autentificare cu OpenID
Hotărâre cu privire la stabilirea salariului de bază minim brut pe țară
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Versiunea:
Acest act a fost abrogat de Hotărârea Guvernului 19 / 1992.
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - (1) Salariul de bază minim brut pe țară este de 3.150 lei lunar pentru un program complet de lucru de 170 ore, în medie pe lună, ceea ce reprezintă 18,55 lei/oră.

Începând cu trimestrul II 1991, sumele fixe lunare reprezentând compensarea și indexarea, cumulate, precum și celelalte măsuri de protecție socială se stabilesc astfel:

2.825 lei, brut pentru salariații din unitățile cu capital majoritar de stat și bugetare, care, începând cu luna mai 1991, se adaugă la salariul de bază.

Pentru luna aprilie se acordă suma de 1.000 lei compensație netă neimpozabilă, care în valoare brută reprezintă 1.200 lei, ce se plătește în avans, începând cu data de 29 martie 1991. Diferența de 1.525 lei brut, reprezentând indexarea se include în salariul de bază stabilit pentru luna aprilie și se achită o dată cu plata drepturilor pe luna respectivă.

Începând cu luna mai 1991 sumele reprezentând compensarea și indexarea, în valoare de 2.825 lei brut se acordă o dată cu plata salariilor ca parte componentă a acestora.

(2) În cazul în care programul de muncă este, potrivit legii, mai mic de 8 ore zilnic, salariul de bază minim brut orar se calculează prin raportarea salariului de bază minim brut pe țară, prevăzut la alin. 1, la numărul mediu de ore lunar potrivit programului legal de lucru aprobat.

(3) Persoanele juridice și persoanele fizice care angajează personal salariat cu program complet sau program parțial, nu pot negocia și stabili salariul de bază prin contractul individual de muncă sub salariul de bază minim brut orar pe țară.