autentificare cu OpenID
Comunicatul Ministerului Economiei și Finanțelor și Ministerului Muncii și Protecției Sociale cu privire la coeficienții de indexare care se aplică de la 1 septembrie 1991
  • semnat: Ministru de stat, ministrul economiei și finanțelor, Eugen Dijmărescu
  • semnat: p. Ministrul muncii și protecției sociale, Mihu Biji
În baza prevederilor art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 579/1991 cu privire la indexarea salariilor, pensiilor de asigurări sociale de stat, militare și I.O.V.R. și alte măsuri de protecție socială, se stabilesc următoarele:

1. Față de media prețurilor practicate în trimestrul II 1991, indicele mediu prognozat, pentru perioada septembrie - decembrie 1991, al prețurilor de consum crește cu 36,3%, iar al prețurilor la produsele alimentare cu 40,8%.

2. Pe baza creșterii prognozate a prețurilor, menționate la pct. 1 de mai sus, și a proporțiilor prevăzute la art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 579/1991, rezultă următorii coeficienți de indexare:

  • 13,43% pentru salariile de bază și fondul de salarii;
  • 16,34% pentru pensiile de asigurări sociale de stat, militare și I.O.V.R., inclusiv a celor de urmași; pentru indemnizațiile și sporurile acordate invalizilor, veteranilor și văduvelor de război;
  • 27,23% pentru ajutoarele sociale; pentru ajutoarele cuvenite soțiilor militarilor în termen; pentru alocațiile de stat pentru copii.

3. Prin aplicarea coeficienților de indexare stabiliți, de la 1 septembrie 1991 salariul de bază minim brut pe țară și plafoanele maxime ale salariilor de bază prevăzute în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 127/1991 se modifică potrivit anexei nr. 1.

4. Prin aplicarea coeficienților de indexare stabiliți de la 1 septembrie 1991 pensiile minime, cuantumul ajutoarelor sociale, alocațiilor de stat pentru copii și a altor ajutoare, indemnizații și sporuri se modifică potrivit anexei nr. 2.


[modificare] Anexa Nr. 1

Salariul de bază minim brut pe țară aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 133/1991 și plafoanele maxime ale salariilor de bază brute prevăzute în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 127/1991, corectate prin Hotărârea Guvernului nr. 219/1991, se modifică astfel:

I. Salariul de bază minim brut pe țară:
  • Lunar, pentru un program complet de lucru de 170 ore în medie pe lună: 6.775 lei
  • Orar: 39,85 lei


II. Salariile de bază brute (plafoane maxime)
pentru a căror depășire societățile comerciale suportă un impozit suplimentar:
Categorii de personal sau funcții
Salariul de bază
lei/lună
A. Muncitori
  1. Necalificați 8.025
  2. Calificați 13.130
B. Funcții de conducere și de execuție
  1. Funcții de execuție:
    a) cu pregătire liceală sau postliceală:
      - pentru activități administrative (dactilograf, funcționar etc.) 9.725
      - pentru activități de specialitate (tehnician, contabil etc.) 13.130
    b) maiștri 13.755
    c) cu pregătire superioară de subingineri și altele similare 15.400
    d) cu pregătire superioară 17.215
  2. Funcții de conducere a compartimentelor funcționale, de producție, cercetare, proiectare și altele similare (șef serviciu, birou, secție, laborator etc.) 19.085
  3. Funcții din conducerea societății (director general, director, inginer șef, contabil șef etc.) 24.130


[modificare] Anexa Nr. 2

Noile cuantumuri ale pensiilor minime, ajutoarelor sociale, alocațiilor de stat pentru copii și ale altor ajutoare, indemnizații și sporuri rezultate în urma aplicării Hotărârii Guvernului nr. 579/1991, acordate cu începere de la 1 septembrie 1991:

  1. Pensii și indemnizații lei
- pensia minimă pentru munca depusă și limită de vârstă cu vechime integrală 4.305
- pensia minimă pentru munca depusă și limită de vârstă cu vechime incompletă și pensia de invaliditate gradul II 3.490
- pensia minimă de invaliditate gradul I 4.070
- pensia minimă de invaliditate gradul III 2.445
- indemnizația de îngrijire pentru invalizi de război de gradul I și marii mutilați 1.020
- indemnizația de îngrijire pentru pensionarii de asigurări sociale de stat încadrați în gradul I de invaliditate 610
  2. Ajutoare sociale plătite din fondurile de asigurări sociale de stat 2.545
  3. Indemnizații și sporuri acordate potrivit Legii nr. 49/1991
- indemnizații pentru invalizii de război:
  - gradul I de invaliditate 2.325
  - gradul II de invaliditate 1.745
  - gradul III de invaliditate 1.395
- indemnizații pentru veteranii de război 1.165
- indemnizații pentru văduvele de război 1.165
- sporuri pentru invalizii și veteranii de război:
  - pentru primul an de participare la război 276
  - pentru fiecare lună de participare la război ce depășește un an calendaristic 23
  4. Alocația de stat pentru copii
Plafonul de venituri lunare - lei - [1]
până la 2.500 2.501-3.350 peste 3.350
- pentru primul copil 675 610 575
- pentru al doilea copil 740 660 625
- pentru al treilea copil 840 725 660
- pentru al patrulea copil și următorii, câte 930 800 725
  5. Ajutorul pentru soțiile militarilor în termen
- pentru mediul urban 1.020
- pentru mediul rural 825
  1. Veniturile nu cuprind impozitul pe salariu, indexarea și compensarea acordate prin Hotărârea Guvernului României nr. 219/1991 și Hotărârea Guvernului nr. 579/1991 și majorarea prevăzută de Hotărârea Guvernului nr. 526/1991.