autentificare cu OpenID
Ordinul Nr. 12
 • semnat: Ministrul finanțelor, Theodor Stolojan

Ministerul Finanțelor

Ministrul finanțelor,
în temeiul Hotărârii Guvernului României nr. 978/1990 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1109/1990 cu privire la liberalizarea prețurilor și măsuri de protecție socială, emite următorul ordin:

I. Pentru produsele prevăzute în prezentul ordin se stabilesc următoarele cote de impozit pe circulația mărfurilor:

 1. Instalație electrică pentru pom de iarnă - 5%
 2. Parașute și piese de schimb aferente - 1%
 3. Bachelită - 3%
 4. Benzi adezive de orice fel (exclusiv cele de uz medical) - 5%
 5. Firme, reclame, embleme, indicatoare și alte articole de reclamă și etalare din material plastic, lemn, sticlă, tablă - 3%
 6. Capsule metalice și capișoane din plastic pentru sticle - 3%
 7. Lenjerie de corp din țesături de bumbac, in, mătase și tip bumbac, in, mătase (maiouri, chiloți, furouri, cămăși de noapte, pijamale, cămăși etc.) - 10%
 8. Alte confecții din textile (rucsacuri, plapumă, saci de dormit, saltele, huse, pilote) - 10%
 9. Covoare executate manual
  • plușate - 5%
  • țesute - 10%
 10. Șnur pentru garnituri din azbest, fire de cânepă și bumbac; garnituri și inele din azbest - 2%
 11. Confecții executate din piei declasate (șpalt-velur, velur, hunting etc.) de porcine, bovine și ovine - 10%
 12. Celuloză - neimpozabil
 13. Jaluzele - 7%
 14. Flori artificiale, coronițe și alte aranjamente din flori artificiale - 5%
 15. Produse din cristalin - 20%
 16. Mături din nuiele și paie de sorg - 5%
 17. Produse (împletituri) din nuiele, papură, paie etc. (coșuri, mobilier, papuci, poșete etc.) - 3%
 18. Plante medicinale, aromatice, din cultură sau floră spontană; ceaiuri din acestea; produse silvice (fructe de pădure, semințe, ciuperci, puieți și arbuști forestieri) - neimpozabil
 19. Puieți de arbori și arbuști ornamentali - 5%
 20. Concentrate pentru băuturi răcoritoare - 5%
 21. Arome, esențe și coloranți alimentari - 3%
 22. Membrane pentru preparate din carne - neimpozabil
 23. Amidon - 5%
 24. Glucoză lichidă destinată industrializării - 5%
 25. Pufuleți și floricele de porumb - 5%
 26. Apă carbogazoasă - 5%
 27. Borș - neimpozabil
 28. Produse (substanțe) destinate omogenizării, conservării, stabilizării, limpezirii băuturilor și produselor alimentare (pectinase, acid tartric și metatartric, acid tonic, acid sorbic, sorbat de potasiu; pentasodium, polifosfați tari, gelatină bloom, lactozim, săruri topire; pectină, emulgator etc.) - neimpozabil
 29. Drojdie furajeră, borhot, malț, extract de malț, germeni, spărturi cereale, pleavă, ulei fuzel, făinuri furajere (carne, pește, oase etc.) - neimpozabil
 30. Gheață - neimpozabil
 31. Produse ale laboratoarelor cofetăriilor (bomboane, prăjituri, înghețată, torturi, napolitane, cozonac, checuri, blaturi de tort etc.) - 15%
 32. Produse de patiserie, plăcintărie și panificație (cornuri, batoane, covrigi, grisine, stiksuri, brânzoaice, plăcintă, saleuri, sărățele, merdenele, gogoși) - 5%
 33. Nasturi de orice fel - 7%
 34. Lucrări de pavoazare și confecționări drapele pentru sărbători naționale - neimpozabil
 35. Transportul cu metroul - neimpozabil
 36. Reparații tractoare și mașini agricole, reparații și verificări instalații, utilaje și recipiente care funcționează sub presiune - neimpozabil
 37. Activitatea de încărcare, descărcare, condiționare, depozitare a produselor petroliere lichide, a produselor chimice și a țițeiului din import și pentru export, desfășurată în portul Constanța de Societatea comercială „Oil Terminal” - S.A. Constanța - 2%
 38. Activitatea de prospecțiuni geologice și geofizice - neimpozabil
 39. Activitățile desfășurate de unitățile subordonate Departamentului petrolului privind: săparea sondelor de cercetare geologică și de exploatare; verificarea și întreținerea materialului tubular (prăjini de foraj, burlane etc); uscarea, măcinarea etc., a materiilor prime pentru producerea de aditivi pentru fluide de foraj - neimpozabil
 40. Servicii portuare adiacente (transbordări de persoane și mărfuri, manipulări, depozitări, stivuiri, cântăriri, ciuruiri, controlul amarării etc. de mărfuri; pilotaj, cheiaj, folosirea remorcherelor, pontoanelor și bazinelor portuare; spălatul, periatul, măturatul tancurilor petroliere, mineraliere, de balast și hambarelor navelor; închirieri de spații de depozitare și alte servicii adiacente) - 2%
 41. Servicii în legătură cu operațiunile de comerț exterior prestate de „Romtrans” și „Navlomar” decontate pe bază de tarif (transmiterea de informații referitoare la condițiile de franco și la mijloacele de transport ale mărfurilor, efectuarea de expediții internaționale etc.) - 3%
 42. Servicii prestate privind activitatea de copt pâine, afumat cărnuri, potcovit animale, tăierea mecanică a lemnelor de foc și altele - 3%
 43. Servicii de umplere a extinctoarelor - neimpozabil
 44. Servicii de încărcat sifoane, capsule sifon, brichete - 5%
 45. Servicii de incubare a ouălor și scoaterea puilor - neimpozabil
 46. Servicii prestate care nu se decontează pe bază de tarife și se reține uium - neimpozabil
 47. Prestări servicii în sistem lohn - neimpozabil
 48. Operațiuni de înregistrări video și pe bandă magnetică - 15%
 49. Lucrări de recondiționare piane, subansamble, ambalaje și altele executate pentru terți - 5%
 50. Activitatea de legătorie cărți, reviste, dosare etc. - 5%
 51. Prestări servicii în ramura textile pielărie (tivit, festonat, vopsit, urzit, încleiat, croit, bobinat, cașerat, repasat, semaforizat, plisat, impregnat, topit in-cânepă, dărăcit, argăsit, tăbăcit etc.) - 3%
 52. Servicii de pregătire și instruire a persoanelor particulare pentru conducerea autovehiculelor (cursuri de școlarizare, testare psihologică etc) - 3%
 53. Servicii de consulting - 2%
 54. Încercarea și expertizarea produselor din punct de vedere al calității, analize de laborator, toxicologice - neimpozabil
 55. Lucrări agricole efectuate terților pentru care plata se face în natură sau în bani - neimpozabil
 56. Încasările obținute de cantinele-restaurant organizate pentru servirea mesei salariaților (fără adaos de alimentație publică) - neimpozabil
 57. Încasările obținute de cantinele-restaurant aferente desfacerilor la prețuri cu adaos de alimentație publică; ale unităților tip „gospodina"; ale unităților de alimentație publică mobile tip „snack bar"; ale unităților tip bufete de incintă; ale cabanelor turistice - 4%
 58. Încasările obținute din activitatea de cazare de către cabanele și popasurile turistice - 5%

În baza art. 8 din Hotărârea Guvernului nr. 1109/1990, anexa nr. 2 referitoare la cotele de impozit pe circulația mărfurilor pentru produse, lucrări executate și servicii prestate se adaptează în mod corespunzător.

II. Prevederile prezentului ordin se aplică de la data de 1 ianuarie 1991.

III. Direcția generală a impozitelor indirecte din cadrul Departamentului impozitelor și taxelor va aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.


[modificare] Anexă

Lista
produselor, lucrărilor executate și serviciilor prestate ce se încadrează în grupele și în cotele de impozit pe circulația mărfurilor prevăzute în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1109/1990
Nr. crt. Denumirea produsului sau grupei de produse, lucrărilor executate sau serviciilor prestate Poziția din anexa nr. 2 la H.G. nr. 1109/1990 Cota de impozit pe circulația mărfurilor
 %
Capitolul II
Sectorul construcțiilor de mașini
1. Utilaj petrolier (săpătoare de șanț, contor țiței, instalații de probat prăjini de foraj etc.) 1 1
2. Arzătoare industriale 1 1
3. Utilaje, echipamente și aparatură pentru fabricarea, întreținerea și exploatarea tehnicii de aviație; aparatură de măsură și control pentru verificarea la sol a echipamentelor aeronavelor 1 1
4. Aparate de laborator pentru industria alimentară (analizator, rota-evaporator, refractometru etc.) 3 3
5. Cilindri din oțel și fontă 3 3
6. Subansamble, aparate, echipamente pentru industria de exploatare și prelucrare a lemnului, celulozei și hârtiei, ambalajelor și confecțiilor din hârtie și carton, materialelor de construcții, sticlei și ceramicii 3 3
7. Mașini, utilaje și instalații tehnologice pentru industria celulozei și hârtiei, sticlei și ceramicii 3 3
Capitolul III
Sectorul electrotehnic, electronic și mecanică fină
1. Fișe plate; perii colectoare din cupru grafitat pentru utilizări electrotehnice 1 2
2. Echipamente de radiocomunicații și radiorelee 2 5
3. Scule tăietoare (pânze, freze, burghie etc.) 4 10
4. Conductori și cabluri electrice (inclusiv pentru bobinaj) 2 5
Capitolul IV
Sectorul petrochimic și chimic
1. Garnituri și elemente de etanșare din diverse materiale (cauciuc, klingherit etc.) 2 3
2. Benzi jantă din cauciuc, amestecuri din cauciuc 2 3
3. Baiț soluție 3 5
4. Camere auto, moto, velo, din cauciuc 3 5
5. Ulei siliconic 4 7
6. Site (țesături) din material plastic 4 7
7. Ambalaje din materiale plastice (butoaie, bidoane, borcane, cutii, lăzi, coșulețe, potire etc.) 4 7
8. Lumânări 5 10
9. Mochete PVC pe suport textil 5 10
Capitolul VI
Sectorul textile și pielărie
1. Curele din bumbac, piele sau înlocuitori din piele pentru mașini, utilaje, agregate etc. 1 3
2. Coșuri, pălării 1 3
3. Articole tehnice din piele sau înlocuitori (garnituri, membrane, amortizoare etc.) 1 3
4. Ace de cusut, de siguranță și capse de orice fel 1 3
5. Harnașamente din piele, înlocuitori de piele sau executate din materiale recuperabile și refolosibile 5 10
Capitolul VII
Sectorul materialelor de construcții
1. Produse din poliesteri armați cu fibră de sticlă 1 2
2. Mortare refractare, șamote refractare 1 1
3. Piese de schimb pentru utilaje din industria celulozei și hârtiei, sticlei și ceramicii 2 5
Capitolul VIII
Produse din lemn, hârtie, carton și sticlărie
1. Araci 2 3
2. Lambriuri din lemn 3 5
3. Plăci filtrante din hârtie pentru băuturi 3 5
4. Aeromodele 4 7
5. Cecuri, dopuri, panouri grătare, galerii, scări, cozi și mânere pentru unelte, bețe pentru schiuri din lemn 4 7
6. Dopuri, rondele, centuri și colaci de salvare din plută 4 7
Capitolul XII
Lucrări executate și servicii prestate
1. Reparații și întreținere la utilaje din industria petrolieră, minieră, metalurgică, explorări geologice și foraj sonde, exploatării și prelucrării lemnului, celulozei și hârtiei, sticlei și ceramicii, chimică și petrochimică, materialelor de construcții, textile-pielărie; reparații pompe; tratamente termice; deformări plastice la rece și la cald 1 2
2. Încărcare, ancorare, împănare în mijloace de transport pentru mașini, utilaje și instalații tehnologice, efectuate pe bază de tarife 1 2
3. Montajul elementelor decorative, a firmelor, reclamelor, emblemelor 1 2
4. Închirieri de obiecte de uz casnic și gospodăresc, îmbrăcăminte, materiale sportive și pentru turism, instrumente muzicale, aparate, echipamente și materiale de reproducere audio-vizuală, mașini de scris, de calculat etc. 1 2
5. Reparații articole de reclamă 4 5
6. Vulcanizare, anvelope și camere auto, velo, moto 4 5
7. Instalare, întrețineri și reparații antene TV 4 5
Notă:

Cotele de mai sus s-au stabilit la solicitările agenților economici și se aplică începând cu data de 1.XI.1990.