autentificare cu OpenID
Hotărâre pentru modificarea și completarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 87/1991 privind construirea de locuințe proprietate personală prin utilizarea sumelor atrase de la populație
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman

Acte care menționează acest act:

Guvernul României hotărăște:

Articol unic. - Articolul 2 din Hotărârea Guvernului nr. 87 din 4 februarie 1991 se modifică și va avea următorul conținut:

„Art. 2. - La încheierea contractului de vânzare-cumpărare preliminar, cumpărătorul va depune contravaloarea apartamentului calculată pe baza prețului legal în vigoare, beneficiind de prevederile art. 7, 8, 9 și 10 din Decretul-lege nr. 61/1990 privind acordarea de credite de către Casa de Economii și Consemnațiuni.

Rata lunară de rambursare a creditelor și dobânzilor nu poate depăși 1/3 din salariul (pensia, venitul) net al titularului (titularilor) de contract sau al garantului plătitor."