu regulamentul de organizare și funcționare prevăzut în anexa nr. 3[1].

Art. 4. - Societățile comerciale pe acțiuni înființate realizează obiectul de activitate pe bază de contracte comerciale încheiate în conformitate cu Codul civil și Codul comercial român, cu excepțiile prevăzute de lege.

Contractarea mărfurilor supuse sistemului de repartiții prin balanțele materiale se va face în conformitate cu reglementările stabilite de către guvern, potrivit prevederilor art. 52 din Legea nr. 15/1990.

Art. 5. - Societățile comerciale nou înființate își vor definitiva capitalul social pe baza reevaluării patrimoniului în condițiile prevăzute de lege, activitate care se va finaliza până la data de 15 decembrie 1990.

Art. 6. - Pe data înființării societăților comerciale pe acțiuni, unitățile economice de stat prevăzute în anexa nr. 1 își încetează activitatea.

Activul și pasivul unităților de stat care își încetează activitatea se preiau de către societățile comerciale înființate.

Personalul care trece la societățile comerciale se consideră transferat în interesul serviciului și beneficiază timp de trei luni de salariul tarifar avut și sporul de vechime, dacă este încadrat în funcții cu niveluri de salarizare mai mici.

Art. 7. - Anexele nr. 1, 2 (2.1-2.110) și 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 8. - Orice dispoziții contrare prezentei hotărâri se abrogă.


[modificare] Anexa nr. 1

Lista societăților comerciale care se înființează în baza Legii nr. 15/1990

Nr. crt. Denumirea societății comerciale Forma juridică Sediul
——————
localitatea, județul
Obiectul de activitate Capital social inițial
——————
structura [2] conform bilanțului la 30.06.1990 (mil. lei)
Denumirea unităților care își încetează activitatea
0 1 2 3 4 5 6
1. „Vulcan” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, str. Sebastian, sector 5 Proiectarea, producerea și comercializarea cazanelor energetice și industriale, echipamentelor pentru utilaj petrolier. 2.453,2
——————
(1.442,5+1.562,5)
Întreprinderea „Vulcan” - București
2. „Satras” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Mârșa, județul Sibiu Producerea, comercializarea și repararea mijloacelor de transport auto, piese de schimb, service, asistență tehnică în țară și străinătate. 630,4
——————
(396,0+615,8)
Întreprinderea mecanică Mârșa - Fabrica de semiremorci și automacarale
3. „Sarum” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Mârșa, județul Sibiu Producerea și comercializarea pieselor de schimb pentru mașini, utilaje și instalații, construcții sudate, livrarea utilităților tehnologice, reparații capitale, curente și întreținere a utilajelor, mașinilor și instalațiilor, prestări de servicii în domeniul P.S.I. 270.2
——————
(261,0+11,3)
Întreprinderea mecanică Mârșa - secția mecano-energetică
4. „Scut” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Mârșa, județul Sibiu Producerea și comercializarea buldozerelor, încărcătoarelor frontale, caroseriilor, remorcilor, autoșasiurilor speciale, construcții sudate, reductoare, piese de schimb, reparații, asistență tehnică și servicii în țară și străinătate. 324,1
——————
(254+288)
Întreprinderea mecanică Mârșa - Fabrica de autobasculante grele
5. „Promir” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Mârșa, județul Sibiu Producerea și comercializarea prototipurilor de produse noi și modernizate, SDV-uri, mașini, echipamente și instalații, proiectare produse, tehnologii, SDV-uri, utilaje, servicii aferente obiectivului de activitate. 251,8
——————
(75,0+205,1)
Întreprinderea mecanică Mârșa - secția sculărie și compartiment de proiectare
6. „Satram” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Mârșa, județul Sibiu Activitate de aprovizionare și comercializare a materialelor și subansamblelor, prestare de servicii în domeniul transportului, întreținere și reparații mijloace de transport din dotare, fabricarea de piese de schimb necesare. 161,5
——————
(126,0+384,6)
Întreprinderea mecanică Mârșa - activitate de aprovizionare și secția de transporturi interne
7. „Roți auto” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Drăgășani, str. Tudor Vladimirescu, județul Olt Proiectarea, producerea și comercializarea jenților și roților auto cuprinse în gama 13”-16” diametrul, în țară și străinătate. 371,6
——————
(333,4+661,1)
Întreprinderea de jenți auto Drăgășani
8. „Sacro” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, șos. Berceni nr. 104, sector 4 Realizarea activităților aferente furnizării de utilaje, echipamente și materiale pentru centrale nuclearo-electrice, asistența tehnică în țară și străinătate, precum și consulting. 3,8
——————
(0,3+3,2)
Direcția de echipament nuclear din cadrul Centralei industriale de utilaj energetic București
9. „Electroprecizia” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Săcele, str. Parcului nr. 18, județul Brașov Producerea și comercializarea de: motoare electrice, echipamente electrice pentru mijloace de transport; mașini, utilaje, instalații, standuri pentru industria electrotehnică. 1263,8
——————
(894,4+421,7)
Întreprinderea „Electroprecizia” Săcele
10. „Oțeluri pentru scule” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Cristuru Secuiesc, str. Bicazului nr. 111, județul Harghita Producerea și comercializarea de bare forjate din oțeluri înalt aliate și oțeluri speciale. 419,4
——————
(387,8+52,4)
Întreprinderea de oțeluri speciale forjate Cristuru Secuiesc
11. „Ius” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Brașov, str. Hărmanului nr. 58, județul Brașov Producerea și comercializarea de: scule, dispozitive, verificatoare, bunuri de larg consum (scule și unelte de mână), mașini și utilaje pentru producerea bunurilor de larg consum. 389
——————
(286,1+136,3)
Întreprinderea de unelte și scule Brașov
12. „Conect” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, b-dul Dimitrie Pompei nr. 10, sector 2 Producerea și comercializarea de elemente de conectare-comutare și utilaje tehnologice pentru industria electronică și electrotehnică. 330
——————
(305,7+143,8)
Întreprinderea „Conect” București
13. „Orologerie industrială” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Arad, str. Cocorilor nr. 24, județul Arad Producerea și comercializarea de microreductoare, contoare, temporizatoare, programatoare pentru mecanică fină. 302,1
——————
(279,5+54,8)
Întreprinderea de orologerie industrială Arad
14. „Arădeanca” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Arad, str. Pădurii nr. 2-4, Județul Arad Producerea și comercializarea bunurilor de larg consum (jucării, articole tehnico-medicale), bunuri de uz casnic. 100,4
——————
(67,5+45,2)
Întreprinderea „Arădeanca” - Arad
15. „Ares” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, str. Apolodor nr. 17, sector 5 Servicii de export-import pentru bunuri de larg consum și produse speciale, mărfuri generale, materii prime, materiale și utilaje tehnologice, organizarea de expoziții în țară și străinătate, înființarea de reprezentanțe comerciale, consultanță privind activități tehnice, economice, sociale și juridice, asistență tehnică, economică de specialitate. 54,4
——————
(5,5+77,1)
Întreprinderea de comerț exterior „Ecomes” - Centrala industrială de echipament special
16. „Socum” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, b-dul Chimiștilor nr. 26, sector 3 Prestarea de servicii în țară și străinătate cu mijloace de transport și utilaje de construcții, întreținerea și repararea acestor mijloace și confecționarea de piese de schimb necesare reparațiilor. 391,9
——————
(357,5+60,6)
Întreprinderea de utilaj greu și transporturi auto pentru construcții București
17. „Ges” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Boldești-Scăeni, str. Industriei nr. 1, județul Prahova Producerea și comercializarea de geamuri, produse de geamuri, vată de sticlă și alte produse din sticlă, mașini și utilaje pentru industria sticlei. 479,0
——————
(283,9+146,9)
Întreprinderea de geamuri Scăeni
18. „Hârtia” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Bușteni, str. Libertății nr. 90, județul Prahova Fabricarea următoarelor sortimente de hârtie și cartoane: hârtie de scris și tipărit cu gramaj de minimum 60 g/mp, hârtie de ambalaj, hârtie cartoane tehnice, hârtie creponată, hârtie igienico-sanitară, pastă mecanică lemn, caiete școlare, saci de hârtie. 391,0
——————
(295,4+116,7)
Întreprinderea de hârtie Bușteni
19. „Stirom” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, str. Theodor Palady nr. 45, sector 3 Fabricarea și comercializarea articolelor de sticlărie de ambalaj și menaj, tuburi, fiole, lentile și alte articole tehnico-utilitare din sticlă calcosodică și borosilicatică. 367,7
——————
(241,2+145,9)
Întreprinderea de articole de sticlărie București
20. „Pehart - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Petrești, str. 1 Mai nr. 840, județul Argeș Fabricarea de hârtie de scris și tipărit suport, heliografică, diagrame, mătase și suport înnobilar, caiete și confecții din hârtie, comercializarea acestor produse. 295,0
——————
(235,2+85,9)
Întreprinderea de hârtie Petrești
21. „Cahiro” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Boldești-Scăeni, șos. Ploiești-Văleni km 9, județul Prahova Producerea și comercializarea de cartoane, ambalaje, hârtie igienică, cartoane dure, duplex, suport tapițerie auto, înnobilarea mucavalei. 229,0
——————
(173,3+61,6)
Întreprinderea de cartoane și confecții „Prahova” Scăeni
22. „Stifin” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Buzău, str. Bazalt nr. 15, județul Buzău Producerea și comercializarea de sticlărie fină de menaj, obiecte de podoabă, artizanat din sticlă și alte produse din sticlă, prelucrarea manuală a topiturii de sticlă. 94,9
——————
(72,7+43,4)
Întreprinderea de sticlărie și menaj Berea
23. „Samus” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Dej, str. Bistriței nr. 63, județul Cluj Producerea de mobilier rustic, mobilier stil, modern, mobilier pentru spații turistice și comerciale, executarea de lucrări privind montarea de mobilier service. 82,0
——————
(59,5+111,6)
Întreprinderea de prelucrare a lemnului Dej
24. „Somaco” - S.A. București, cu sucursale în: Galați, Alexandria, Drobeta-Turnu Severin, Brașov, Iași, Roman, Satu Mare, Constanța, Miercurea-Ciuc, Doaga. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, Calea Griviței nr. 136, sector 1 Producerea și comercializarea prefabricatelor din beton, beton celular autoclavizat, cărămizi și blocuri ceramice, blocuri de zidărie cu agregate ușoare, plăci termo-izolatoare, plăci din ipsos armate, placaje și piese din marmură și piatră, agregate minerale, utilaje tehnologice, servicii de studiu și proiectare tehnologică. 1.844,5
——————
(1.826,9+566,8)
Întreprinderile de prefabricate din beton Galați, Alexandria și întreprinderile de materiale de construcții Drobeta-Turnu Severin, Brașov, Buzău, Iași, Doaga, Roman, Satu Mare
25. „Romcif” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Fieni, str. Industriilor nr. 34, județul Dâmbovița Producerea și comercializarea la extern și la export de ciment, plăci și tuburi de azbociment, var și alte materiale de construcții. 974,8
——————
(763,3+367,2)
Combinatul de lianți și azbociment Fieni
26. „Soceram” - S.A. București, cu sucursale în localitățile: Jimbolia, Sătuc, Țăndărei, Urziceni, Doicești, Bucov, Suceava. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, Calea Griviței nr. 136, sector 1 Producerea și comercializarea de materiale de zidărie, cahle de teracotă, țigle, beton celular, autoclavizat, produse din poliesteri armați cu fibre de sticlă, prefabricate de beton armat, utilaje tehnologice pentru industria materialelor de construcții, servicii de studii și proiectare tehnologică, activitate de consulting, marketing, export-import. 750,6
——————
(922,1+295,9)
Întreprinderile de produse ceramice: Jimbolia, Sătuc, Țăndărei, Urziceni și întreprinderile de materiale de construcții Doicești, Bucov, Suceava
27. „Cimentul” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Turda, str. Bihorului nr. 4, județul Cluj Producerea și comercializarea la intern și la export de ciment, var, ipsos, cărămizi refractare, produse de carieră etc. 524,6
——————
(507,1+177,4)
Combinatul de lianți și materiale refractare Turda
28. „Premi” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Vaslui, str. Metalurgiei nr. 1, județul Vaslui Producerea și comercializarea produselor termo-fono-hidroizolatoare pentru construcții, materiale plastice, elemente prefabricate din beton și alte materiale de construcții. 509,3
——————
(438,5+125,9)
Întreprinderea de materiale de construcții „Premi” Vaslui
29. „Urbis” - S.A. București, cu 5 sucursale pe domenii de activitate în București Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, B-dul Preciziei nr. 5, sector 6 Cercetarea, proiectarea, producerea și comercializarea de armături sanitare, echipament, metalic pentru uși, ferestre și mobilier, căzi de baie și cuve, duș din fontă emailată, corpuri de încălzire, alice de sablaj, utilaje, scule și dispozitive, piese de schimb, prestări de servicii și alte activități industriale. 468,5
——————
(349+397,2)
Întreprinderea de radiatoare și echipament metalic, obiecte și armături sanitare „Iremoas” - București
30. „Romups” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Suceava, Calea Unirii nr. 28, județul Suceava Producerea și comercializarea utilajelor tehnologice, echipamentelor și pieselor de schimb pentru industria materialelor de construcții, lemnului, chimiei, minerit, obiecte sanitare din tablă emailată, căzi baie din tablă emailată etc. 401,3
——————
(314,7+226,8)
Întreprinderea de utilaje și piese de schimb „Iups” - Suceava
31. „Uteps” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Alba Iulia, str. Clujului nr. 28, județul Alba Producerea și comercializarea de utilaje tehnologice, echipamente și piese de schimb pentru industria materialelor de construcții și lemnului. 283,9
——————
(157,0+176,7)
Întreprinderea de utilaje Alba Iulia
32. „Elpreco” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Craiova, B-dul Nicolae Titulescu nr. 170, județul Dolj Producerea, comercializarea și montajul elementelor pentru construcții din beton armat, precomprimat, beton celular autoclavizat, tuburilor de presiune, altor materiale de construcții. 245,7
——————
(174,5+83,1)
Întreprinderea de prefabricate din beton Craiova
33. „Izomac” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Turda, str. Armata Roșie nr. 29, județul Cluj Proiectarea, producerea și comercializarea produselor din mase plastice pentru construcții, produselor hidroizolatoare bitumate, prefabricatelor din beton armat, tuburilor de presiune din beton armat precomprimat, agregatelor minerale pentru construcții, altor materiale de construcții. 238,9
——————
(184,9+119,1)
Întreprinderea de materiale de construcții Turda
34. „Pumac” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, B-dul Armata Poporului nr. 6, sector 6 Executarea și comercializarea de utilaje și piese de schimb pentru industria materialelor de construcții și industria lemnului, corpuri de măcinare pentru industria cimentului și minerit, service și asistență tehnică. 196,1
——————
(85,9+127,4)
Întreprinderea de utilaje și piese de schimb „Iups” București
35. „Temelia” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Brașov, str. Carpaților nr. 24, județul Brașov Producerea și comercializarea cimentului și altor materiale de construcții. 205
——————
(165,1+106)
Întreprinderea de lianți Brașov
30. „Setum” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, B-dul Preciziei nr. 32, sector 6 Cercetarea, proiectarea, producerea și comercializarea de utilaje industriale, unelte și scule pentru agricultură, confecții, mobilier și tâmplărie metalică, articole sport-turism, service etc. 171,9
——————
(73,5+131,3)
Întreprinderea de radiatoare, echipament metalic, obiecte și armături sanitare și Fabrica de tâmplărie metalică și corpuri de încălzire
37. „Teraplast” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Bistrița, str. Romană nr. 17 A, județul Bistrița-Năsăud Producerea și comercializarea la intern și export de cahle de teracotă și produse din mase plastice și organizarea de servicii pentru montaj sobe. 77,8
——————
(94,5+18,1)
Întreprinderea de materiale de construcții și Fabrica de teracote și mase plastice Bistrița
38. „Romanceram” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Roman, str. Aleea Plopilor nr. 10, județul Neamț Producerea și comercializarea de cahle, obiecte sanitare din porțelan, cărămizi subțiri din șamotă, blocuri de zidărie, cu agregate ușoare, tuburi de presiune, plăci ceramice din argilă refractară și alte materiale ceramice. 104,1
——————
(123,7+38,2)
Întreprinderea de produse ceramice Roman
39. „Decirom” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Constanța, Incinta Portului Maritim, județul Constanța Efectuarea de prestații în vederea expedierii prin portul Constanța a materialelor de construcții. 83,9
——————
(71,1+16,7)
Agenția de exploatare portuară Constanța pentru încărcare ciment și materiale de construcții
40. „Siceram” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Sighișoara, str. Nicolae Bălcescu nr. 123 județul Mureș Producerea și comercializarea produselor ceramice pentru construcții: cărămizi și blocuri ceramice, blocuri de zidărie cu agregate ușoare, țigle și alte materiale de construcții. 34,9
——————
(24,7+15,4)
Întreprinderea de produse ceramice Sighișoara
41. „Metalurgica” - S.A. Societate Comercială pe acțiuni (S.A.) Aiud, str. Vulcan nr. 2-10, județul Alba Producerea și comercializarea de utilaj metalurgic și piese de schimb, diferite construcții metalice, utilaje de turnare pentru oțelării, piese turnate din fontă, neferoase, piese de schimb necesare industriei chimice, împletituri din sârmă, coase, alte produse pentru uz gospodăresc. 1.016,6
——————
(1.304,8 + 1.619,7)
Întreprinderea metalurgică Aiud
42. „Intfor” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Galați, str. Portului nr. 157, județul Galați Producerea și comercializarea de laminate la cald (tablă subțire, mijlocie și groasă), laminate la rece, tablă striată, profile la rece deschise și închise, panouri portante din tablă neagră și zincată, acoperiri metalice. 385,45
——————
(383,3 + 331,8)
Laminorul de tablă Galați
43. „Carbochim” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Cluj-Napoca, Piața „1 Mai” nr. 3, județul Cluj Producerea și comercializarea de corpuri abrazive, abrazive pe suport, granule de carbură de siliciu și produse cărbunoase. 490
——————
(411,8+179,2)
Întreprinderea „Carbochim” Cluj-Napoca
44. „Trefo” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Galați, B-dul George Coșbuc nr. 251, județul Galați Producerea și comercializarea de produse din sârmă trefilată, lanțuri, cabluri electrice pentru cuptoare electrice. 241,8
——————
(324 + 83,3)
Întreprinderea de sârmă, cuie și lanțuri Galați
45. „Resial” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Alba Iulia, str. Clujului nr. 23, județul Alba Producerea și comercializarea de produse refractare silico-aluminoase (cărămizi refractare silico-aluminoase, șamote refractare, mase refractare). 368
——————
(343,5+118,5)
Întreprinderea de produse refractare Alba Iulia
46. „Metalurgica” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Vlăhița, str. Gabor Aron nr. 20, județul Harghita Producerea și comercializarea de fontă specială și piese turnate din fontă pentru industria metalurgică și electrotehnică. 230,1
——————
(305,9+117,9)
Întreprinderea de piese Vlăhița
47. „Sinteref” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Azuga, str. Independenței nr. 59, județul Prahova Producerea și comercializarea de produse refractare 66,3
——————
(269,6+59,3)
Întreprinderea de produse refractare „Șamota” Azuga
48. „Somatex”[3] - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, str. Ion Ghica nr. 13, sector 6 Executarea de servicii, consulting, management, intermedierea cooperării dintre societăți comerciale și alte agenții economice, informare tehnico-științifică studiu de marketing și comercializarea pe piața internă și externă. 20,65
——————
(19,2+1,654)
Direcția generală de construcții de mașini - Departamentul industriei textile și pielăriei
49. „Comat” - S.A. Alba Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Alba Iulia, str. Gării nr. 10, județul Alba Aprovizionarea agenților economici cu materii prime, materiale, piese de schimb, subansamble și alte produse industriale. 199,6
——————
(46,4+220,7+1,9)
Întreprinderea en gros pentru aprovizionare și desfacere Alba
50. „Comat” - S.A. Arad Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Arad, str. Câmpu Liniștii nr. 3, județul Arad Aprovizionarea agenților economici cu materii prime, materiale, piese de schimb, subansamble și alte produse industriale. 237,4
——————
(49,5+250,4+3,5)
Întreprinderea en gros pentru aprovizionare și desfacere Arad
51. „Comat” - S.A. Argeș Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Pitești, str. Bascovului nr. 55, județul Argeș Aprovizionarea agenților economici cu materii prime, materiale, piese de schimb, subansamble și alte produse industriale. 312,9
——————
(43,8+293,7+1,2)
Întreprinderea en gros pentru aprovizionare și desfacere Argeș
52. „Comat” - S.A. Bacău Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Bacău, str. Stejarului nr. 1, județul Bacău Aprovizionarea agenților economici cu materii prime, materiale, piese de schimb, subansamble și alte produse industriale. 207,9
——————
(33,3+227,6+4,4)
Întreprinderea en gros pentru aprovizionare și desfacere Bacău
53. „Comat” - S.A. Bihor Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Oradea, str. Peța nr, 2, județul Bihor Aprovizionarea agenților economici cu materii prime, materiale, piese de schimb, subansamble și alte produse industriale. 187,9
——————
(44,8+157,7+2,6)
Întreprinderea en gros pentru aprovizionare și desfacere Bihor
54. „Comat” - S.A. Bistrița Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Bistrița, str. Cetății nr. 6, județul Bistrița-Năsăud Aprovizionarea agenților economici cu materii prime, materiale, piese de schimb, subansamble și alte produse industriale. 97,7
——————
(31,1+128,6+4,1)
Întreprinderea en gros pentru aprovizionare și desfacere Bistrița-Năsăud
55. „Comat” - S.A. Botoșani Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Botoșani, str. Manolești Deal nr. 6, județul Botoșani Aprovizionarea agenților economici cu materii prime, materiale, piese de schimb, subansamble și alte produse industriale. 128,1
——————
(34,5+135,4+3,3)
Întreprinderea en gros pentru aprovizionare și desfacere Botoșani
56. „Comat” - S.A. Brașov Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Brașov, str. Zizinului nr. 111 județul Brașov Aprovizionarea agenților economici cu materii prime, materiale, piese de schimb, subansamble și alte produse industriale. 718,9
——————
(94,5+734,6+4,8)
Întreprinderea en gros pentru aprovizionare și desfacere Brașov
57. „Comat” - S.A. Brăila Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Brăila, str. Independenței nr. 74, județul Brăila Aprovizionarea agenților economici cu materii prime, materiale, piese de schimb, subansamble și alte produse industriale. 192,3
——————
(39,3+167,9+2,7)
Întreprinderea en gros pentru aprovizionare și desfacere Brăila
58. „Comat” - S.A. Buzău Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Buzău, str. Transilvaniei nr. 425 bis, județul Buzău Aprovizionarea agenților economici cu materii prime, materiale, piese de schimb, subansamble și alte produse industriale. 239.5
——————
(42,4+264,5+3,5)
Întreprinderea en gros pentru aprovizionare și desfacere Buzău
59. „Comat” - S.A. Caraș-Severin Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Reșița, comuna Moniom, județul Caraș-Severin Aprovizionarea agenților economici cu materii prime, materiale, piese de schimb, subansamble și alte produse industriale. 146,0
——————
(19,8+211,4)
Întreprinderea en gros pentru aprovizionare și desfacere Caraș-Severin
60. „Comat” - S.A. Călărași Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Călărași, str. Varianta Nord nr. 5, județul Călărași Aprovizionarea agenților economici cu materii prime, materiale, piese de schimb, subansamble și alte produse industriale. 109,4
——————
(54,8+264,1+39,5)
Întreprinderea en gros pentru aprovizionare și desfacere Călărași
61. „Comat” - S.A. Cluj Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Cluj-Napoca, str. Traian Vuia nr. 206 bis, județul Cluj Aprovizionarea agenților economici cu materii prime, materiale, piese de schimb, subansamble și alte produse industriale. 494.3
——————
(101,6+917,1+7,3)
Întreprinderea en gros pentru aprovizionare și desfacere Cluj
62. „Comat” - S.A. Constanța Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Constanța, str. Interioară nr. 3, județul Constanța Aprovizionarea agenților economici cu materii prime, materiale, piese de schimb, subansamble și alte produse industriale. 270,9
——————
(60,2+293,6+3,5)
Întreprinderea en gros pentru aprovizionare și desfacere Constanța
63. „Comat” - S.A. Covasna Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Sfântu Gheorghe, str. Brașovului nr. 1, județul Covasna Aprovizionarea agenților economici cu materii prime, materiale, piese de schimb, subansamble și alte produse industriale. 159,7
——————
(27,4+213,4+1,7)
Întreprinderea en gros pentru aprovizionare și desfacere Covasna
64. „Comat” - S.A. Dâmbovița Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Târgoviște, str. Laminorului nr. 8, județul Dâmbovița Aprovizionarea agenților economici cu materii prime, materiale, piese de schimb, subansamble și alte produse industriale. 279,2
——————
(59,2+271,5+0,9)
Întreprinderea en gros pentru aprovizionare și desfacere Dâmbovița
65. „Comat” - S.A. Dolj Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Craiova, str. Sărarilor nr. 37, județul Dolj Aprovizionarea agenților economici cu materii prime, materiale, piese de schimb, subansamble și alte produse industriale. 287,7
——————
(62,1+441,5+2,8)
Întreprinderea en gros pentru aprovizionare și desfacere Dolj
66. „Comat” - S.A. Galați Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Galați, str. Mesteacănului nr. 2, județul Galați Aprovizionarea agenților economici cu materii prime, materiale, piese de schimb, subansamble și alte produse industriale. 255,8
——————
(41,9+374,8+1,6)
Întreprinderea en gros pentru aprovizionare și desfacere Galați
67. „Comat” - S.A. Giurgiu Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Giurgiu, Calea București nr. 355-361, județul Giurgiu Aprovizionarea agenților economici cu materii prime, materiale, piese de schimb, subansamble și alte produse industriale. 171,0
——————
(51,5+313,3+10,7)
Întreprinderea en gros pentru aprovizionare și desfacere Giurgiu
68. „Comat” - S.A. Gorj Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Tg. Jiu str. 23 August nr. 107, județul Gorj Aprovizionarea agenților economici cu materii prime, materiale, piese de schimb, subansamble și alte produse industriale. 136,7
——————
(30,4+114,0+28,0)
Întreprinderea en gros pentru aprovizionare și desfacere Gorj
69. „Comat” - S.A. Harghita Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Miercurea-Ciuc, str. Salcâmi nr. 5, județul Harghita Aprovizionarea agenților economici cu materii prime, materiale, piese de schimb, subansamble și alte produse industriale. 117,1
——————
(30,4+159,6+2,0)
Întreprinderea en gros pentru aprovizionare și desfacere Harghita
70. „Comat” - S.A. Hunedoara Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Deva, str. Depozitelor nr. 5, județul Hunedoara Aprovizionarea agenților economici cu materii prime, materiale, piese de schimb, subansamble și alte produse industriale. 228,2
——————
(42,8+277,8+3,9)
Întreprinderea en gros pentru aprovizionare și desfacere Hunedoara
71. „Comat” - S.A. Ialomița Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Slobozia, șos. Amara nr. 1 bis, județul Ialomița Aprovizionarea agenților economici cu materii prime, materiale, piese de schimb, subansamble și alte produse industriale. 127,8
——————
(28,8+107,9+19,8)
Întreprinderea en gros pentru aprovizionare și desfacere Ialomița
72. „Comat” - S.A. Iași Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Iași, str. Sergent Grigore Ion nr. 7, județul Iași Aprovizionarea agenților economici cu materii prime, materiale, piese de schimb, subansamble și alte produse industriale. 268,7
——————
(61,9+256,3+2,5)
Întreprinderea en gros pentru aprovizionare și desfacere Iași
73. „Comat” - S.A. Maramureș Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Baia Mare, str. Mărgeanului nr. 5, județul Maramureș Aprovizionarea agenților economici cu materii prime, materiale, piese de schimb, subansamble și alte produse industriale. 158,1
——————
(45,3+241,1+1,8)
Întreprinderea en gros pentru aprovizionare și desfacere Maramureș
74. „Comat” - S.A. Mehedinți Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Drobeta-Turnu Severin, str. Timișoarei nr. 210, județul Mehedinți Aprovizionarea agenților economici cu materii prime, materiale, piese de schimb, subansamble și alte produse industriale. 128,1
——————
(32,3+143,9+3,1)
Întreprinderea en gros pentru aprovizionare și desfacere Mehedinți
75. „Comat” - S.A. Mureș Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Târgu Mureș, str. Depozitelor nr. 21-25, județul Mureș Aprovizionarea agenților economici cu materii prime, materiale, piese de schimb, subansamble și alte produse industriale. 192,3
——————
(31,2+163,8+4,7)
Întreprinderea en gros pentru aprovizionare și desfacere Mureș
76. „Comat” - S.A. Neamț Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Piatra-Neamț, str. Ion Păun Pincio nr. 3, județul Neamț Aprovizionarea agenților economici cu materii prime, materiale, piese de schimb, subansamble și alte produse industriale. 229,4
——————
(52,9+203,2+1,4)
Întreprinderea en gros pentru aprovizionare și desfacere Neamț
77. „Comat” - S.A. Olt Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Slatina, str. Constructorului nr. 3, județul Olt Aprovizionarea agenților economici cu materii prime, materiale, piese de schimb, subansamble și alte produse industriale. 148,9
——————
(45,5+228,9+3,5)
Întreprinderea en gros pentru aprovizionare și desfacere Olt
78. „Comat” - S.A. Prahova Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Ploiești, str. Petrolului nr. 1, județul Prahova Aprovizionarea agenților economici cu materii prime, materiale, piese de schimb, subansamble și alte produse industriale. 404,8
——————
(62,6+587,5+1,0)
Întreprinderea en gros pentru aprovizionare și desfacere Prahova
79. „Comat” - S.A. Satu Mare Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Satu Mare str. Magnoliei nr. 51, județul Satu Mare Aprovizionarea agenților economici cu materii prime, materiale, piese de schimb, subansamble și alte produse industriale. 107,9
——————
(31,7+117,5+4,2)
Întreprinderea en gros pentru aprovizionare și desfacere Satu Mare
80. „Comat” - S.A. Sălaj Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Zalău, str. Mihai Viteazu nr. 85, județul Sălaj Aprovizionarea agenților economici cu materii prime, materiale, piese de schimb, subansamble și alte produse industriale. 133,1
——————
(474+291,2+5,8)
Întreprinderea en gros pentru aprovizionare și desfacere Sălaj
81. „Comat” - S.A. Sibiu Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Sibiu, str. Alba Iulia nr. 112 județul Sibiu Aprovizionarea agenților economici cu materii prime, materiale, piese de schimb, subansamble și alte produse industriale. 261,6”
——————
(47,6+325,7+2,0)
Întreprinderea en gros pentru aprovizionare și desfacere Sibiu
82. „Comat” - S.A. Suceava Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Suceava, str. Bazelor nr. 3, județul Suceava Aprovizionarea agenților economici cu materii prime, materiale, piese de schimb, subansamble și alte produse industriale. 135,9
——————
(41,4+170,1+2,2)
Întreprinderea en gros pentru aprovizionare și desfacere Suceava
83. „Comat” - S.A. Teleorman Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Alexandria, str. Viilor nr. 15, județul Teleorman Aprovizionarea agenților economici cu materii prime, materiale, piese de schimb, subansamble și alte produse industriale. 143,0
——————
(26,6+160,3+1,4)
Întreprinderea en gros pentru aprovizionare și desfacere Teleorman
84. „Comat” - S.A. Timiș Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Timișoara, str. Ion Ionescu de la Brad nr. 15, județul Timiș Aprovizionarea agenților economici cu materii prime, materiale, piese de schimb, subansamble și alte produse industriale. 429,6
——————
(89,6+616,6+8,2)
Întreprinderea en gros pentru aprovizionare și desfacere Timiș
85. „Comat” - S.A. Tulcea Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Tulcea, str. Combustibilului nr. 6, județul Tulcea Aprovizionarea agenților economici cu materii prime, materiale, piese de schimb, subansamble și alte produse industriale. 95,9
——————
(20,2+151,6+2,4)
Întreprinderea en gros pentru aprovizionare și desfacere Tulcea
86. „Comat” - S.A. Vaslui Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Vaslui, str. Metalurgiei nr. 3, județul Vaslui Aprovizionarea agenților economici cu materii prime, materiale, piese de schimb, subansamble și alte produse industriale. 115,4
——————
(39,5+248,6+40,0)
Întreprinderea en gros pentru aprovizionare și desfacere Vaslui
87. „Comat” - S.A. Vâlcea Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Râmnicu Vâlcea, str. Stolniceni nr. 117, județul Vâlcea Aprovizionarea agenților economici cu materii prime, materiale, piese de schimb, subansamble și alte produse industriale. 166,8
——————
(31,9+187,0+3,9)
Întreprinderea en gros pentru aprovizionare și desfacere Vâlcea
88. „Comat” - S.A. Vrancea Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Focșani, str. Milcovului nr. 42, județul Vrancea Aprovizionarea agenților economici cu materii prime, materiale, piese de schimb, subansamble și alte produse industriale. 250,0
——————
(51,3+367,8+1,2)
Întreprinderea en gros pentru aprovizionare și desfacere Vrancea
89. „Comat Met” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, Str. Cătănoaia nr. 33, sector 3 Aprovizionarea agenților economici cu materii prime, materiale, piese de schimb, subansamble și alte produse industriale. 436,9
——————
(50,6+1.380,1)
Întreprinderea en gros pentru aprovizionare și desfacere a metalului București
90. „Comat Electro” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, Str. Ghețu Anghel nr. 1, sector 3 Aprovizionarea agenților economici cu materii prime, materiale, piese de schimb, subansamble și alte produse industriale. 383,5
——————
(52,4+680,8)
Întreprinderea en gros pentru aprovizionare și desfacere a produselor electrotehnice, lemn și materiale de construcții București
91. „Comat Chim” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, Str. Mașina de Pâine nr. 49, sector 2 Aprovizionarea agenților economici cu materii prime, materiale, piese de schimb, subansamble și alte produse industriale. 325,5
——————
(41,4+623,0)
Întreprinderea en gros pentru aprovizionare și desfacere a produselor chimice și hârtie-cartoane București
92. „Comat Auto” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, Str. Timișoara nr. 90, sector 4 Aprovizionarea agenților economici cu materii prime, materiale, piese de schimb, subansamble și alte produse industriale. 485,0
——————
(54,8+434,1)
Întreprinderea en gros pentru aprovizionare și desfacere a produselor din metal și piese schimb auto București
93. „Rolast” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Pitești, str. Dobrogeanu Gherea nr. 1, județul Argeș Producerea și comercializarea articolelor tehnice din cauciuc: benzi de transport, plăci tehnice, covoare, furtunuri, garnituri profilate, coturi, manșoane, articole din ebonită, operațiuni de export. 991,0
——————
(790,8+399,9)
Combinatul de articole tehnice din cauciuc Pitești
94. „Terom” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Iași, Calea Chișinăului nr. 29, județul Iași Fabricarea de polimeri, fire sintetice, fibre sintetice, folie, produse prelucrare din acestea, piese de schimb și accesorii, utilaje și produse chimice de mic tonaj. 2334,0
——————
(1928,5+449,1)
Combinatul de fibre sintetice Iași
95. „Petromidia” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Constanța, DN 228 km 23, județul Constanța Prelucrarea țițeiului și a derivatelor sale, obținerea de combustibil, hidrocarburi aromatice, gaze lichefiate, produse petrochimice (polietilenă de mică și mare densitate, polipropilenă, dimetiltereftalat) etc. 15.809,9
——————
(12.211,4+1.982,9)
Combinatul petrochimic Midia
96. „Arca” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Botoșani, Calea Națională nr. 2 A, județul Botoșani Producerea și comercializarea în țară și în străinătate a benzilor de transport, articolelor tehnice presate, articolelor tehnice profilate, curelelor, matrițelor și accesoriilor metalice și prefabricatelor. 811,3
——————
(847,8+144,9)
Întreprinderea de articole tehnice din cauciuc Botoșani
97. „Arteca” - S.A. Jilava Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, Prelungirea șos. Giurgiului nr. 33, sector 4 Producerea și comercializarea în țară și străinătate a articolelor tehnice din cauciuc și alte produse, precum și a unor servicii în domeniul prelucrării cauciucului. 759,1
——————
(664,9+213,1)
Combinatul de articole tehnice din cauciuc Jilava
98. „Danubiana” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, bd. Theodor Pallady nr. 51, sector 3 Producerea și comercializarea de anvelope de turism și camion, prestarea de lucrări de cercetare și proiectare. 1.214,5
——————
(1.105,1+704,5)
Întreprinderea de anvelope „Danubiana”
99. „Policolor” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, Prelungirea șos. Oltenița nr. 181, sector 4; Producerea și comercializarea rășinilor sintetice, lacurilor, vopselelor, emailurilor, diluanților, cernelurilor tipografice. 627,7
——————
(387,1+422,9)
Întreprinderea de lacuri și vopsele „Policolor”
100. „Solventul” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Timișoara, Calea Aradului nr. 15, Timiș Obținerea de produse petrochimice, polietilenă de înaltă densitate, alcooli oxo, anhidridă ftalică, produse chimice, perhidrol mangal de retortă, oțet din vin, alcool etilic de fermentație, acid lactic. 1.936,1
——————
(1.776,4+465,8)
Combinatul petrochimic „Solventul” Timișoara
101. „Marmura” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Tulcea, str. Grădinarilor nr. 5, județul Tulcea Extragerea, prelucrarea, proiectarea și comercializarea produselor din piatră naturală și marmură precum și punerea în operă a acestora. 51,3
——————
(56,9+27,8)
Întreprinderea de exploatare industrială a agregatelor minerale pentru construcții Tulcea
102. „Amic” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Tulcea, str. Isaccei nr. 36, județul Tulcea Extragerea, prelucrarea și comercializarea agregatelor minerale pentru construcții, confecții metalice, piese turnate și prelucrate din fontă, prestări servicii la instalații specifice domeniului de construcții. 116,6
——————
(107,1+20)
Întreprinderea de exploatare industrială a agregatelor minerale pentru construcții Tulcea
103. „Electromontaj” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, Calea Moșilor nr. 158, sector 2 Executarea la cheie în țară și străinătate a lucrărilor de rețele electrice microhidrocentrale, centrale electrice eoliene, reparații capitale, modernizări etc. 849,6
——————
(572,4+470,5)
Trustul „Electromontaj” București
104. „Celpi” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, str. Acțiunii nr. 24, sector 4 Producerea, proiectarea și comercializarea prefabricatelor din beton, pentru energie (stâlpi beton etc.) executarea de lucrări electrice și energetice, asistență tehnică, service în țară și în străinătate. 295.8
——————
(185,4+236,8)
Trustul „Electromontaj” București
105. „Electromontaj” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Cluj-Napoca, str. Memorandum nr. 27, județul Cluj Executarea la cheie în țară și străinătate a lucrărilor de rețele electrice a centralelor electrice și accesoriilor de mică putere, service, piese de schimb, modernizări etc. 185,7
——————
(153,8+87,9)
Trustul „Electromontaj” București
106. „Semco” - S.A. București, cu sucursale în localitățile: Ploiești, Gheorgheni, Vatra Dornei, Cluj-Napoca, București (Centrul de proiectare) Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, str. Preciziei nr. 20, sector 6 Producerea și comercializarea echipamentelor metalice pentru construcții linii tehnologice și utilaje independente specifice industriei materialelor de construcții, servicii, cercetare-proiectare pentru produse și tehnologii specifice industriei materialelor de construcții. 518,6
——————
(513,0+347,4)
Întreprinderea „Feroemail” Ploiești, Întreprinderea de utilaje și piese de schimb Gheorgheni, Întreprinderea de construcții reparații utilaje și piese de schimb Vatra Dornei, Întreprinderea mecanică Cluj-Napoca, Institutul de cercetări și proiectări utilaje și piese de schimb București
107. „Incov” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Alba Iulia, str. Muncii nr. 12, județul Alba Producerea și comercializarea de covoare plușate, fire lână și tip lână, inclusiv servicii în țară și străinătate. 316,7
——————
(207,6+140,3)
Întreprinderea de covoare Alba Iulia
108. „Silvarom” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, str. Intrarea Rocelor nr. 12-16, sector 1 Fabricarea de mobilă, mobilier combinat (lemn, metal, sticlă, plastic, răchită, faianță, marmură), restaurare mobilier, confecții metalice. 198,6
——————
(70,8+117,0)
Întreprinderea de produse lemn mobilă București
109. „Chibro” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, str. Fabrica de chibrituri nr. 24-26, sector 6 Fabricarea de chibrituri în cutii de diferite mărimi și forme; chibrituri menaj, chibrituri de reclamă, confecționarea de ambalaje diverse, piese de schimb. 92,4
——————
(74,1+21,6)
Întreprinderea de produse lemn mobilă București
110. „Selectronic” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, str. Dumitru Pompei nr. 6, sector 2 Executarea de servicii și comercializarea de activități de import-export pentru agenții economici din domeniul electronicii, electrotehnicii, informaticii. 30,0
——————
(6,5+23,5)
Direcția de comerț exterior „Selectronic”
Centrala industrială de electronică și tehnică de calcul
  1. 1,0 1,1 Anexele nr. 2.1-2.110 și anexa nr. 3 se comunică unităților interesate. Statutul cadru al societăților comerciale înființate potrivit art. 1 este cuprins în anexa nr. 2.
  2. Mijloace fixe + mijloace circulante.
  3. Pentru această societate, prezenta hotărâre se aplică de la data de la 26 octombrie 1990.