autentificare cu OpenID
Hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice a obiectivului de investiții „Alimentarea cu apă a municipiului București - stația de pompare, ateliere și dispecerat Grozăvești”
 • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
În conformitate cu prevederile Decretului-lege nr. 28/1990 și ale Legii finanțelor publice nr. 10/1991,
Guvernul României hotărăște:

Articol unic. - Se aprobă caracteristicile principale și indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Alimentarea cu apă a municipiului București - stația de pompare, ateliere și dispecerat Grozăvești”, prevăzute în anexa la prezenta hotărâre.


[modificare] Anexă

Caracteristicile principale și indicatorii tehnico-economici
ai obiectivului de investiții „Alimentarea cu apă a municipiului București - stația de pompare, ateliere și dispecerat Grozăvești”
(Studiul tehnico-economic)

Titular: Primăria municipiului București

Beneficiar: Regia generală de apă București

Amplasament: Obiectivul se amplasează în intravilanul municipiului București, în zona stației de pompare Grozăvești.

Indicatorii tehnico-economici:

 • Valoarea totală a investiției: 750.600[1] mii lei
  din care:
  • construcții-montaj: 465.000 mii lei
  • utilaje: 223.800 mii lei
 • Eșalonarea investiției - INV/C+M:
Anul I: 11.500 mii lei / 7.500 mii lei
Anul II: 315.000 mii lei / 195.000 mii lei
Anul III: 345.000 mii lei / 215.000 mii lei
Anul IV: 79.100 mii lei / 47.500 mii lei
 • Capacități:
  • stație de pompare: 6.750 l/s
  • atelier reparații și întreținere: 6.000 mp. Ad.
  • dispecerat și spații administrative: 6.300 mp. Ad.
 • Durata de realizare a investiției: 40 luni
 • Locuri de muncă nou create: 90

Factori de risc: Încărcarea seismică corespunzătoare perioadei de colț (Tc) - 1,5 sec. și zonei seismice de calcul C, conform prevederilor Normativului P 100/1991.

Finanțarea investiției: Finanțarea obiectivului se face din fondurile Regiei generale de apă București și, în completare, din sumele rămase la dispoziția Primăriei municipiului București, potrivit hotărârilor Guvernului nr. 86/1991 și nr. 562/1991.

 1. Valoarea în prețuri actualizate la data avizării.