autentificare cu OpenID
Hotărâre privind construirea de locuințe proprietate personală prin utilizarea sumelor atrase de la populație
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Versiunea:

Acte care menționează acest act:

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Construirea de locuințe proprietate personală se realizează, începând cu 1 ianuarie 1991, cu ajutorul sumelor atrase de la populație.

Art. 2. - La încheierea contractului de vânzare-cumpărare preliminar, cumpărătorul va depune contravaloarea apartamentului calculată pe baza prețului legal în vigoare, beneficiind de prevederile art. 7, 8, 9 și 10 din Decretul-lege nr. 61/1990 privind acordarea de credite de către Casa de Economii și Consemnațiuni.

Rata lunară de rambursare a creditelor și dobânzilor nu poate depăși 1/3 din salariul (pensia, venitul) net al titularului (titularilor) de contract sau al garantului plătitor.

Art. 3. - Contractul de vânzare-cumpărare preliminar se va încheia în ordinea de înregistrare a cererilor efectuate de la 1 ianuarie 1990 și existente la unitățile specializate de vânzare a locuințelor.