autentificare cu OpenID
Ordinul Nr. 72
  • semnat: Ministrul finanțelor, Theodor Stolojan

Ministerul Finanțelor

Ministrul finanțelor,
în temeiul Hotărârii Guvernului României nr. 978/1990 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor,
în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1109/1990 cu privire la liberalizarea prețurilor și măsuri de protecție socială,
emite următorul ordin:

1. Pentru produsele, lucrările și prestațiile prevăzute în prezentul ordin, desfăcute prin sistemul Uniunii artiștilor plastici sau societățile comerciale la care aceasta este asociată de către artiștii plastici, membri ai Uniunii artiștilor plastici sau Fondului plastic, precum și absolvenții institutelor de specialitate, se stabilesc următoarele cote de impozit pe circulația mărfurilor:

a) pictură, sculptură, artă monumentală,grafică - neimpozabil
b) alte produse, lucrări și prestații, inclusiv publicitate și reclamă - 3%.

În baza art. 8 din Hotărârea Guvernului României nr. 1109/1990, anexa nr. 2 referitoare la cotele de impozit pe circulația mărfurilor pentru produse, lucrări executate și servicii prestate, se adaptează în mod corespunzător.

2. Prevederile prezentului ordin se aplică de la data de 1 ianuarie 1991.

Sumele reprezentând impozitul pe circulația mărfurilor datorat pentru perioada 1-31 ianuarie 1991 se vor vărsa la buget până la 10 februarie 1991, fără majorări de întârziere.

3. Direcția generală a impozitelor indirecte din cadrul Departamentului impozitelor și taxelor va aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.