autentificare cu OpenID
Hotărâre privind utilizarea sumelor provenite din vânzarea locuințelor, pentru asigurarea necesarului de fonduri de investiții în municipiul București și județe
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Primăria municipiului București și prefecturile județelor vor utiliza 50% din sumele provenite din vânzarea locuințelor construite din fondurile statului, pentru completarea necesarului de fonduri în vederea satisfacerii unor nevoi sociale prin realizarea de investiții în domeniul construcțiilor de locuințe, gospodăriei comunale și transportului în comun. Sumele respective vor fi virate într-un cont distinct, deschis la Banca Comercială Română pe seama direcțiilor generale ale finanțelor publice județene și a municipiului București.

Diferența de 50% se va vira la fondul special constituit potrivit prevederilor din legea bugetului administrației centrale de stat pe anul 1991.

Art. 2. - Direcțiile generale ale finanțelor publice județene și a municipiului București vor urmări și controla modul de constituire și repartizare a sumelor obținute din vânzarea locuințelor, iar prefecturile județene și Primăria municipiului București, prin organele proprii de control, vor verifica utilizarea sumelor și obiectivele de investiții realizate.

Art. 3. - În termen de 10 zile, Ministerul Finanțelor va elabora norme metodologice privind constituirea, utilizarea și controlul sumelor obținute din vânzarea locuințelor construite din fondurile statului.