autentificare cu OpenID
Hotărâre privind completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 883 din 30 iulie 1990 privind înființarea Regiei autonome „ROM-POST-TELECOM”
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Versiunea:
Acest act a fost abrogat de Hotărârea Guvernului 448 / 1991.
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Pe data prezentei hotărâri se modifică prevederile Hotărârii Guvernului nr. 883 din 30 iulie 1990 privind înființarea Regiei autonome „ROM-POST-TELECOM”, anexa „Lista unităților care intră în structura Regiei autonome „ROM-POST-TELECOM”, prin includerea la poziția 50 a Centrului de calcul electronic pentru poștă și telecomunicații.

Art. 2. - Ministerul Comunicațiilor și Ministerul Finanțelor vor lua măsuri pentru aplicarea prezentei hotărâri și introducerea modificărilor corespunzătoare în indicatorii economici și financiari pe anul 1991.