autentificare cu OpenID
Ordinul Nr. 188
 • semnat: Ministrul finanțelor, Theodor Stolojan

Ministerul Finanțelor

Ministrul finanțelor,
în temeiul Hotărârii Guvernului României nr. 978/1990 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor,
în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1109/1990 cu privire la liberalizarea prețurilor și măsuri de protecție socială,
emite următorul ordin:

I. Pentru produsele și activitățile prevăzute în prezentul ordin se stabilesc următoarele cote de impozit pe circulația mărfurilor:

 1. Miere artificială - 5%
 2. Zahăr brut, melasă, dextrină, tutun uscat în foi, legume și fructe deshidratate, chiag, subproduse rezultate din fabricarea uleiului (șrot de floarea-soarelui, soia, rapiță, coji de floarea-soarelui; acizi grași; ulei recuperat din zațuri, din pământ albit și din kiselgur; celolignină etc.), ulei din cetină de brad - neimpozabil
 3. Arome, aditive și benzi pentru țigarete - 3%
 4. Șaibe disc din țesături textile pentru polizat - 3%
 5. Fuior de in și cânepă; pale de lână și bumbac, țesături crude - neimpozabil
 6. a) Filme artistice - 3%
  b) Filme documentare, științifice, de animație; diapozitive și diafilme - 2%
 7. Produse din sticlă optică și laser pentru tehnica militară; articole de microscopie - neimpozabil
 8. Stingătoare portabile și transportabile - 3%
 9. Produse și servicii executate de unitățile ce aparțin cultelor, necesare desfășurării activităților de cult (lumânări, icoane, obiecte sacre și cu caracter religios, tămâie, potire, catapeteasme, clopote, veșminte preoțești, cărți de ritual, tipărituri etc.) - neimpozabil
 10. Sicrie și cruci din lemn, aranjamente florale, inclusiv cele din flori artificiale (în scopuri funerare) - neimpozabil
 11. Naturalizări păsări și animale (împăieri) - 3%
 12. Produse de orice fel executate de atelierele-școală - 3%
 13. Produse destinate instruirii: machete, manechine, mulaje (pentru uz didactic și protecția muncii) - neimpozabil
 14. Aparatură și accesorii de uz didactic, aparatură de teren pentru agricultură (spirometru, higrometru, pluviometru, penetrometru, brazdometru etc.) - 3%
 15. Activitatea de control calitativ și cantitativ al mărfurilor efectuată de Romcontrol (operațiuni de numărare, asistență la încărcarea și descărcarea mijloacelor de transport, controlul condițiilor de transport, manipulare, depozitare și păstrare a mărfurilor) – neimpozabil
 16. Servicii de montaj mobilier - 3%
 17. Servicii de îmbuteliere a băuturilor de orice fel, decontate pe baza de tarif - 5%
 18. Prestări de servicii decontate pe baza de comision sau pe bază de tarif internațional (navlosire și agenturare nave românești și străine; trimitere de specialiști în străinătate pentru acordare de asistență nelegată de livrări de mărfuri; închirierea camioanelor în cont străin; servicii de congelare; transporturi terestre, aeriene și navale etc.) – neimpozabil
 19. Cursuri de formare și perfecționare socio-profesională și învățământ (calificare și perfecționare profesională; specializarea cadrelor; meditații; inițiere și perfecționare; limbi străine, discipline sportive) – neimpozabil
 20. Studii, experimentări; sondaje, efectuate pe bază de tarif, în domeniul economico-social - 2%
 21. Activitatea de cazare a personalului în cămine muncitorești decontată pe bază de tarif – neimpozabil
 22. Activitățile desfășurate de Centrul de protecția și igiena muncii privind: determinări, studii și lucrări pentru stabilirea nocivității mediului de lucru și a condițiilor de muncă; stabilirea acțiunii noxelor asupra personalului expus în vederea evaluării stării de sănătate și combaterea îmbolnăvirilor profesionale; efectuarea de operații de dezîncrustare, decalaminare, decapare și pasivare a utilajelor și instalațiilor; executarea de determinări și expertizări toxicologice de igienă și medicină preventivă etc. – neimpozabil
 23. Bilete de bancă, obligațiuni C.E.C. – neimpozabil

În baza art. 8 din Hotărârea Guvernului nr. 1109/1990, anexa nr. 2 referitoare la cotele de impozit pe circulația mărfurilor pentru produse, lucrări executate și servicii prestate se adaptează corespunzător.

II. Prevederile prezentului ordin se aplică de la data de 1 aprilie 1991.

III. Direcția generală a impozitelor indirecte din cadrul Departamentului impozitelor și taxelor va aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.


[modificare] Anexă

Lista
produselor, lucrărilor executate și serviciilor prestate ce se încadrează în grupele și în cotele de impozit pe circulația mărfurilor prevăzute în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1109/1990
Nr. crt. Denumirea produsului sau grupei de produse, lucrări executate sau servicii prestate Poziția din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1109/1990 Cote de impozit pe circulația mărfurilor
 %
Capitolul I
Sectorul metalurgic
1. Disc abraziv pentru mașina de curățat cartofi 2 4
2. Miez elastic confecționat din arcuri de sârmă și bandă de otel 3 5
3. Table și benzi cositorite, plumbuite, vernisate, litografiate etc. 3/OMF 141/91 5
4. Zinc rafinat 4/OMF 141/91 neimpozabil
5. Diamante sintetice 1/OMF 141/91 3
Capitolul II
Sectorul construcțiilor de mașini
1. Adăpători pentru întreprinderi agricole 1 1
2. Clește porționat (înghețată, garnituri) din inox 50 g și 100 g 8 10
3. Sonde pentru extras bere din butoi, pistoale pentru distribuit bere la halbă (pahar), cap dublu M.F.1. 8 10
4. Cârlige mari și mici pentru roboți (aluaturi grele) 7 8
5. Palete mari și mici pentru roboți (aluaturi ușoare) 7 8
6. Roți cauciucate pentru cărucioare Ø115 mm și Ø180 mm 7 8
7. Teluri mari și mici pentru roboți de cofetărie, teluri manuale, tavă cu două margini pentru foi de tort și rame pentru tort 8 10
8. Echipamente energetice (supraîncălzitori, elemente canale gaze, fascicule țevi, elemente conducte și fitinguri) 1 1
9. Osii și boghiuri 4 4
Capitolul III
Sectorul electrotehnic, electronic și mecanică fină
1. Aparate xerox, telex, fax și telefax, mașini de scris 2 5
2. Scule, dispozitive, verificatoare de orice fel 4 10
Capitolul IV
Sectorul petrochimic și chimic
1. Folie poliesterică 9/OMF 141/91 3
2. Clește porționat (înghețată, garnituri) din relon 50 g și 100 g 30/OMF 141/91 7
3. Role ghidaj din cauciuc pentru mașina de fabricat înghețată 7/OMF 141/91 3
4. Role ghidaj din relon pentru mașina de fabricat înghețată 30/OMF 141/91 7
5. Produse organice de bază cu excepția etanolului de sinteză 5/OMF 141/91 neimpozabil
Capitolul VI
Sectorul textile și pielărie
1. Confecții, tricotaje și articole de marochinărie din materiale recuperabile și refolosibile 2/OMF/659/90 5
2. Încălțăminte executată din piei declasate (șpalt velur, velur hunting etc.) de porcine, bovine și ovine 11/OMF/12/91 10
Capitolul X
Produse din sectorul alimentar
1. Unt de cacao și înlocuitori unt cacao; ulei natural din portocale; oleoresine 15 5
2. Stafide 13 10
Capitolul XII
Lucrări executate și servicii prestate
1. Lucrări de întreținere și reparații la ascensoare pentru persoane și mărfuri 1 2
2. Lucrări de întreținere și reparații căii ferate; executate pentru terți 1 2
3. Verificări prize de pământ 1 2
4. Reparații: ceasuri, umbrele, aparate radio-tv., redresoare, amplificatoare, pikup-uri, magnetofoane, casetofoane, aparate video, difuzoare - boxe, aragazuri, aparate foto, mașini de scris, arme de vânătoare; montat lentile ochelari și reparat ochelari; montat și reparat sisteme de alarmă; încărcat și reparat acumulatori; tocilărie 4 5
5. Lucrări de întreținere și curățare a construcțiilor și clădirilor (cu răcire și vopsire suprafețe metalice; curățirea jgheaburilor; repararea acoperișurilor, curățirea geamurilor la înălțime etc.) 1 2
6. Traduceri 4 5
7. Testări psihologice efectuate pe bază de tarif Ordin MF nr. 12/91 poz. 52 3
8. Activități de prelucrare a materialelor lemnoase pentru terți (debitare mecanică la gater, fățuit, rindeluit, geluit, impregnat etc.) Ordin MF nr. 12/91 poz. 42 3
9. Activitatea de expertizare numismatică Ordin MF nr. 12/91 poz. 54 neimpozabil
Notă:

Cotele de mai sus s-au stabilit la solicitările agenților economici și se aplică începând cu data de 1.I.1991

Sumele reprezentând impozitul pe circulația mărfurilor datorat pentru produsele din prezenta listă se vor varsă la bugetul administrației centrale de stat până la 22.IV.1991, fără majorări de întârziere.