autentificare cu OpenID
Hotărâre privind modificarea nivelului unor taxe stabilite în sume fixe, datorate statului în lei de persoanele fizice și juridice, și introducerea plății taxei asupra mijloacelor de transport cu tracțiune mecanică deținute de regiile autonome, societăți comerciale și de ceilalți agenți economici organizați ca persoane juridice
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman

Acte care menționează acest act:

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Taxele actuale în lei, stabilite în sume fixe pe feluri de servicii prestate sau pe bunuri taxabile, datorate bugetului administrației centrale de stat sau bugetelor locale, după caz, de către persoanele fizice și juridice se majorează potrivit anexei la prezenta hotărâre.

Art. 2. - Taxele asupra mijloacelor de transport cu tracțiune mecanică, înmatriculate potrivit legii, se datorează și de regiile autonome, societățile comerciale, organizațiile cooperatiste, precum și de ceilalți agenți economici organizați ca persoane juridice și se calculează în conformitate cu prevederile Decretului nr. 425/1981 privind stabilirea și încasarea impozitelor și taxelor locale.

Se exceptează de la plata taxei prevăzute la alineatul precedent instituțiile publice finanțate de la bugetul administrației centrale de stat sau de la bugetele locale, după caz, precum și agenții economici de stat care au ca profil de activitate transportul în comun din interiorul localităților.

Art. 3. - Prevederile prezentei hotărâri se aplică începând cu 1 iulie 1991, în ce privește agenții economici organizați ca persoane juridice, și cu 1 ianuarie 1992 pentru persoanele fizice.

Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri orice prevederi contrare nu se aplică.


[modificare] Anexă

Lista taxelor stabilite în sume fixe datorate statului, în lei, de către persoanele fizice și juridice
Nr. crt. Denumirea taxei Procentul de majorare a taxei în vigoare la data de 31.12.1990
1. Taxe consulare 50%
2. Taxe asupra mijloacelor de transport cu tracțiune mecanică și pe apă 50%
3. Taxe pentru folosirea locurilor publice de desfacere 100%
4. Taxe pentru folosirea mijloacelor de publicitate, afișaj și reclamă 100%
5. Taxe pentru examinarea conducătorilor de autovehicule, eliberarea permiselor de conducere 100%
6. Taxe pentru folosirea drumurilor publice și pentru alte prestări de servicii în porturi și aeroporturi 100%
7. Taxe pentru eliberarea certificatelor de orice fel, altele decât cele eliberate de instanțe și notariate. 100%
8. Taxe pentru eliberarea sau preschimbarea actelor de identitate, pentru eliberarea permiselor de vânătoare și de pescuit 100%
9. Taxe pentru eliberarea autorizațiilor de orice fel și viza anuală a acestora 100%