autentificare cu OpenID
Ordinul Nr. 131
  • semnat: Ministrul finanțelor, Theodor Stolojan

Ministerul Finanțelor

Ministrul finanțelor,
în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 978/1990 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor,
în conformitate cu prevederile art. 8 din Hotărârea Guvernului nr. 1109/1990 cu privire la liberalizarea prețurilor și măsuri de protecție socială, emite următorul ordin:

1. Pentru produsele importate și revândute la intern prin mai mulți agenți economici intermediari se datorează impozit pe circulația mărfurilor atât de importator, cât și de fiecare agent economic revânzător. Impozitul de plată pentru intermediari se calculează prin aplicarea cotelor de impozit prevăzute în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1109/1990, cu completările ulterioare, asupra diferenței dintre prețul cu care agentul intermediar vinde marfa și prețul de cumpărare.

2. Impozitul pe circulația mărfurilor pentru produsele din import cumpărate de agenții economici direct de la parteneri externi sau prin societăți de import-export și utilizate pentru nevoile proprii (producție sau investiții) se calculează prin aplicarea cotelor de impozit la valoarea în vamă și se datorează ca venit la bugetul administrației centrale, o dată cu plata produselor către furnizori.

3. Prevederile prezentului ordin se aplică începând cu data de 11 martie 1991.

4. Direcția generală a impozitelor indirecte din cadrul Departamentului impozitelor și taxelor va aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.