autentificare cu OpenID
Hotărâre pentru stabilirea unor măsuri privind vinderea locuințelor construite din fondurile statului
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman

Acte care menționează acest act:

În scopul sprijinirii acțiunii de vânzare a locuințelor construite din fondurile statului și pentru a veni în sprijinul cetățenilor care solicită cumpărarea acestora, pe care le dețin în calitate de chiriași,
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Prefecturile județene și Primăria municipiului București, prin întreprinderile pentru vânzarea locuințelor și oficiile specializate, precum și Casa de Economii și Consemnațiuni, vor lua măsurile necesare pentru ca stabilirea prețului locuințelor construite din fondurile statului, care se vând cetățenilor ce le dețin în calitate de chiriași, în condițiile Decretului-lege nr. 61/1990, precum și întocmirea tuturor formelor, inclusiv încheierea contractului de vânzare-cumpărare, să se finalizeze în cel mult 30 de zile de la înregistrarea cererilor de cumpărare și, respectiv, 15 zile de la înregistrarea cererilor de credit.

Cererile depuse până la data prezentei hotărâri vor fi soluționate în termen de cel mult 90 de zile de la data acesteia.

Art. 2. - Prețurile de vânzare către populație se stabilesc potrivit prevederilor anexelor nr. 1 și 2 la Decretul-lege nr. 61/1990, calculele urmând a se face pe baza evidențelor care au fost avute în vedere la determinarea chiriei.

Art. 3. - Părțile contractante au dreptul ca în termen de 30 de zile de la încheierea contractului de vânzare-cumpărare să solicite verificarea suprafețelor care au fost avute în vedere la stabilirea prețului potrivit acestui contract.

Eventualele diferențe rezultate din aplicarea alin. 1 vor fi regularizate în mod corespunzător prin depunerea sau restituirea acestora, după caz.

Art. 4. - Nerespectarea termenelor prevăzute la art. 1 atrage răspunderea celor vinovați, în condițiile legii.