autentificare cu OpenID
Hotărâre privind înființarea Regiei autonome „Rom-Post-Telecom”
 • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Versiunea:
Acest act a fost abrogat de Hotărârea Guvernului 448 / 1991.

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Începând cu data prezentei hotărâri se organizează Regia autonomă de interes național denumită „Rom-Post-Telecom”, căreia i se încredințează activitatea operativă de exploatare și administrare a serviciilor de poștă și telecomunicații.

Art. 2. - Regia autonomă „Rom-Post-Telecom” are sediul principal în municipiul București, bulevardul Dinicu Golescu nr. 38, are personalitate juridică și funcționează pe bază de gestiune economică și autonomie financiară.

Art. 3. - Activul patrimonial se constituie din activul preluat de la fostul Minister al Poștelor și Telecomunicațiilor și de la unitățile sale, din domeniul de activitate al poștelor și telecomunicațiilor.

Art. 4. - „Rom-Post-Telecom” funcționează sub coordonarea Ministerului Comunicațiilor, în vederea asigurări integrității sistemului național de comunicații.

Art. 5. - Obiectul de activitate este exploatarea și administrarea serviciilor de poștă și telecomunicații de bază, cu aspect social important și drepturi speciale rezervate pentru stat și anume: telefonia vocală, telegrafia, inclusiv telex, circuite de telecomunicații închiriate și poștă.

„Rom-Post-Telecom” participă la piața liberă a serviciilor de comunicații cu valoare adăugată în calitate de concurent, în condiții de egalitate cu alți furnizori de servicii, direct sau prin societăți mixte la care „Rom-Post-Telecom” este parte.

Art. 6. - Toate activitățile operative de decontare internă și internațională se preiau de la fostul Minister al Poștelor și Telecomunicațiilor pe baza activului și pasivului la data prezentei hotărâri.

Art. 7. - Regia autonomă „Rom-Post-Telecom” are în structura sa entități constituite teritorial (anexa) și care au atribuțiile prevăzute în Regulamentul de organizare și funcționare al „Rom-Post-Telecom”.

Regulamentul de organizare și funcționare este elaborat de consiliul de administrație al regiei și este aprobat prin hotărâre a guvernului.

Art. 8. - Regia autonomă „Rom-Post-Telecom” este autorizată să desfășoare activitate de comerț exterior în profilul său de activitate, în special pentru importul de echipamente și piese de schimb, urmărind strategia generală stabilită de Ministerul Comunicațiilor.

Art. 9. - Conducerea „Rom-Post-Telecom” revine consiliului de administrație format din 19 membri și se numește prin ordin al ministrului comunicațiilor. Din consiliu fac parte câte un reprezentant al Ministerului Comunicațiilor, Ministerului Finanțelor, Ministerului Industriei și Resurselor. Cel puțin 50% din membri vor fi din cadrul regiei autonome și entităților sale teritoriale, conform structurii aprobate prin lege.

Art. 10. - Activitatea curentă a regiei autonome este condusă de un director general, numit de consiliul de administrație, cu avizul ministrului comunicațiilor.

Art. 11. - Structura organizatorică și funcțională a regiei autonome se stabilește de consiliul de administrație.

Art. 12. - Regia autonomă „Rom-Post-Telecom” va lua măsuri de organizare a serviciilor și a evidențelor pe prestații, astfel ca într-un termen de 18 luni să se separe activitățile de poștă, telecomunicații, radiocomunicații, constituindu-se regii autonome sau societăți comerciale, după caz, în vederea măririi eficienței economice.

Art. 13. - Ministerul Comunicațiilor și Ministerul Finanțelor vor lua măsuri pentru aplicarea prezentei hotărâri și introducerea modificărilor corespunzătoare în indicatorii economici și financiari pe anul 1990.


[modificare] Anexă

Lista unităților existente care vor intra în componența Regiei autonome „Rom-Post-Telecom” și a căror denumire, obiect de activitate și organizare vor fi specificate în viitorul regulament de organizare și funcționare al regiei

 1. Direcția județeană de poștă și telecomunicații Alba
 2. Direcția județeană de poștă și telecomunicații Arad
 3. Direcția județeană de poștă și telecomunicații Argeș
 4. Direcția județeană de poștă și telecomunicații Bacău
 5. Direcția județeană de poștă și telecomunicații Bihor
 6. Direcția județeană de poștă și telecomunicații Bistrița-Năsăud
 7. Direcția județeană de poștă și telecomunicații Botoșani
 8. Direcția județeană de poștă și telecomunicații Brașov
 9. Direcția județeană de poștă și telecomunicații Brăila
 10. Direcția județeană de poștă și telecomunicații Buzău
 11. Direcția județeană de poștă și telecomunicații Caraș-Severin
 12. Direcția județeană de poștă și telecomunicații Călărași
 13. Direcția județeană de poștă și telecomunicații Cluj
 14. Direcția județeană de poștă și telecomunicații Constanța
 15. Direcția județeană de poștă și telecomunicații Covasna
 16. Direcția județeană de poștă și telecomunicații Dâmbovița
 17. Direcția județeană de poștă și telecomunicații Dolj
 18. Direcția județeană de poștă și telecomunicații Galați
 19. Direcția județeană de poștă și telecomunicații Giurgiu
 20. Direcția județeană de poștă și telecomunicații Gorj
 21. Direcția județeană de poștă și telecomunicații Harghita
 22. Direcția județeană de poștă și telecomunicații Hunedoara
 23. Direcția județeană de poștă și telecomunicații Ialomița
 24. Direcția județeană de poștă și telecomunicații Iași
 25. Direcția județeană de poștă și telecomunicații Maramureș
 26. Direcția județeană de poștă și telecomunicații Mehedinți
 27. Direcția județeană de poștă și telecomunicații Mureș
 28. Direcția județeană de poștă și telecomunicații Neamț
 29. Direcția județeană de poștă și telecomunicații Olt
 30. Direcția județeană de poștă și telecomunicații Prahova
 31. Direcția județeană de poștă și telecomunicații Satu Mare
 32. Direcția județeană de poștă și telecomunicații Sălaj
 33. Direcția județeană de poștă și telecomunicații Sibiu
 34. Direcția județeană de poștă și telecomunicații Suceava
 35. Direcția județeană de poștă și telecomunicații Teleorman
 36. Direcția județeană de poștă și telecomunicații Timiș
 37. Direcția județeană de poștă și telecomunicații Tulcea
 38. Direcția județeană de poștă și telecomunicații Vaslui
 39. Direcția județeană de poștă și telecomunicații Vâlcea
 40. Direcția județeană de poștă și telecomunicații Vrancea
 41. Direcția de telecomunicații a municipiului București
 42. Direcția de poștă a municipiului București
 43. Direcția de radio și televiziune București
 44. Direcția de radio și televiziune Cluj
 45. Direcția de radio și televiziune Iași
 46. Direcția de radio și televiziune Timișoara
 47. Direcția de transporturi poștale București
 48. Oficiul special pentru editarea timbrelor și controlul mandatelor
 49. Baza de aprovizionare tehnico-materială pentru activitatea de poștă și telecomunicații
 1. Centrul de calcul electronic pentru poștă și telecomunicații.