autentificare cu OpenID
Hotărâre privind instituirea taxei pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Versiunea:
Acest act a fost abrogat de Legea 71 / 1991.

Acte care menționează acest act:

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Pentru serviciile prestate de către comisiile comunale, orășenești, municipale și județene privind stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, precum și lichidarea patrimoniului unităților agricole cooperatiste care se desființează, se instituie taxa de 100 lei/hectar datorată de fiecare persoană căreia i se eliberează titlul de proprietate în baza Legii nr. 18/1991 privind fundul funciar.

Art. 2. - Taxa se plătește înainte de eliberarea titlului de proprietate la unitățile Casei de Economii și Consemnațiuni sau la organele fiscale teritoriale ale Ministerului Finanțelor.

Art. 3. - Sumele încasate de organele prevăzute la art. 2 se depun la bugetul administrației centrale de stat în contul 60.22 x 30 „Încasări din alte surse”.

Modificat de Legea 71 / 1991